SNPI Blog

Overweeg eens om aandelen over te dragen aan uw personeel!

Door Pascale Nieuwland-Jansen | dinsdag 18 mei 2021

Als ondernemer ben je 24/7 bezig met je bedrijf. Je zoekt altijd goede medewerkers en bent continu op zoek naar kansen om de onderneming te ontwikkelen en laten groeien. 

De coronacrisis biedt wellicht nieuwe kansen of werpt mogelijk extra drempels en uitdagingen op. Hoe behoud je de goede mensen en creëer je een flexibele organisatie? Iedereen werkt vanuit huis. Hoe zorg je dat iedereen de juiste focus heeft en betrokken is bij de onderneming?

Een hele verantwoordelijkheid en altijd hard werken voor de ondernemer. Misschien tijd om meer te delen. Is het wellicht een idee om medewerkers mede-eigenaar te maken? Heb je die optie wel eens overwogen? 

Alles begint met wat de eigenaar en DGA wil! 

De ondernemer moet zelf nadenken wat hij/zij met de aandelen zou willen doen. Wat zou je willen bereiken met het overdragen van aandelen? Aan wie wil je overdragen en hoe wil je dat doen? Gaat het om een klein deel van de aandelen of zou je alle aandelen willen delen?

Het overdragen van aandelen aan medewerkers is een lastige beslissing om te nemen. Als ondernemer zoek je manieren om de onderneming goed te organiseren en te verbeteren. Soms is een salaris alleen niet afdoende om meer ondernemerschap te creëren bij de medewerkers. Het is heel fijn als medewerkers met de onderneming meedenken en belangen van de DGA en de medewerkers meer gelijk worden. 

Is het dan niet fantastisch om samen de onderneming te laten groeien en dat iedereen mee gaat delen in de winst en de groei van de onderneming, zonder dat je mensen steeds de helft moeten overdragen aan de fiscus, wat wel gebeurt bij een bonus of gewone winstdeling. 

Participatieve organisaties doen het beter 

Inmiddels is er al meer dan 40 jaar onderzoek gedaan naar de effecten van medewerkersparticipatie, eigenaarschap van medewerkers via aandelen. 

Al die onderzoeken laten eigenlijk unaniem zien dat bedrijven waar alle medewerkers een stukje mede-eigenaar zijn het significant beter doen dan bedrijven die geen brede participatie hebben. 

Bij bedrijven waar iedereen een stukje mede-eigenaar is zie je dat er drie soorten effecten plaatsvinden.

1. Medewerkers gaan harder en beter werken. Bij een goede prestatie van de medewerkers en de gehele organisatie wacht een beloning. De uitkering in dividend is een uitkering van de winst. Doet de onderneming het goed, dan is er niet alleen een dividenduitkering, maar stijgt de koers van het aandeel ook. 

In Nederland is het zo dat aandelenbezit bij minder dan 5% van de aandelen fiscaal gezien in box 3 valt. Dividenduitkeringen zijn belast met dividendbelasting, maar elke medewerker kan de dividendbelasting jaarlijks terugvragen. De waardestijging en dividend zijn zo fiscaal erg gunstig. Gunstiger dan een winstdeling of bonus. Maar een aandeel is wel risicodragend en moet natuurlijk wel eerst worden gekocht door de medewerker. En als het goed gaat stijgt de koers, maar als het minder gaat kan de koers ook dalen. Groot voordeel is dat alle medewerkers goed op de hoogte zijn over hoe het gaat met de onderneming en samen kan je snel zaken bijsturen en dus de koers van het aandeel goed houden.

2. Medewerkers die mede-eigenaar zijn gedragen zich anders. Iets dat van jou is, behandel je anders. Je bent zuinig en trots op het bedrijf en gaat je hiernaar gedragen. Want als iedereen het goed doet, wacht immers een beloning. Denk maar aan het bezitten van een eigen auto of het hebben van een lease-auto. Mensen zijn zuiniger op de eigen auto, dan op de lease auto. Het mede-eigenaar zijn van een bedrijf doet iets met de medewerkers. het is een stukje waardering en het is een trots bezit. 

3. De belangen van medewerkers en de onderneming worden meer gelijk. Medewerkers denken mee met de organisatie en gaan ook kijken naar de toekomst en de continuïteit van de organisatie. Er zal sneller draagvlak zijn voor belangrijke koerswijzigingen. Medewerkers worden flexibeler. Denk maar aan de coronacrisis. Iedereen moest ineens thuiswerken of op een andere manier gaan werken. De participatieve bedrijven kunnen dit sneller en beter dan niet-participatieve bedrijven. 

Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand van een participatief bedrijf om een thuiswerkvergoeding heeft gevraagd. In crisistijd is het namelijk niet gepast om te vragen om extra vergoedingen. En als het ondanks de crisis goed blijft gaan met de onderneming, zal je als aandeelhouder dividend ontvangen. En je hebt liever dividend, dan een koffie-vergoeding, die voor de helft naar de fiscus verdwijnt. 

De DGA bepaalt

Wij kunnen alle mooie voordelen van medewerkersparticipatie delen, maar uiteindelijk is het de DGA die beslist over de aandelen. De DGA is de eigenaar en de onderneming is zijn bezit. Niemand kan voor hem of haar bepalen wat te doen. 

Wij adviseren de DGA altijd om goed na te denken. Wat wil je bereiken. Wat zijn de doelstellingen? Wat wil je zeker niet, ook belangrijk om over na te denken.

Van daaruit kunnen wij meekijken wat de mogelijkheden zijn. SNPI helpt veel ondernemers door te sparren. SNPI kijkt naar alle stakeholders en alle belangen. Wij informeren over de verschillende mogelijkheden en geven voors en tegens. De DGA is degene die bepaalt en kiest. Waar heeft de DGA het beste gevoel bij? Het overdragen van aandelen is niet niks en werkt alleen als de DGA er 100% achter staat.

Meer weten over financiële medewerkersparticipatie en het overdragen van aandelen aan het personeel? 

Bestel het boek "Iedereen aandeelhouder" of plan gewoon eens vrijblijvend een gesprek met ons in. Wij helpen je graag op weg!

Wij zien veel ondernemers worstelen met het maken van de keuzes. Niet veel accountants en adviseurs weten precies hoe het werkt met mede-aandeelhouderschap van personeel. Onbekend maakt onbemind en dat is erg jammer. In Amerika, Engeland, Frankrijk is mede-eigenaarschap eigenlijk heel normaal. Wij kennen de ervaringen en mogelijkheden van Nederlandse bedrijven en wisselen internationaal kennis uit.

Wie zijn wij?

SNPI is het expertisecentrum voor financiële participatie in Nederland en ondersteunt bedrijven bij het mede-eigenaar maken van medewerkers in het bedrijf waar zij werken. SNPI is onafhankelijk en non-profit. Kijk voor meer informatie op www.snpi.nl

Wij helpen jaarlijks tientallen bedrijven met medewerkersparticipatie en hanteren zoveel mogelijk vaste bedragen voor onze dienstverlening. Heb je nog geen regeling, maar denk je er wel over? Nu is een goed moment om te starten met een eigen participatieplan. 

Bestel het boek

 

Topics: financiële medewerkersparticipatie, werknemersaandelen, aandelen voor medewerkers, medewerkersparticipatie, aandeelhouderschap, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap, eigenaar zijn

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs