SNPI Blog

Handelsdagen komen er weer aan

Door Pascale Nieuwland-Jansen | dinsdag 30 maart 2021

Bij beursgenoteerde bedrijven is het de beurs, die de prijs van het aandeel bepaalt. Is er meer vraag naar het aandeel, dan stijgt de koers en vice versa. Medewerkers kunnen moeilijk invloed uitoefenen op de prijs van een aandeel. 

Bij niet-beursgenoteerde bedrijven gaat het bepalen van de koers anders en kunnen medewerkers veel meer invloed uitoefenen op de resultaten.

Hoe werkt dit precies?

Verschillen AEX en interne markt

Bedrijven die niet-beursgenoteerd zijn moeten de koers van een aandeel zelf berekenen. De koers van een certificaat is meestal gelijk aan dat van het aandeel. De koers wordt berekend op basis van een waarderingsgrondslag, dit is een formule op basis van meerdere jaren (verleden, heden en toekomst). Na het vaststellen van de jaarrekening wordt de formule berekend en is de koers voor dat jaar bekend. 

Deze bedrijven zijn niet voortdurend met aandelenhandel bezig. Zij organiseren minimaal één keer per jaar een handelsdag. Een handelsdag vindt eigenlijk altijd plaats in de periode van april tot juli van een jaar. De periode waarin de cijfers over het jaar daarvoor bekend zijn.

Een derde belangrijk verschil is dat de handel alleen open is voor een aangewezen groep, de aandeelhouders en certificaathouders.

Handelsdag coördineren

Een handelsdag coördineren doe je het beste met een goed protocol, waarin de stappen staan beschreven. Bereid het voor met goede documenten en voorbeeldbrieven. Is dit er allemaal, dan is een handelsdag op zich niet moeilijk om te organiseren. Alle transacties vervolgens goed vastleggen in een register met bijbehorende certificaatnummers en daarover de deelnemers juist informeren, is vaak net even wat lastiger om zelf te doen. 

Is uw organisatie groot genoeg en heeft u veel deelnemers in de regeling, dan kunt u ook kiezen voor een ICT-oplossing om de registratie van aandelen of certificaten onder te brengen. Alle deelnemers kunnen dan zelf inloggen en bij- of verkopen. 

Helaas is een dergelijke oplossing niet heel goedkoop. De meeste platforms vragen een bedrag per deelnemer per maand. Bij slechts één handelsronde in het jaar en minder dan 100 deelnemers is een ICT-oplossing meestal  te duur. 

SNPI Administratiepakket

Voor die bedrijven, die nog niet overgaan tot een ICT-oplossing heeft SNPI een administratiepakket beschikbaar. SNPI zorgt ervoor dat de administratie van de certificaten goed wordt geregeld via een register en SNPI helpt u met de handelsdag (protocol) en het opstellen van de onderhandse aktes. Verder zorg SNPI dat er jaarlijks een jaaropgave wordt gemaakt voor de deelnemers. Zo kunnen wij u ontzorgen en kunt u zich richten op het ondernemen, samen met uw mede-eigenaren.

SNPI kan dit aanbieden voor een bedrag van € 2.000,- per jaar excl. BTW. Meer weten over de voorwaarden en condities van dit pakket? Neem dan even contact met ons op. 

Training STAK-bestuur

Een andere oplossing is een workshop organiseren voor het STAK-bestuur. SNPI kan een training van een dagdeel verzorgen voor uw STAK-bestuur. 

In de training informeren wij het bestuur over de governance, de rol van de STAK, de verantwoordelijkheden van de STAK en hoe je een handelsdag goed organiseert en aan welke eisen het register moet voldoen. 

Of sluit je aan bij SNPI

Het kan ook een goed idee zijn om te sparren met andere bedrijven die handelsdagen hebben. Daarvoor kun je je aansluiten bij het netwerk van SNPI. Dit platform geeft de mogelijkheid om kennis te delen met andere bedrijven, je kunt aanschuiven bij kennissessies en het jaarlijkse diner in Karel V.

Platformdeelnemers hebben ook toegang tot de kennis van SNPI. Medewerkers, STAK-bestuur, managers en directie kunnen alle vragen die zij hebben, stellen aan SNPI. Dus ook vragen over de handelsdag. 

Wie zijn wij?

SNPI is het expertisecentrum voor financiële participatie in Nederland en ondersteunt bedrijven bij het mede-eigenaar maken van medewerkers in het bedrijf waar zij werken. SNPI is onafhankelijk en non-profit. Kijk voor meer informatie op www.snpi.nl

Wij helpen jaarlijks tientallen bedrijven met medewerkersparticipatie en hanteren zoveel mogelijk vaste bedragen voor onze dienstverlening. Heb je nog geen regeling, maar denk je er wel over? Nu is een goed moment om te starten met een eigen participatieplan. 

New call-to-action

 

Topics: financiële medewerkersparticipatie, werknemersaandelen, aandelen voor medewerkers, medewerkersparticipatie, aandeelhouderschap, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap, eigenaar zijn

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs