SNPI Blog

Ronde Tafel 6 april: Millennials ontwerpen de onderneming van de toekomst

Door Anne Veenman | donderdag 8 februari 2018

Op vrijdag 6 april organiseert SNPI een rondetafelgesprek over trends op de arbeidsmarkt. Waarom is dat nodig? Niet alleen in de media maar ook in de praktijk horen wij namelijk flink wat vooroordelen over de toekomst van de arbeidsmarkt.

Grote vooroordelen over generaties

Zo horen wij regelmatig dat jonge medewerkers niet geschikt zouden zijn voor medewerkersparticipatie, omdat zij maar kort bij hetzelfde bedrijf willen werken. Toch zien wij in de praktijk andere uitkomsten, jonge werknemers vinden het juist belangrijk om te participeren in het bedrijf op zo’n directe manier. Daarom besloten wij dat het tijd is deze vooroordelen eens recht te trekken en oplossingen te bieden hoe ondernemingen zich voor kunnen bereiden op de toekomst. Een nieuwe generatie werknemers heeft behoefte aan een nieuwe generatie werkgever. SNPI is een kennisinstituut en ons doel is om medewerkersparticipatie de norm te maken in Nederland. Met deze Ronde Tafel willen we de bedrijven uit ons netwerk informeren hoe zij participatieplannen aan kunnen passen zodat ook jongere werknemers hier aan deel kunnen nemen. 

“Stop met avocado’s kopen en spaar voor een huis”

De meeste vooroordelen over nieuwe werknemers gaan over de generatie die na 1986 geboren is. De “millenials” zouden alleen maar vrijheid en flexibiliteit willen, jobhoppen en backpacken. Ze zouden hun geld liever uitgeven aan ervaringen, dan sparen voor bezit, zoals een huis of aandelen.

De Australische miljonair Tim Gurner kwam in opspraak toen hij zijn oplossing voor de enorme prijzen op de huizenmarkt uitsprak: “stop met het kopen van dure broodjes avocado en ga sparen voor een huis”, omdat hij zich verbaasde over de hoeveelheid geld die hipsters uitgaven aan hippe broodjes. Maar willen millennials echt liever ervaringen in plaats van sparen voor een huis?

En belangrijker nog: willen deze “millennials” nog wel vaste contracten en zich aan één werkgever binden? En 

avocado.jpgomgekeerd, zijn er in de toekomst banen voor hen. Moeten werknemers vrezen voor robotisering en automatisering? Bovendien neemt de populariteit van vakbonden en ondernemingsraden drastisch af. Willen werknemers zich uberhaupt nog wel uitspreken in hun bedrijf en zich binden? Voor SNPI genoeg reden om een onderzoek te starten. Op 6 april zullen we de resultaten van ons Trendonderzoek publiceren (resulterend uit de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/snpi). 

Waar zijn de millennials?

Tijdens het onderzoek viel ons een ding op. Er wordt ontzettend veel geschreven over millennials: dat millennials lui zijn, verwend, maar ook teamplayers, technisch, innovatief en ontzettend ambitieus.
Er wordt veel gespeculeerd over millennials, maar zelf zijn ze niet veel aan het woord. Dit is typerend: millennials lijken ongrijpbaar voor sociale partners op de arbeidsmarkt, ze worden geen lid van vakbonden en nemen niet plaats in de OR. Wat willen deze millennials dan wel? Zij zijn de toekomst van de arbeidsmarkt, hoe gaat deze arbeidsmarkt er dan uit zien?

Ontwerp van de onderneming van de toekomst

Door de resultaten uit ons onderzoek te combineren met de frisse blikken van de Nationale Denktank, FNV Jong en SBI formaat zullen wij een ontwerp maken van de organisatie van de toekomst. Waar willen millennials werken? Hoe kunnen ondernemingen hier van leren en de beste werkplek voor de toekomst creëren? Zoals genoemd in de 

architecture-1216041.jpg

inleiding horen wij meer dan eens bij het ontwerpen van een participatieplan of in de fase daarvoor, dat werkgevers twijfelen of hun jonge werknemers wel geïnteresseerd zijn in participatie en het kopen van aandelen. Geven die dat geld niet liever uit aan reizen en andere ervaringen (of avocado’s, om in termen van Gurner te spreken)? Uit ons onderzoek blijkt dat participatieplannen juist heel erg geschikt zijn om millennials bij het bedrijf te betrekken, en dat hun bereidheid om eigen kapitaal te investeren zelfs hoger ligt dan die van de generaties boven hen. In onze brainstorm zullen wij ook een participatieplan ontwerpen waarin millennials succesvol medewerker-aandeelhouder kunnen zijn. 

Hoe houd je jouw onderneming interessant in de toekomst?

Wij kijken met een frisse blik naar de toekomst van de arbeidsmarkt en voor problemen waar werkgever en werknemer tegenaan lopen zullen we tijdens de Ronde Tafel concrete oplossingen ten tafel brengen.
Na afloop zullen wij de uitkomsten van het trendonderzoek als ook ons ontwerp voor de onderneming van de toekomst beschikbaar stellen om gratis te downloaden van onze site.
De onderwerpen waar wij over zullen brainstormen zijn:

Hoe ziet de organisatiestructuur van de toekomst er uit? 

Binnen organisaties zijn twee uiteinden van organisaties mogelijk: een vlakke of een hiërarchische organisatie. In een hierarchische organisatie bepaalt een directeur en/of een team van managers wat er gebeurt. In een vlakke organisatie bepalen medewerkers en hun teams dat meer zelf. Hoe gaat dit in de toekomst eruit zien, en hoe is dit te realisere

Mondigheid: hoe ziet zeggenschap er uit in de toekomst? 

(Mede)zeggenschap wordt traditioneel geuit via de OR (bedrijf) of vakbond (sector en politiek). Lidmaatschap van vakbonden neemt echter af en de Ondernemingsraad neemt af aan impopulariteit. Medewerkers willen arbeidsvoorwaarden op maat en directe invloed op hun werk. Hoe kunnen we dit vormgeven?

Hoe flexibel is werk in de toekomst?

Een paar jaar geleden jubelden we over de deeleconomie. We delen een auto, een vakantiehuis en zelfs een maaltijdbezorger delen we. Nu een paar jaar later zien we de schaduwzijde, in gedwongen zzp’ers en schijnzelfstandigheid. Het aantal mensen met een vast contract blijft afnemen, ook nu de arbeidsmarkt aantrekt. Hoe komt dit? En hoe zal dit er in de toekomst uitzien? Mensen hebben toch ten alle tijden behoefte aan enige vorm van zekerheid?

Hoe gaan we om met robots en automatisering?

In de toekomst zullen meer werknemers vervangen worden door robots en machines. Wat wordt dan de rol van mensen in een organisatie? Hoe kunnen werknemers zichzelf ontwikkelen en waardevol houden binnen een moderne organisatie? En dreigt werkloosheid, of dat medewerkers met minder kennis buiten spel dreigen te vallen?

Wilt u ons helpen? Doe mee en deel ons onderzoek:

New Call-to-action

Topics: winstdeling, financiele werknemersparticipatie, personeelsaandelen, werknemersaandelen

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs