SNPI Blog

Voorspoed delen met medewerkers - krapte op de arbeidsmarkt (2)

Door Pascale Nieuwland-Jansen | woensdag 19 juni 2019

Premier Rutte roept de grote bedrijven op om alle medewerkers te laten delen in de huidige voorspoed en niet alleen de top en de aandeelhouders.

De opmerkelijke oproep van Rutte krijgt bijval en kritiek in de Tweede Kamer, maar wat vinden bedrijven hiervan? Grote multinationals hebben allerlei schaalvoordelen die zij optimaal uitputten. De belastingdruk van een multinational is lager dan die van een MKB-bedrijf. Vandaar de oproep van Rutte om iets terug te doen. Maar wat kan Rutte voorstellen aan het MKB?

De post medewerkers werkt bij een multinational anders dan bij MKB-bedrijven. Personeel is een kostenpost, terwijl het een asset is voor kleinere bedrijven. Grote bedrijven kunnen een heel ander beloningssysteem opbouwen en hun medewerkers bijvoorbeeld allerlei mooie secundaire arbeidsvoorwaarden bieden, zoals een lease-auto en een 13e maand.

Wordt het niet eens tijd om ook MKB-bedrijven te helpen met fiscale voordelen?

Goede medewerkers zijn voor MKB-ondernemers heel belangrijk om continuïteit en groei te creëren. Het is belangrijk om nieuwe medewerkers goede arbeidsvoorwaarden te bieden, zodat je kan concurreren met grote bedrijven en multinational.

Het is jammer dat er zo weinig fiscale voordelen zijn voor MKB-bedrijven. Zij zijn immers de spil van een economie. En het ligt voor de hand om die voordelen juist te zoeken in de kosten voor belonen van medewerkers.

Het blijkt dat MKB-bedrijven heel graag de medewerkers goed willen belonen in de goede tijden. Zij hoeven daarvoor niet aangespoord te worden door premier Rutte. Heel veel bedrijven komen nu juist bij SNPI informeren naar het belonen van medewerkers via winstdelingen en aandelen. Maar alle vormen van beloningen zijn fiscaal erg duur. 

Delen in voorspoed

MKB-bedrijven zien liever niet de lonen jaarlijks met procenten stijgen. Een loonstijging werkt door in de sociale premies, pensioen en kan moeilijk weer naar beneden worden bijgesteld in slechtere jaren. 

Bij voorkeur zoeken zij een methodiek die werkt in goede in in slechte tijden. Aandelen of certificaten van aandelen wint duidelijk aan belangstelling bij MKB-bedrijven. Deze vorm van financiële participatie laat iedereen delen in de goede tijden, maar ook in de slechte tijden.

Helaas haken veel MKB-bedrijven af, wanneer zij horen welke hindernissen er zijn alvorens men een plan kan invoeren. Bovendien zijn 
zowel belonen via winstdeling als andere vormen van financiële medewerkersparticipaties, zoals aandelen, certificaten van aandelen of opties, qua belastingen allemaal dure beloningen. 

Winstdeling wordt zwaar belast en de werkkostenregeling is zo beperkt, dat uitjes en cadeaus maar net passen in deze fiscale ruimte. Ga je hier overheen, dan moet er weer veel belasting worden betaald.

Zo ook met aandelen. Jaren geleden trad de overheid op tegen exorbitante beloningen voor de top en werd het moeilijker gemaakt om aandelen te schenken. Het schenken van aandelen is daarom niet eens aftrekbaar als loonkosten en is niet aftrekbaar van de vennootschapsbelasting (VPB). Bij het maken van wetgeving dacht niemand eraan dat er ook bedrijven aandelen willen schenken aan alle  medewerkers en dat dat helemaal niets te maken heeft met top-beloningen.

Wat zou de overheid moeten doen?

Premier Rutte roept de grote bedrijven op om de resultaten van de huidige economische groei te delen met personeel en niet alleen met de top en de eigenaren. Verhoging van de lonen is zeker hier en daar op zijn plaats. Maar het is ook goed als de overheid kijkt naar mogelijkheden om het met name voor het MKB gemakkelijker te maken om medewerkers extra te belonen in goede tijden.

Fiscaal ruimer toestaan dat bedrijven bedrijfsbrede medewerkersparticipatie toepassen is een mooie oplossing. Denk aan een brede winstdeling, het schenken van aandelen of certificaten van aandelen aan het personeel. Maar maak alleen de bedrijfsbrede regelingen fiscaal gunstiger, zodat je niet opnieuw de topbeloningen stimuleert, maar juist de voordelen van de gewone medewerkers.

Bedrijfsbrede regelingen in de vorm van winstdeling en aandelen of certificaten van aandelen hebben veel positieve effecten op bedrijven en zelfs op de samenleving, zoals Blasi in dit artikel laat zien.

Maar ook het verruimen van de werkkostenregeling voor MKB-bedrijven kan al een positief effect hebben. 

Boek "Iedereen aandeelhouder"

Om u te helpen u eens goed te oriënteren op het onderwerp heb ik het boek "Iedereen aandeelhouder" geschreven. Het boek geeft u een mooi overzicht van alle mogelijkheden, de verschillen en geeft u een goed overzicht van de keuzes die er zijn. Na het lezen van dit boek, kunt u een weloverwogen besluit nemen en weet u of bedrijfsbrede aandeelhouderschap bij u als DGA en bij uw bedrijf en medewerkers gaat passen.

SNPI is dit jaar jarig en bestaat 25 jaar. Als jaaractie bieden wij het boek ‘Iedereen aandeelhouder’ nu aan voor 25 euro en ontvangt u een tweede exemplaar cadeau

Bestel het boek

SNPI is hét kenniscentrum voor medewerkersparticipatie. Wilt u met ons kennismaken? Vraag een gratis kennismakinggesprek aan en kom bij ons langs.

 

Topics: belonen, aandelen voor medewerkers, medewerkersparticipatie, aandeelhouderschap, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap, eigenaar zijn

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs