SNPI Blog

Opties op aandelen - vaak geen goede optie

Door Laura van Diek | donderdag 27 mei 2021

In Nederland zijn er verschillende manieren om medewerkers te binden, boeien en te belonen in uw onderneming. Het uitgeven van opties op aandelen is hier een manier voor. Om medewerkers te betrekken bij de onderneming krijgen ondernemers vaak het advies om te kiezen voor opties. In sommige gevallen is het werken met opties een goede manier om medewerkers te binden, boeien of te belonen. Is het werken met opties in uw geval wel zo’n goede optie of kunt u beter kiezen voor een andere manier van medewerkersparticipatie?

Wat zijn opties?

Een optie is een recht om in de toekomst aandelen te kopen tegen een van te voren afgesproken prijs per aandeel. Wanneer de koers van de aandelen stijgt, wordt de optie uitgeoefend en de aandelen worden gekocht. Wanneer de koers van de aandelen niet stijgt, dan wordt de optie niet uitgeoefend.

Een reden om te kiezen voor opties voor medewerkers en niet voor aandelen is het verminderen van het risico voor de medewerkers. De medewerkers oefenen namelijk alleen hun optie uit op het moment dat de waarde van de aandelen daadwerkelijk stijgt. Medewerkers met opties lopen hierdoor geen enkel risico om geld te verliezen.

Opties en betrokkenheid

Mensen die opties hebben en de optie uitoefenen willen vaak meteen de aandelen weer verkopen. Een van de redenen is dat over de waardestijging meteen belasting moet worden betaald.

Het aangaan van aandeelhouderschap is via opties extra onaantrekkelijk en duurder voor de medewerker. Die moet bij uitoefening in één keer aankopen en fiscaal afrekenen over de gestegen waarde onder een ongunstigere regeling dan bij gewone aandelen.

Opties werken dus vooral als extra beloning, maar leiden niet tot mede-eigenaarschap en mede-ondernemerschap. Uit meerdere onderzoeken blijkt dan ook dat opties geen groot verschil laten zien in de betrokkenheid van medewerkers in de onderneming. Ook de productiviteit zal om die reden niet verbeteren.

Van optie naar winst

Hoe zit dat dan fiscaal? Wanneer werknemers hun aandelenopties uitoefenen wordt belasting geheven over het verschil tussen de waarde van de aandelen op het moment van de afspraak over de optie en de huidige waarde. Dit wordt ook wel het optievoordeel genoemd. Dit optievoordeel wordt bij de medewerker belast in box 1.

Hebben medewerkers aandelen of certificaten van aandelen, dan valt de toename van de waarde en het uitgekeerde dividend voor hen fiscaal in box 3. Dat zal voor veel medewerkers fiscaal gunstiger zijn. Ze lopen wel risico, maar profiteren ook telkens mee wanneer het bedrijf goed presteert.

Opties worden meestal toegepast in beursgenoteerde ondernemingen. Wanneer een B.V. kiest voor opties, is de kans groot dat de onderneming de uitgeoefende opties tegen de nieuwe waarde moet terugkopen. Dit geeft een risico op liquiditeitsproblemen.

Zijn opties een optie?

Opties voor medewerkers zijn alleen interessant voor beursgenoteerde bedrijven met grote groeiambities, waar de deelnemers op (korte) termijn hun aandelen met winst willen verkopen.

Dit past bij de doelstelling om (sommige) medewerkers extra te belonen.

Opties leveren geen risico op voor medewerkers, zijn fiscaal niet gunstiger dan een gewone bonus en leveren geen bijdrage aan betrokkenheid door mede-ondernemerschap en mede-eigenaarschap.

Voor de meeste MKB-bedrijven zijn opties onhandig en niet gunstig voor het bedrijf zelf.

Op zoek naar een betere optie? SNPI kan u uiteraard begeleiden bij het inregelen van een participatieplan voor uw medewerkers door samen met u kijken wat wél een optie voor uw onderneming is.

Hulp nodig?

Wij zien veel ondernemers worstelen met het maken van de keuzes bij het belonen en betrekken van medewerkers. Zie je er wel iets in om medewerkers mede-eigenaar te maken? Wij helpen je dan graag verder!

Wie zijn wij?

SNPI is het expertisecentrum voor financiële participatie in Nederland en ondersteunt bedrijven bij het mede-eigenaar maken van medewerkers in het bedrijf waar zij werken. SNPI is onafhankelijk en non-profit. Kijk voor meer informatie op website SNPI.

Wij helpen jaarlijks tientallen bedrijven met medewerkersparticipatie en hanteren zoveel mogelijk vaste bedragen voor onze dienstverlening. Heb je nog geen regeling, maar denk je er wel over? Nu is een goed moment om te starten met een eigen participatieplan.

New call-to-action

Topics: opties, financiële medewerkersparticipatie, medewerkeraandeelhouders, belonen, aandelen voor medewerkers, medewerkersparticipatie, aandeelhouderschap, mede-eigenaarschap

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs