SNPI Blog

Veel verbetering mogelijk in betrekken personeel door medewerkersparticipatie

Door Pascale Nieuwland-Jansen | dinsdag 20 juni 2023

Eindelijk weer een onderzoek van eigen bodem. De Universiteit Utrecht heeft een nieuw onderzoek gepresenteerd. In het onderzoek staan weer nieuwe statistieken over de aantallen in Nederland. Uit het onderzoek blijkt maar weer dat er nog veel te verbeteren is bij de overheid om financiële medewerkersparticipatie toegankelijker te maken in Nederland. En als we naar de aantallen kijken dan zien we groei, maar blijft de groei nog sterk achter ten opzichte van de landen om ons heen.

Veel verbetering mogelijk in betrekken personeel door medewerkersparticipatie

Een representatieve enquête onder 410 MKB-bedrijven in Nederland met 10-250 medewerkers toont aan dat 11% van de bedrijven een vorm van medewerkersparticipatie aanbiedt. Daarmee blijft Nederland in vergelijking met andere (Europese) landen achter. Uit onderzoek van de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) blijkt dat kennisintensieve bedrijven met name aandelen, certificaten en/of opties inzetten om (potentiële) medewerkers te betrekken ten behoeve van algehele bedrijfsprestaties. Andere bedrijven zetten medewerkersparticipatie primair in als onderdeel van een bredere sociale missie. Beide typen ondernemingen ondervinden obstakels. Ze missen informatie en lopen tegen beperkende, niet transparante of inconsistente belastingregels aan. Zeker de waardebepaling van een onderneming is een struikelblok. Daardoor zien bedrijven soms van medewerkersparticipatie af. Er is dus nog veel verbetering mogelijk in het aantrekken en betrekken van personeel door medewerkersparticipatie.

In opdracht van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region hebben onderzoekers van de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) een verkenning uitgevoerd naar het huidige gebruik van medewerkersparticipatie in Nederland en de manier waarop dit verder gestimuleerd kan worden, specifiek in de Provincie Utrecht. Zo werd meer inzicht gegeven voor het realiseren van de Motie van de Provinciale Staten ‘Geef iedere Utrechter de kans op ondernemerschap’.

Naast het uitzetten van een enquête onder MKB-bedrijven hebben de Utrechtse onderzoekers verdiepende interviews gehouden met bedrijven en dienstverleners op het gebied van medewerkersparticipatie. Die bedrijven zijn grofweg op te delen in twee (overlappende) categorieën: kennisintensieve bedrijven die zich meer op financiële waardecreatie richten en bedrijven die de nadruk leggen op sociale waardecreatie.

De lichte vormen van participeren de winstdelingen en bonussen zijn een mooie toevoeging op het salaris en het totaalpakket wat je medewerkers kan bieden en een eerste stap op het gebied van financiële participatie. Onderzoeken laten positieve effecten zien van een brede winstdelingsregeling, maar deze regelingen blijken niet voldoende te zijn om medewerkers echt te binden. 

De meeste effecten voor de lange termijn ga je bereiken met echt eigenaarschap in de vorm van aandelen of certificaten van aandelen. Via aandelen of certificaten van aandelen worden medewerkers een stukje mede-eigenaar. Dat alleen maakt dat medewerkers meer betrokken worden en zij delen fiscaal gunstig mee in de groei en de winsten van de onderneming. De belangen van medewerkers en onderneming worden gelijk en de organisatie wordt productiever en flexibeler doordat medewerkers meer tevreden zijn en meedenken. 

Wie zijn wij?

SNPI is het expertisecentrum voor financiële participatie in Nederland en helpt bedrijven bij het mede-eigenaar maken van medewerkers in het bedrijf waar zij werken. Dit doen wij al meer dan 25 jaar en onze werkwijze is heel praktisch en pragmatisch. SNPI is onafhankelijk en non-profit. Kijk voor meer informatie op www.snpi.nl.

Wij helpen jaarlijks honderden bedrijven met informatie over financiële participatie. Je kan op de website informatie downloaden, je kan gratis vragen stellen en wij kunnen je helpen bij het invoeren van een financiële participatie. Via de website kan je ook een gratis gesprek van 15 minuten inplannen voor het stellen van vragen. 

Wil je eerst meer lezen, bestel dan ons boek "Iedereen Aandeelhouder".

New Call-to-action

Topics: financiele werknemersparticipatie, personeelsaandelen, financiële medewerkersparticipatie, medewerkeraandeelhouders, aandelen voor medewerkers, medewerkersparticipatie, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs