SNPI Blog

Commissie Borstlap en regulering van arbeid - krapte op de arbeidsmarkt (3)

Door Pascale Nieuwland-Jansen | donderdag 27 juni 2019

Vorige week werd de discussienota van de commissie Regulering van werk gepresenteerd. Een belangrijke constatering is dat er in Nederland geen gelijk speelveld is voor alle werkenden. Het aantal ZZP'ers neemt jaarlijks toe.
Wist u dat bedrijven met een bedrijfsbrede aandelenparticipatie van medewerkers veel vaste banen bieden en veel aandacht en tijd besteden aan hun HR-beleid. Een aanknopingspunt voor balans.

Meer ZZP'ers in Nederland
De commissie constateert dat het inhuren van een ZZP'er voor bedrijven aanzienlijk goedkoper is dan iemand in vaste dienst nemen. Dit en het feit dat het lastig en duur is om afscheid te nemen van medewerkers met een vast dienstverband, resulteert in een logische trend bij bedrijven. Er worden niet of nauwelijks medewerkers in vaste dienst genomen. Succesvol ondernemende ZZP'ers starten op hun beurt eerder een coöperatie, dan dat zij mensen in dienst nemen. 

Participatieve bedrijven hebben juist veel vaste medewerkers
Bedrijven met een bedrijfsbrede medewerkersparticipatie in de vorm van aandelen of certificaten van aandelen blijken juist een ander beeld te geven. Deze bedrijven vinden het belangrijk om vaste medewerkers in dienst te hebben. Zij bieden deze medewerkers de mogelijkheid om mede-eigenaar te zijn. Samen profiteert men van goede tijden en in slechte tijden is de organisatie flexibel genoeg om bij te sturen en zie je snel draagvlak en de neuzen in de goede richting gaan van herstel.

Balans herstellen 
Het feit dat het aannemen van vaste medewerkers duurder is dan flexibele krachten en ZZP'ers zou snel aangepast moeten worden. Daarnaast lijkt het mij nu tijd worden voor fiscale voordelen voor ondernemingen die juist wél vaste medewerkers in dienst hebben. Beloon bedrijven met 90% vaste medewerkers met een lagere vennootschapsbelasting of meer aftrekposten, zodat deze bedrijven de vaste medewerkers (extra) kunnen belonen, zonder daar meteen veel belasting voor te moeten afdragen.

Kijk eens in Europa
In de landen om ons heen heeft men al jaren geleden gezien dat bedrijfsbrede medewerkersparticipatie met aandelen allerlei positieve effecten genereert voor de productiviteit van de bedrijven en mogelijkheden geeft tot vermogensopbouw van medewerkers. In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Duitsland zien we allerlei fiscale voordelen. Van heel simpel de mogelijkheid tot belastingvrij schenken van aandelen (DU, SP) tot allerlei modellen (VK, FR), die fiscaal gunstig zijn voor zowel de onderneming als de medewerkers.

Aanknopingspunt
Bedrijven met een bedrijfsbrede aandelenparticipatie bieden meer vaste banen en goed personeelsbeleid en zouden hiervoor meer erkenning  mogen ontvangen. Een mooie vorm is belastingvrij schenken van aandelen aan medewerkers tot een bepaald bedrag mogelijk te maken. Dit kan al in veel Europese landen. Nederland loopt hierbij (nog) achter.

Boek "Iedereen aandeelhouder"
Om u te helpen u eens goed te oriënteren op het onderwerp heb ik het boek "Iedereen aandeelhouder" geschreven. Het boek geeft u een mooi overzicht van alle mogelijkheden, de verschillen en geeft u een goed overzicht van de keuzes die er zijn. Na het lezen van dit boek, kunt u een weloverwogen besluit nemen en weet u of bedrijfsbrede aandeelhouderschap bij u als DGA en bij uw bedrijf en medewerkers gaat passen.

SNPI is dit jaar jarig en bestaat 25 jaar. Als jaaractie bieden wij het boek ‘Iedereen aandeelhouder’ nu aan voor 25 euro en ontvangt u een tweede exemplaar cadeau

Bestel het boek

SNPI is hét kenniscentrum voor medewerkersparticipatie. Wilt u met ons kennismaken? Vraag een gratis kennismakinggesprek aan en kom bij ons langs.

 

Topics: belonen, aandelen voor medewerkers, medewerkersparticipatie, aandeelhouderschap, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap, eigenaar zijn

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs