SNPI Blog

Participatief leiderschap: ons uitgangspunt is samen regeren

Beluister de blogpost:
Participatief leiderschap: ons uitgangspunt is samen regeren
4:05
Door SNPI | vrijdag 10 mei 2024

tauwIn een tijd waarin bedrijven streven naar meer betrokkenheid en eigenaarschap van hun medewerkers, komt het concept van financiële participatie naar voren als een krachtige strategie. Dit werd benadrukt in het RTL Z-programma De Barometer, waar experts van SNPI en ingenieurs- en milieuadviesbureau Tauw de voordelen van het mede-eigenaarschap voor bedrijven, directeuren-grootaandeelhouders (DGA's), de economie en natuurlijk de werknemers bespraken.

Financiële participatie past goed in deze tijd

Financiële participatie, het delen in de waarde en winst van een bedrijf, staat centraal in deze discussie. SNPI, het Nederlandse expertisecentrum op dit gebied, ondersteunt bedrijven al drie decennia bij het implementeren van medewerkersparticipatie. Volgens directeur Pascale Nieuwland kan financiële participatie voor verschillende doeleinden worden ingezet, zoals het binden, boeien en belonen van medewerkers, managementparticipaties bij bedrijfsoverdrachten en als onderdeel van het bedrijfsmodel.

'Vooral in organisaties met een platte structuur en een cultuur van zelfsturing en verantwoordelijkheid op alle niveaus, past financiële participatie uitstekend,' aldus Nieuwland.

Tauw koos voor participatief leiderschap

Een treffend voorbeeld van dit concept in actie wordt geleverd door ingenieurs- en milieuadviesbureau Tauw, dat in 2017 koos voor participatief leiderschap. Bij deze unieke vorm van medezeggenschap worden eigendom en participatie losgekoppeld van de managementstructuur. Alle vaste medewerkers van Tauw ontvingen certificaten, waarvan minstens 50% ook aanvullende certificaten heeft gekocht.

Rob Salman, voormalig directeur stafdiensten, benadrukt dat de keuze voor medewerkersparticipatie logisch was gezien de aard van het bedrijf.

'De keuze om van onszelf te willen zijn, betekent dat je een medewerkersparticipatie regeling gaat invoeren. Met vestigingen in zes Europese landen en een team van 1.200 kennisintensieve professionals, wilden we een model waarin medewerkers zich echt eigenaar voelen. Momenteel heeft 55% van de medewerkers van Tauw - bijna 700 mensen - aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in het bedrijf.'

Voordelen financiële medewerkersparticipatie

De voordelen van financiële participatie voor bedrijven zijn duidelijk. Door medewerkers mede-eigenaar te maken, ontstaat een cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Werknemers voelen zich meer verbonden met het bedrijf en hebben een grotere motivatie om bij te dragen aan het succes ervan. Dit leidt niet alleen tot een hogere productiviteit en betere prestaties, maar ook tot een lager verloop en hogere tevredenheid onder medewerkers.

DGA's

Voor DGA's biedt financiële participatie een strategische manier om hun bedrijf op lange termijn te versterken. Door werknemers een aandeel in het bedrijf te geven, wordt de continuïteit van de onderneming bevorderd en wordt een solide basis gelegd voor toekomstige groei en ontwikkeling.

Ook de bredere economie profiteert van financiële participatie. Door medewerkers te stimuleren om financieel te participeren, worden spaargelden geïnvesteerd in de reële economie in plaats van alleen in traditionele financiële producten. Dit draagt bij aan een gezondere en veerkrachtigere economie op de lange termijn.
Tot slot mogen we de voordelen voor individuele werknemers niet over het hoofd zien. Financiële participatie biedt werknemers niet alleen de kans om hun vermogen te laten groeien, maar ook om een gevoel van trots en eigenaarschap te ervaren in het bedrijf waar ze elke dag aan bijdragen.

Conclusie

Kortom, financiële participatie is niet alleen een winnende strategie voor bedrijven, maar ook een krachtige motor voor groei, betrokkenheid en welvaart op alle niveaus van de economie. Het is een onderwerp dat meer aandacht verdient in de zakelijke wereld en een praktijk die meer bedrijven zouden moeten omarmen voor een duurzamere en succesvollere toekomst

New call-to-action

 

 

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs