SNPI Blog

De STAK voor medewerkersparticipatie

Door Karen Ubachs | donderdag 24 januari 2019

Een Stichting Administratiekantoor, beter bekend als STAK, is bij het grote publiek vooral bekend als een mogelijkheid voor bedrijven om zich te beschermen tegen een vijandige overname. Minder bekend is de STAK voor medewerkersparticipatie.

Wat is een STAK?

Bij certificaten van aandelen worden de aandelen overgedragen aan een stichting administratiekantoor, afgekort STAK genoemd. Het stemrecht en financieel recht worden hierbij gescheiden. Het stemrecht ligt bij de stichting en wordt uitgeoefend door het bestuur, het financieel recht ligt via de certificaten in handen van de certificaathouders. 

Aandeelhouderschap door medewerkers kent twee basismodellen. Het personeel heeft aandelen in handen of certificaten van aandelen. De meest voorkomende vorm voor het laten participeren van werknemers in Nederland is via certificaten van aandelen. Wie deze vorm kiest, krijgt dus automatisch te maken met een STAK.

Invullen van de STAK

Bedenk bij invoering wat er allemaal op de STAK afkomt en af kan komen qua organisatie, communicatie en financieel. De STAK moet certificaten tussentijds terug kunnen kopen – bij ontslag of onverwachte financiële problemen van de betreffende medewerker – en moet er ook voor zorgen dat er voldoende vraag komt, ook voor deze certificaten. Het is belangrijk dat de STAK hierin wordt gefaciliteerd.

Houd de STAK leeg

Richt de STAK niet in als een bank. Het is niet nodig en zelfs af te raden dat een STAK zelf aandelen kan inkopen en aandelen in bezit heeft en na verloop van tijd vermogen gaat opbouwen. Een STAK is zoals de afkorting al aangeeft, een administratiekantoor. Houd de STAK leeg en geef de STAK niet meer rechten en verantwoordelijkheden dan nodig.

Indirect stemrecht

Bij goed georganiseerde participatieplannen is het gebruikelijk dat er voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering een certificaathoudervergadering plaatsvindt. Het STAK-bestuur kan naar aanleiding van deze vergadering de ideeën van de certificaathouders meenemen naar de aandeelhoudersvergadering, waar het bestuur als een van de aandeelhouders optreedt.

De STAK is een mooie kans om waardevolle medewerkers sterker aan je onderneming te binden zonder ze direct aandeelhouder te maken. Lees meer over de functie van de STAK in ons boek: Iedereen aandeelhouder.

New Call-to-action

 

Topics: STAK, aandelen voor medewerkers, medewerkersparticipatie, aandeelhouderschap, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs