SNPI Blog

Tijd voor meer fiscale voordelen voor aandeelhouderschap van medewerkers!

Door Pascale Nieuwland-Jansen | vrijdag 25 juni 2021

Nederland loopt achter!

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer heeft op 31 mei jl. aan de Tweede Kamer een brief gestuurd met het rapport over het onderzoek in verschillende landen naar aandelenopties. Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer.

De staatsecretaris heeft geconstateerd dat in de landen om ons heen fiscaliteiten zijn voor aandelenopties en stelt voor om een fiscaliteit voor opties op te nemen in het Belastingplan van 2022.

Maar waarom alleen voor aandelenopties? Nederland loopt al jaren achter ten opzichte van de landen om ons heen en de wereld.

Tijd voor actie

Het onderzoek had ook moeten constateren dat de landen om ons heen fiscaliteiten hebben voor zowel aandelenopties als voor gewone aandelen en aandelen met beperkte rechten (RSU). Je kunt aandelen en opties niet los van elkaar zien. Opties leiden immers tot aandelenbezit.  

Wij moeten nu samen in actie komen. Het is nu tijd om onze stem te laten horen en Den Haag te melden dat er meer is dan alleen aandelenopties.

Aandelenopties zijn namelijk voornamelijk relevant voor start-ups en beursgenoteerde bedrijven, als vorm van winstdeling of als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Voor deze bedrijven gaat het om een stijging van de koers van het aandeel.

Bij financiële participatie in de vorm van aandelen staat daarentegen de continuïteit en de bedrijfsopvolging voorop. Bij deze grote groep bedrijven gaat het niet om snelle groei, maar om binding en betrokkenheid van de medewerkers, medewerkerstevredenheid, productiviteit, vaste banen en meedelen in de winst via dividend.

Drempels in Nederland 

De laatste jaren ziet SNPI dat veel bedrijven medewerkersparticipatie willen toepassen, maar dat de fiscale drempels hen daartoe weerhoudt.

De Nederlandse wetgeving en de Belastingdienst belemmeren vooral het midden- en kleinbedrijf bij het uitvoeren van aandelenplannen. MKB bedrijven kunnen in de praktijk moeilijk een 'ruling' overeenkomen met de Belastingdienst. Het schenken van aandelen wordt dubbel belast. Naast loonheffing, is het schenken van aandelen niet aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.

Dit gegeven en het ontbreken van fiscaliteiten maken dat het percentage bedrijven dat medewerkersparticipatie  toepast in Nederland lager ligt dan in de landen om ons heen.

We dringen er dan ook op aan om een fiscaliteit voor de verschillende vormen van aandelen voor medewerkers van een bedrijf op te nemen in het Belastingplan 2022, dus naast aandelenopties ook aandelen en certificaten van aandelen.

Wij kunnen dit niet alleen!

Tot 30 juni aanstaande kan iedereen reageren op dit voorstel van Mona Keijzer. Mag ik jullie vragen om te reageren op de oproep. Dit kan via de volgende link:

Ga naar de consultatie..

Via deze link kunt u een reactie geven op de plannen voor een fiscaliteit voor optieplannen. Hoe meer bedrijven en organisaties hierop reageren hoe groter de kans zal zijn, dat men ook naar een fiscaal voordeel voor alle vormen van aandelen gaat kijken.

Wie zijn wij?

SNPI is het expertisecentrum voor financiële participatie in Nederland en ondersteunt bedrijven bij het mede-eigenaar maken van medewerkers in het bedrijf waar zij werken. SNPI is onafhankelijk en non-profit. Kijk voor meer informatie op:

website SNPI

Wij helpen jaarlijks tientallen bedrijven met medewerkersparticipatie en hanteren zoveel mogelijk vaste bedragen voor onze dienstverlening. Heb je nog geen regeling, maar denk je er wel over? Neem dan contact met ons op.

 

Download het artikel

 

Topics: opties, financiële medewerkersparticipatie, medewerkeraandeelhouders, belonen, aandelen voor medewerkers, medewerkersparticipatie, aandeelhouderschap, mede-eigenaarschap, Tweede Kamer

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs