SNPI Blog

Medewerkersaandelen als tool om hoofdlijnenakkoord deels te realiseren

Beluister de blogpost:
Medewerkersaandelen als tool om hoofdlijnenakkoord deels te realiseren
6:31
Door SNPI | maandag 17 juni 2024

Hoewel het onderwerp medewerkersparticipatie niet zo letterlijk in het hoofdlijnenakkoord (HLA) van de nieuwe regering staat, hebben de aanpassingen en veranderingen door het nieuwe kabinet wel degelijk grote invloed op de uitvoering ervan.

We hadden ook niet verwacht dat er specifiek iets over medewerkersaandelen in het hoofdlijnenakkoord zou staan,’ vertelt Pascale Nieuwland-Jansen, directeur van SNPI. ‘Het is één van de verschillende tools die een onderneming kan inzetten om opvolging, continuïteit en binding van goede medewerkers te verkrijgen. Alleen die laatste reden is de laatste tijd voor veel bedrijven al een reden om een plan voor medewerkersaandelen op te zetten. En het mooie uit het nieuwe hoofdlijnenakkoord is dat het zeker drie punten bevat waarbij medewerkersparticipatie een prachtig middel is om de doelen die de regering zich stelt, te behalen.’

Meer loon naar werken

Wat zijn de consequenties van de nieuwe afspraken en de veranderingen waar het nieuwe kabinet op wil inzetten? ‘Het hoofdlijnenakkoord zegt dat ‘werken meer gaat lonen’. De nieuwe bewindslieden willen lastenverlichting op arbeid. Dit zou natuurlijk ook heel goed kunnen op andere vlakken, dan alleen de belasting op loon. Denk bijvoorbeeld aan het geven van bepaalde beloningen aan medewerkers. Dat is ook een goede manier om medewerkers mee te laten delen in de prestaties van een onderneming en werken te laten lonen.

Wat vindt SNPI?

Winstdelingen en andere beloningen, zoals medewerkersaandelen die aan medewerkers worden geschonken, worden op dit moment bijzonder zwaar belast. Alle schenkingen aan medewerkers worden gezien als loon en daardoor tot wel 50% belast.

Stel dat je van je werkgever 100 aandelen van 20 euro per stuk krijgt. Dan moet je over die 2.000 euro loonbelasting betalen, omdat dat gezien wordt als loon en bijzondere beloning. Dit wordt daardoor tot wel 50% belast. Daarbij komt ook, dat het schenken van aandelen niet aftrekbaar is van de vennootschapsbelasting. Dit maakt dat het schenken van aandelen een flinke kostenpost voor bedrijven is.

En dat terwijl de waarde van medewerkersaandelen kunnen groeien in de tijd en de medewerkers in staat kan stellen om wat meer vermogen op te bouwen en bijdraagt aan de prestaties van een onderneming en economie. SNPI vindt dat ‘meer loon naar werken’ heel goed ook een minder zware belasting op het schenken van medewerkersaandelen kan betekenen. Iets dat vakbond CNV ook onderschrijft. 

Goed bestuur

De partijen in het nieuwe kabinet hebben ook afspraken gemaakt over ‘goed bestuur’. Reden daarvoor is dat het vertrouwen in de politiek en overheid de afgelopen jaren sterk is verminderd. Als voorbeeld noemt het nieuwe kabinet de toeslagenaffaire.

Wat vindt SNPI?

SNPI onderstreept dat burgers en ondernemingen er baat bij hebben dat de overheid een betrouwbare partner is. Want niet alleen burgers, maar ook ondernemingen hebben de laatste jaren steeds vaker met een overheid te maken gehad, die niet altijd even betrouwbaar is geweest. Voor heel veel bedrijven is het heel fijn dat er met de Belastingdienst afspraken kunnen worden gemaakt. Deze zogenaamde ‘vooroverleggen’ blijken de afgelopen jaren helaas vaak heel moeilijk te initiëren zijn. Grote ondernemingen, die al een aanspreekpunt bij de Belastingdienst hebben, lukt het vaak wel goed om afspraken te maken met de Belastingdienst, maar voor kleine MKB-bedrijven is dit steeds lastiger geworden.
Reden daarvoor is dat MKB-bedrijven bij de Belastingdienst op een stapel komen en pas na maanden op gesprek kunnen komen bij een belastinginspecteur. En als die bedrijven dan een overeenkomst zouden willen sluiten met de Belastingdienst, dan blijkt dat een heel moeilijke opgave. Belastinginspecteurs hebben namelijk (nog) geen richtlijnen voor het waarderen van niet-beursgenoteerde bedrijven en met name de kleinere bedrijven zijn daar de dupe van.

Dat betekent dat het voor kleine bedrijven, die een plan met medewerkersaandelen willen ‘vooroverleggen’, heel lastig is om een akkoord te sluiten met de Belastingdienst. Veel bedrijven besluiten daarom dan ook liever om geen medewerkersaandelen te verstrekken aan de medewerkers. In het hoofdlijnenakkoord staat niets over de Belastingdienst en vooroverleggen, maar SNPI hoopt dat het nieuwe kabinet door een ‘betrouwbaardere partner’ te willen worden, duidelijkere richtlijnen maakt voor het waarderen van niet-beursgenoteerde bedrijven. Het is dan makkelijker om medewerkersaandelen in te voeren en eenvoudiger om het bedrijf over te dragen aan familie of medewerkers.

Een gezonde economie en vestigingsklimaat

De partijen hebben in punt 10 van het hoofdlijnenakkoord opgenomen, dat een gezonde economie en florerende bedrijven noodzakelijk zijn voor de welvaart in Nederland. Nederland moet behoren tot de top 5 van de landen met een goede concurrentiepositie.
SNPI is daar verheugd over en kan dit alleen maar beamen. Gezonde bedrijven zijn een belangrijke motor voor de economie.
Echter, om bedrijven concurrerend te laten zijn is het ook belangrijk dat bedrijven genoeg tools hebben om te kunnen concurreren met andere landen. Het aantrekken van goede medewerkers uit zowel binnen- als buitenland is daarbij cruciaal.

Wat vindt SNPI?

Het onderwerp medewerkersaandelen wordt in Nederland nog steeds niet gezien als een belangrijke tool voor het aantrekken en behouden van goede medewerkers. Terwijl dat het zeker kan zijn. Meer daarover in het boek The citizens share’ van Blasi. Daar staat het in een overzicht van de positieve effecten van employee ownership.
SNPI is verheugd over het feit dat het nieuwe kabinet het belang inziet van een gezonde economie en vestigingsklimaat en hoopt dat men daarin ook de inzet van medewerkersaandelen als tool ziet om dat te realiseren.

Want onderdeel van een gezonde economie en een goed vestigingsklimaat is het goed kunnen belonen van de medewerkers. Medewerkers die goed worden beloond en meeprofiteren van de groei en ontwikkeling van een onderneming, zijn meer betrokken en hebben een hogere productiviteit. Daarbij komt dat bedrijven met een medewerkersparticipatie onafhankelijker zijn van banken en private equity. Dit zijn en blijven mooie Nederlandse bedrijven, die zorgen voor werkgelegenheid en behoud van banen in de regio.

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs