SNPI Blog

Millennials als mede-aandeelhouders

Door Anne Veenman | donderdag 14 december 2017

Wanneer u medewerkers meer bij uw bedrijf wilt betrekken en vormen van financiële werknemersparticipatie overweegt, is het natuurlijk de eerste stap om te vragen wat uw medewerkers zelf willen.

lees meer

Tags: financiële medewerkersparticipatie, mede-aandeelhouder, Generaties, millennials, trendonderzoek

Britse participatieregelingen, succes en millennials

Door Anne Veenman | dinsdag 12 december 2017

Begin november bracht ik een bezoek aan ProShare in London, het Britse equivalent van SNPI en nam deel aan een workshop voor deelnemers aan participatieplannen. Een paar dingen vielen mij op.
Het doel van ProShare is net als van SNPI: het promoten van financiële werknemersparticipatie op een bedrijfsbreed niveau. Werknemersaandelen of andere vormen van winstdeling voor een brede groep in de onderneming dus, waar zowel de medewerkers als de onderneming van profiteren. Proshare treedt niet op als adviseur van individuele bedrijven of STAKs, dat doet SNPI wel. Wel weer vergelijkbaar is dat ProShare workshops organiseert over het implementeren van participatieplannen en informatieve workshops voor deelnemers van regelingen. Zo’n workshop heb ik bezocht.

lees meer

Tags: succes, financiële medewerkersparticipatie, ifs ProShare, Generaties, trends, millennials, trendonderzoek, UK

Succesverhalen: mede-aandeelhouders bij Holland Colours, Vi Company en 2nd Sense

Door Pascale Nieuwland-Jansen | dinsdag 5 december 2017

Ons doel bij SNPI is om zo veel mogelijk bedrijven goed te helpen met het opzetten van participatieplannen. Wij geloven namelijk dat wij maatschappelijk een impact kunnen maken, niet alleen voor medewerkers, maar ook op de resultaten van bedrijven. Keer op keer zien wij namelijk weer dat werknemersaandelen een win-win-situatie zijn voor de onderneming en haar medewerkers. Hiervan laten wij graag een paar voorbeelden zien. Ze komen uit de tweede druk van het handboek Iedereen Aandeelhouder. Lees hier wat de ondernemers en hun medewerkers inspireerde en hoe de regeling voor hen uitpakte.

lees meer

Tags: succes, financiële medewerkersparticipatie, Holland Colours, advies, 2nd sense, Vicompany

My way

Door Pascale Nieuwland-Jansen | dinsdag 28 november 2017

Een nieuwe generatie ondernemers stelt zich de vraag wat medewerkers helpt om hun talent te ontwikkelen en in te zetten. Daarom onderzoeken zij de mogelijkheden om ondernemerschap met medewerkers te delen. Bij het jaarlijkse, feestelijke SNPI-diner waren relatief veel nieuwe gezichten. Eén van die nieuwe gezichten is van Jack Vos. 

lees meer

Tags: financiële medewerkersparticipatie, diner, purpose, holacracy, happy cows give more milk, jack vos

De purpose is de baas

Door Pascale Nieuwland-Jansen | donderdag 23 november 2017

Bij het jaarlijkse, feestelijke SNPI-diner bij Karel V in Utrecht waren dit jaar veel nieuwe gezichten. Een nieuwe generatie ondernemers zoekt naar mogelijkheden om medewerkers te binden op het delen van het ondernemerschap. Eén van die nieuwe gezichten is van Gijs Stigter, mede-oprichter van 2ndSense, een adviesbureau voor ingewikkelde infrastructurele projecten, opgericht door vier ondernemende adviseurs. Vier mensen die meteen bij de oprichting al begonnen na te denken over hoe ze hun bedrijf zouden kunnen delen met de medewerkers en die zich laten inspireren door Semmler en zijn ideeën over het delen van ondernemerschap in je organisatie, LaLoux en zijn boek Reinventing Organizations, Holacracy als systeem voor zelfsturende teams én door het SNPI-handboek Iedereen Aandeelhouder.

lees meer

Tags: financiële medewerkersparticipatie, diner, 2nd sense, purpose, holacracy

Eating the apple: wat betekent dat nu eigenlijk?

Door Anne Veenman | vrijdag 10 november 2017

Vorige maand publiceerden wij de tweede, bijgewerkte druk van het Handboek Iedereen Aandeelhouder. Dit handboek behaalde eerder de top 100 van Managementboek. Het is hét handboek met brede en objectieve informatie over hoe financiële medewerkersparticipatie toe te passen is in moderne ondernemingen, met cases van bedrijven en bijdragen van experts uit ons netwerk. Aan de tweede druk hebben we met name twee nieuwe interessante cases toegevoegd van jonge bedrijven: 2nd Sense en ViCompany.

lees meer

Tags: werknemer, succes, financiële medewerkersparticipatie, werknemersaandelen, apple, appel

Ontmoet bedrijven waar iedereen aandeelhouder is

Door Pascale Nieuwland-Jansen | vrijdag 3 november 2017

Wilt u direct in gesprek met ondernemers en experts over financiele participatie en het motiveren van medewerkers? Kom dan naar ons SNPI diner op 9 november a.s.! We hebben nog enkele lastminute plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan nog tot maandag 6 november.

lees meer

Tags: MKB, BV, werknemer, succes

Good, Bad en Fair Leavers: wie zijn dat en waarom?

Door Anne Veenman | vrijdag 20 oktober 2017

Werknemersparticipatie is vaak een instrument om medewerkers aan uw organisatie te binden. Zo kunt u uw waardevolle medewerkers blijven boeien en het verloop binnen de organisatie verminderen. Maar medewerkers hebben natuurlijk altijd de vrijheid om hun arbeidsovereenkomst op te zeggen. Wat doet u dan met de aandelen of certificaten van medewerkers wanneer zij vertrekken? En maakt de manier waarop een medewerker vertrekt verschil?

lees meer

Tags: HRM, werknemersaandelen, gedwongen verkoop, bad leaver, good leaver, fair leaver

Werknemersaandelen: tussen ideaal en instrument

Door Anne Veenman | vrijdag 6 oktober 2017

Meestal schrijven wij deze blog over de praktische kant van financiële participatie. Maar participatieplannen weerspiegelen ook idealen, visies op ondernemen en op de verhouding tussen mensen en het bedrijf waar zij voor werken. Daar willen we deze keer dieper ingaan. En we willen meteen ook een tipje van de sluier lichten over het SNPI-onderzoek naar trends op de arbeidsmarkt. Hier komen namelijk interessante conclusies uit over de waarde die medewerkers aan uw idealen hechten. 

Werknemersaandelen: drie visies

Werknemersaandelen en andere vormen van financiële werknemersparticipatie zijn in de geschiedenis vaker gebruikt als instrument, met name in de 20ste eeuw, in handen van verschillende partijen en in verschillende landen. Wetenschappers (Poutsma, Mol en Van Beusekom, 1998) onderscheiden drie verschillende visies en idealen op financiële werknemersparticipatie:
• Participatie als democratische kracht
• Participatie als productieve som
• Participatie als positieve som

Democratische kracht: het maatschappelijke belang van participatie

Participatie wordt in Nederland als democratische kracht nagestreefd in de jaren zestig en zeventig, wanneer door toenemende ontslagen de arbeidsverhoudingen ‘vermaatschappelijken’. Werknemersaandelen worden gezien als een instrument om de werknemer meer zeggenschap en vermogen te geven, om zo ongelijkheid te compenseren. Het debat wordt grotendeels buiten de ondernemers om gevoerd, door bijvoorbeeld de vakbeweging. Het instrument is gericht op het begunstigen van werknemers.

Productieve som: participatie als productievergroter

Participatie als productieve som wordt omschreven als een ver-onmaatschappelijking van het debat rond financiële werknemersparticipatie. Het wordt louter gezien als een instrument ter motivatie van werknemers. Het doel van deze verhoogde motivatie is uiteindelijk het toenemen van de productie, ten gunste van de onderneming. In dit beeld zijn vooral de werkgevers de begunstigden en de werknemers instrumenten.

Positieve som: beste van twee werelden 

In de jaren negentig komt het beste van deze twee visies samen, en leeft de overtuiging dat niet alleen de werknemers, maar ook de werkgevers voordeel kunnen halen uit werknemersaandelen. Een win-win situatie dus. Dit is een visie op participatie die SNPI deelt. Voor de onderneming kan financiële werknemersparticipatie gunstig zijn vanwege de mogelijkheid om personeel te blijven boeien en aan zich te binden. Voor de werknemers is de ‘winst’ tweezijdig: zij worden niet alleen financieel beloond, maar ook democratisch door middel van een (al dan niet beperkte) vorm zeggenschap in de onderneming.

lees meer

Tags: HRM, werknemersaandelen, idealen, instrument

Aandeelhouders met en zonder beurskoers

Door Anne Veenman | vrijdag 22 september 2017

Plannen voor het invoeren van financiële participatie zijn uiteraard per bedrijf verschillend. Het maakt bijvoorbeeld veel uit of het gaat om een groot of kleiner bedrijf en of het bedrijf beursgenoteerd is of een bv. Met of zonder beursnotering, aandeelhouderschap door medewerkers kan altijd.

Aandeelhouderschap en het MKB

Vaak leeft de gedachte dat aandeelhouderschap door medewerkers alleen kan bij een beursnotering. Dat is gelukkig niet waar. Ook alle bv’s hebben aandeelhouders. In feite is het merendeel van de aandelen van Nederlandse bedrijven niet ondergebracht op de beurs, maar in handen van de ondernemers, soms samen met investerende partners, familieleden of… medewerkers.

Het verschil zit in de manier waarop aandeelhouders aandelen kunnen verwerven – besloten handel in plaats van beurshandel – en in de manier waarop de waarde van de aandelen wordt vastgesteld – met behulp van een waarderingsexpert in plaats van via vraag en aanbod. Aandeelhouderschap door medewerkers is in het MKB mogelijk zelfs aantrekkelijker, er is minder grilligheid in de ontwikkeling van de waarde van de aandelen en vaak meer direct waarneembare invloed door deze aandeelhouders op de bedrijfsresultaten.

Voor kleinere bedrijven met een DGA, die erover denkt om meer afstand te nemen van zijn bedrijf, kan het zelfs aantrekkelijk zijn om de aandelen helemaal in handen te leggen van medewerkers. Dit kan een duurzame oplossing zijn voor bedrijfsoverdracht en voor het voortbestaan van het bedrijf.

lees meer

Tags: MKB, beursgenoteerd, opties, aandelen, certificaten, advies

Waarom SNPI geen opties adviseert

Door Anne Veenman | donderdag 14 september 2017

Bedrijven die zich aan het oriënteren zijn op vormen van aandelen voor medewerkers, vragen ons vaak naar opties. Opties en varianten daarvan voor medewerkers zijn in het buitenland (VS, UK) heel gebruikelijk.
Waarom raden wij, als kennisinstituut en adviseur op dit gebied, deze vorm dan toch af?

Wat is een aandelenoptie? 

Een optie is een recht om in de toekomst aandelen te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs per aandeel. Wanneer de koers van de aandelen stijgt, stijgt dus ook de waarde van de optie. En door de aandelen op dat moment te kopen en ( later) weer te verkopen, kun je de koersstijging als winst ophalen. Een mooie bonus.

Vaak kennen bedrijven die aandelenopties uitgeven aan hun medewerkers een periode waarin deze opties zich opbouwen.Deze periode wordt dan de vesting-periode genoemd. Per jaar dat de medewerker in dienst is, bouwt hij bijvoorbeeld in staffel meer opties op, en als het aantal afgesproken jaren is verstreken, heeft hij het recht de opties uit te oefenen. Gedurende de hele periode is hij dus officieel geen (mede)aandeelhouder van het bedrijf. Dat wordt hij pas als hij de opties omzet in aandelen en niet meteen weer verkoopt.
Een voorwaarde voor opties is dus dat er een koersontwikkeling is. Dat beperkt opties tot beursgenoteerde bedrijven. In een bv wordt de waarde van aandelen op een hele andere manier vastgesteld en is er geen (dagelijkse) koersontwikkeling door handel op een beurs.

lees meer

Tags: fianciele participatie, opties, aandelen, certificaten, werknemersaandelen, advies

Wat willen medewerkers met aandelen?

Door Anne Veenman | donderdag 7 september 2017

In de praktijk zien wij dat medewerkers heel verschillend aankijken tegen het hebben van aandelen. Motieven en redenen om wel of juist niet mee te doen aan een participatieplan hangen samen met leeftijd, levensfase en houding ten opzichte van werk en bedrijf.

Trends

SNPI vindt dit zo relevant, dat we hier op dit moment een onderzoek naar doen. Welke ontwikkelingen zien we bij medewerkers in hun houding, verwachtingen en ervaringen en zien we echt verschillen tussen generaties? Klopt het dat jonge mensen, of zogenaamde millennials (geboren na 1985) flexibeler zijn? Wat zijn de trends op de arbeidsmarkt 2017? Meedoen aan het onderzoek kan nog!

New Call-to-action

Help ons dit te meten door de bovenstaande vragenlijst in te vullen en maak kans op ons boek Iedereen Aandeelhouder (50x). 

lees meer

Tags: fianciele participatie, werknemersaandelen, Generaties

Masterclass 11 oktober: de werkelijkheid achter de cijfers

Door Anne Veenman | vrijdag 1 september 2017

Wanneer je aandelen aanschaft of ontvangt in het bedrijf waar je werkt, doe je in feite een kapitaalsinvestering in de onderneming. Maar investeringen zijn niet zonder risico. Aandelen zijn tenslotte financiële producten en ook al zijn ze niet ingewikkeld, toch is het belangrijk om goed en objectief geïnformeerd te zijn over het risico van zo’n belegging. 

De vraag is dan ook relevant hoe je als medewerker een goed inzicht kunt krijgen in de werkelijkheid achter de cijfers. Hoe zijn de belangrijke cijfers als jaarverslagen en jaarrekeningen opgebouwd? Dit is dan ook het onderwerp van één van de masterclasses bij het evenement Iedereen Aandeelhouder, de dag voor de medewerkers, die ook aandeelhouders zijn. Deze dag is op 11 oktober en wordt georganiseerd door SNPI.

Iedereen Aandeelhouder

Het programma van deze dag combineert kennis opdoen met netwerken, het is immers heel bijzonder om medewerker-aandeelhouders van andere bedrijven te ontmoeten. We vieren de primeur van deze dag met een gezellige lunch en afsluitende borrel. Het programma, met onder meer vier masterclasses, is hieronder te vinden:

Iedereen Aandeelhouder mede-aandeelhouderschap trainingsdag financiële participatie
Eén van de masterclasses is in handen van Kees Leeflang van Alfa Accountants. Hij neemt je mee en helpt je een antwoord te vinden op de vraag hoe je als medewerker een goed inzicht kunt krijgen in cijfers en de werkelijkheid die daar achter zit. Hoe zijn de belangrijke cijfers in jaarverslagen en jaarrekeningen opgebouwd?

lees meer

Tags: fianciele participatie, werknemersaandelen, cijfers, alfa accountants

Fairbinders: participatie bij Steiger B

Door Anne Veenman | donderdag 24 augustus 2017

Betrokken Fairbinden met eigen medewerkers

Aan het begin van een adviestraject vindt SNPI het altijd erg belangrijk om te benadrukken dat plannen voor participatie door aandelen moeten aansluiten bij de idealen en de koers van de onderneming. Steiger B, een bedrijf dat wij momenteel adviseren bij het uitgeven van aandelen aan de medewerkers, is hier een goed voorbeeld van. Lees hoe Hans Huijsmans, de oprichter en eigenaar van Steiger B, uitlegt hoe deze vorm van participatie past bij zijn bedrijf.

De medewerkers van Steiger B krijgen de kans om mede-aandeelhouder te worden. Oprichter-eigenaar Hans Huijsmans tekende eind juli de documenten van de stichting die dit mogelijk maakt. “Dit is opnieuw een manier om vorm en invulling te geven aan onze koers van betrokken fairbinden,” legt hij uit. “Medewerkers die mede-eigenaar zijn van ons bedrijf worden daarmee nog meer deelgenoot van onze missie en van het belang om er een succes van te maken. Het betekent ook dat we er samen de vruchten van kunnen plukken. Deze financiële participatie heet niet voor niets duurzaam aandeelhouderschap.”

lees meer

Tags: fianciele participatie, werknemersaandelen, fair, Steiger B

Gratis bestaat niet

Door Anne Veenman | donderdag 17 augustus 2017

Schenking van aandelen aan medewerkers

Heel vaak krijgen we vragen over schenkingen van aandelen aan personeel. Ondernemingen hebben dit dan vaak al toegezegd aan hun personeel en willen het snel even regelen, liefst zonder kosten. Het plan is meestal om een percentage aandelen van de bv of de coöperatie in een stichting te storten en de vraag is om dit even te helpen regelen.

lees meer

Tags: aandelen, werknemersaandelen, gratis, uitgeven

Recente blogs

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs