SNPI Blog

Twee manieren waarop de beursgang van Adyen meer op zou leveren

Door Anne Veenman | donderdag 24 mei 2018

Vanochtend werden wij wakker met het nieuws over de beursgang van Adyen. De waardering van Adyen ligt tussen de vijf en de tien miljard en over vier weken zullen de aandelen op de AEX genoteerd worden. Dit is niet alleen voor beleggers interessant, Adyen is een van de snelst groeiende bedrijven in Nederland, maar ook voor de medewerkers van Adyen is dit goed nieuws. Maar hoe hadden zij meer kunnen profiteren van deze beursgang?

Opties op aandelen

Alle medewerkers van Adyen, van de receptioniste tot de CEO, doen namelijk mee aan een aandelenoptieregeling sinds 2013. Sinds 2013 is de waarde van een aandeel Adyen tien keer zo veel waard geworden. Dat is dus een aanzienlijk rendement. Deze beursgang biedt dus de mogelijkheid om deze aandelen te verzilveren, maar of dat ook voor werknemers geldt is nog maar de vraag. Zij worden niet genoemd als potentiële verkopers. Aandelenopties zijn vaak gebonden aan een verplichtingen en afspraken, die onderdeel uit maken van de HR strategie. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat werknemers pas na een aantal jaren hun opties mogen verzilveren (een zogenaamde vesting-periode), om te voorkomen dat werknemers na een korte periode weer vertrekken. CTA-workshop-meer-info

Geen feestje voor het personeel

CEO Pieter van der Does ziet in de beursgang geen feestje voor het personeel, maar meer als een noodzakelijke manier om externe aandeelhouders hun investering te laten verzilveren. Echte feestjes worden pas gevierd wanneer nieuwe producten zijn ontwikkeld of andere prestaties zijn bereikt. Het ontbreken van een feestje zou ook te maken kunnen hebben met de afspraken die gemaakt zijn met het personeel betreffende verkoop, maar dat is speculatie.

business-growth-2-1057020

Waarom SNPI geen opties adviseert

Ondankt dat Adyen medewerkers nu op papier een vertienvoudiging van hun opties meemaken (mits ze natuurlijk in 2013 zijn ingestapt), zouden ze meer voordelen hebben gehad wanneer Adyen voor een andere vorm van participatie had gekozen. SNPI adviseert daarom ook bedrijven om niet voor opties op aandelen te kiezen. Welke voordelen hadden werknemers en dus Adyen gehad wanneer zij in plaats van opties certificaten van aandelen hadden gehad?

  1. Werknemers houden meer over

    In een eerdere blog (september 2017) gingen wij al eerder in op de fiscaliteiten van financiële werknemersparticipatie. Omdat de winst op aandelenopties wordt gerekend als loon in Box 1 en (certificaten van) aandelen in Box 3, als investering. In onze eerdere blog zijn hier rekenvoorbeelden van te vinden.
  2. Werknemers zijn meer betrokken bij de organisatie

    In het geval van het uitgeven van aandelen aan het personeel zijn medewerkers ook gerechtigd om in de AVA, aandeelhoudersvergadering deel te nemen. In het geval van het uitgeven van certificaten van aandelen mogen houders van deze waardepapieren deelnemen in een vergadering van certificaathouders, die een adviserende functie heeft. Onderzoek door onze academische partners laat zien dat niet alleen een financiële prikkel, dus een optieregeling, tot gelukkigere en productieve medewerkers leidt, maar dat ook een vorm van inspraak de prestaties hierbij van belang is. Hierbij denken ondernemers vaak angstig aan Poolse Landdagen, maar die inspraak kan bijvoorbeeld via een jaarlijkse certificaathouders bijeenkomst ook beperkt zijn. Dit hoeft voor de ervaring voor werknemers niet beperkend te zijn, het idee dat er een mate van inspraak is, is vaak al voldoende. Zo adviseerde wij bijvoorbeeld ook Fintech bedrijf ViCompany bij het invoeren van certificaten van aandelen voor werknemers, en hier betekende dit een groot succes. 


Workshop: Wilt u ook meer weten over financiële participatie voor uw onderneming? 

Wanneer Adyen had gekozen voor certificaten van aandelen voor het personeel, zouden deze meer voordeel hebben gehad bij een beursgang en wellicht zich als werknemer meer betrokken gevoeld bij Adyen. Bovendien had Adyen over een beter instrument kunnen beschikken om de mening van de werknemers te peilen over dit soort beslissingen. Ook grote bedrijven als Adyen zijn geschikt voor een dergelijke constructie. SNPI kan onder haar klantenkring bijvoorbeeld Sligro, Witteveen + Bos en Donkergroen regelen, plus grote namen in de Fintech sector, zoals ViCompany. Wilt u ook weten of financiële werknemersparticipatie iets voor uw bedrijf kan zijn? Schrijf u in voor onze workshop op 5 juli 2018.

New call-to-action

Of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met ons via 0307531462 of mail@snpi.nl?

Topics: opties, financiele werknemersparticipatie, werknemersaandelen

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs