SNPI Blog

Stichting Administratie Kantoor, wat is een STAK eigenlijk? (Deel 1)

Beluister de blogpost:
Stichting Administratie Kantoor, wat is een STAK eigenlijk? (Deel 1)
5:43
Door Laura van Diek | donderdag 12 augustus 2021

Wanneer u zich verdiept in het mede-eigenaar maken van uw medewerkers komt u vroeg of laat de term ‘Stichting Administratie Kantoor’ oftewel ‘STAK’ tegen. Een STAK is een stichting welke het beheer van de certificaten van aandelen heeft. Wanneer er gekozen wordt voor een participatieplan voor de medewerkers door middel van het certificeren van aandelen, is het noodzakelijk om een STAK op te laten richten bij de notaris. Welke gevolgen heeft dit voor het plan om medewerkers mede-eigenaar te maken door het beschikbaar te stellen van certificaten van aandelen voor medewerkers?

Wat is een STAK?

Een STAK is een stichting, welke bij de notaris zal moeten worden opgericht. Deze stichting biedt de mogelijkheid om de juridische en de economische rechten van de aandelen van elkaar te scheiden. Het verschil met ‘gewone’ aandelen is hiermee gelijk gegeven. Bij gewone aandelen verkrijgt een medewerker namelijk behalve het recht op dividend ook stemrecht.
Bij een STAK blijft het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering bij het bestuur van de STAK. Het recht op dividend wordt gekoppeld aan de certificaten. De medewerkers zullen certificaathouders worden. De STAK kan deze certificaten telkens onderhands overdragen aan de medewerkers. Dit vindt meestal één keer per jaar plaats. Bij de zogenaamde jaarlijkse ronde. Ook kan het zo zijn dat er tussentijds certificaten verkocht worden. Wanneer van een tussentijdse verkoop sprake kan zijn, is vaak te vinden in de participatieregeling en de daarbij horende stukken. Gedacht kan worden aan een certificaathouder die ontslag op staande voet krijgt en zijn certificaten verplicht moet verkopen. Ook kan er gedacht worden aan andere speciale gevallen waarbij de certificaathouder snel geld nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat hij of zij een opleiding gaat volgen. Hier zijn veel spelregels voor te bedenken. Mits deze spelregels niet in strijd zijn met de statuten en de wet. SNPI heeft al veel verschillende spelregels voor veel verschillende bedrijven opgesteld met betrekking tot de verplichte verkoop van certificaten van medewerkers! 

Wat zijn de voordelen van een STAK?

1. Kosten
2. Gescheiden rechten
3. Anonimiteit

1. Kosten

Het oprichten van een STAK zal kosten met zich meebrengen, omdat deze stichting moet worden opgericht bij de notaris. Echter, wanneer de regeling van kracht is kunnen de certificaten van aandelen zonder tussenkomst van de notaris worden overgedragen. Hiermee zijn de jaarlijkse terugkomende kosten lager dan bij een ‘gewoon’ aandelenplan. Een ander voordeel is het gunstige belastingtarief. Dit werkt bij certificaten van aandelen hetzelfde als bij gewone aandelen. Hierbij moet wel gekeken worden dat de certificaathouder een minderheidsbelang behoud. Zolang de certificaathouder minder dan 5% van de aandelen bezit, valt het belastingtarief in box 3.

2. Gescheiden rechten

Een ander voordeel van de STAK zijn de gescheiden stem- en dividendrechten. De zeggenschap die medewerkers in het bedrijf krijgen kan hiermee worden ingevuld naar wens van de DGA.
Het STAK bestuur is de formele vertegenwoordiger voor de aandelen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het spreek- en vergaderrecht zijn ook afgesplitst.
De certificaathouder zal wel dividend- en informatierecht verkrijgen, behorend bij het certificaat. Het is ook een idee om een eigen certificaathoudersvergadering te organiseren. Het STAK bestuur kan de certificaathouders ook raadplegen tijdens deze eigen vergadering en standpunten en ideeën meenemen naar de AVA. 

3. Anonimiteit

Een ander voordeel van een STAK ten opzichte van een gewone aandelenregeling is het stukje anonimiteit. Aandeelhouders worden in een openbaar aandelenregister opgenomen. Certificaathouders worden in een niet openbaar register bijgehouden. De STAK is verantwoordelijk voor het bijhouden van dit register. In dit certificaathoudersregister worden de NAW-gegevens van de verkrijgende certificaathouders, de aantallen en de koopprijs van de levering vastgelegd. Verder worden de identiteitsgegevens van de verkrijgende certificaathouders vastgelegd. 

Conclusie

Nu u meer weet over het reilen en zeilen binnen een STAK is het aan u of er wel of niet voor een constructie wordt gekozen met certificaten van aandelen. Het mooie van een certificatenregeling is dat het een écht persoonlijk plan kan worden, dat precies aansluit op het karakter van de onderneming. SNPI heeft afgelopen jaren veel verschillende bedrijven geholpen met het opstellen van een eigen medewerkersparticipatieregeling passend bij de doelstellingen, cultuur en mensen van de organisatie.
In onze blog van volgende week vertellen wij meer over de stappen die er genomen moeten worden om een STAK op te richten.

Hulp nodig?

Wij zien veel ondernemers worstelen met het maken van de keuzes bij het belonen en betrekken van medewerkers. Ziet u er wel iets in om medewerkers mede-eigenaar te maken? Wij helpen u dan graag verder!

Kennismakingsgesprek inplannen

Wie zijn wij?

SNPI is het expertisecentrum voor financiële participatie in Nederland en ondersteunt bedrijven bij het mede-eigenaar maken van medewerkers in het bedrijf waar zij werken. SNPI is onafhankelijk en non-profit. Kijk voor meer informatie op www.snpi.nl.
Wij helpen jaarlijks tientallen bedrijven met medewerkersparticipatie en hanteren zoveel mogelijk vaste bedragen voor onze dienstverlening. Heeft u nog geen regeling, maar denkt u er wel over? Nu is een goed moment om te starten met een eigen participatieplan.

New call-to-action

Topics: financiële participatie, STAK, aandelenplan, financiele werknemersparticipatie, personeelsaandelen, belonen, medewerkersparticipatie

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs