SNPI Blog

Moderne ondernemingen kunnen concurreren met financiële participatie

Door Pascale Nieuwland-Jansen | vrijdag 10 maart 2023

Medewerkersparticipatie neemt toe in Nederland. Veel moderne, groeiende ondernemingen kijken naar de mogelijkheden om financiële medewerkersparticipatie in te zetten. Veel ondernemingen zijn afhankelijk van goede medewerkers en dat betekent dat bedrijven goed kijken naar alle arbeidsvoorwaarden en secundaire arbeidsvoorwaarden. Hoe kan je concurreren met andere bedrijven en hoe houd je goed medewerkers langer bij je organisatie. 

Ondernemingen kijken niet alleen meer naar de cultuur, ontwikkelingsmogelijkheden, een leuke werkplek en het salaris en secundaire voorwaarden. Veel ondernemingen willen hun medewerkers ook graag laten meeprofiteren van de groei en winst die er wordt behaald. 

Wat is financiële medewerkersparticipatie 

Via financiële medewerkersparticipatie kunnen medewerkers deelnemen in het kapitaal van de onderneming en meedelen met groei en winst. Financieel mee participeren kan op verschillende manieren. 

Meedelen in de groei en winst resulteert tot beter werkende organisaties en grotere productiviteit, grotere medewerkersbetrokkenheid en minder verloop. Maar dit gaat alleen maar op als deze financiële participatie bedrijfsbreed wordt toegepast. Regelingen die alleen voor de top zijn, blijken geen effecten te hebben op de lange termijn. 

Wat werkt dan wel goed?

Er zijn gelukkig al heel veel onderzoeken gedaan naar financiële medewerkersparticipaties. Zo zijn er Nederland verschillende onderzoeken gedaan door Kaarsemaker en Poutsma, Braam van de Radboud universiteit. Zie ook onze pagina met wetenschappelijke onderzoeken.  

Uit veel van die onderzoeken is gebleken dat vooral de bedrijfsbrede regelingen waarbij iedereen mag meedoen veel positieve effecten sorteren. Deze brede regelingen met vooral winstdeling en Certificaten van aandelen of aandelen hebben goede effecten. Deze regelingen dragen bij aan de collectiviteit en een goede cultuur van samenwerking en betrokkenheid. Ondernemingen die al lange tijd een financiële medewerkersparticipatie hebben, presteren beter dan de ondernemingen die geen bedrijfsbrede participatie hebben of alleen voor de top.  

Wat er gebeurt met medewerkers die mede-eigenaar zijn omschreven Kaarsemaker en Poutsma in 2006 in een onderzoek. Zij gaven aan dat certificaten en aandelen de volgende effecten hebben bij de medewerkers.

  1. Eigenaar effect: het hebben van een aandeel maakt iemand mede-eigenaar en dit gevoel van mede-eigenaarschap kan al bijdragen tot een positieve gedragsverandering van een medewerker. Hij/zij is niet alleen maar medewerker in de organisatie, maar ook een stukje mede-eigenaar en hij/zij zal zich daar ook meer naar gedragen. Denk maar aan een huurauto en een eigen auto. Met een huurauto zijn de meeste mensen minder zuinig, dan met hun eigen auto.
  2. Motivatie effect: wanneer de onderneming goed heeft gepresteerd wacht er een beloning in de vorm van waardegroei en dividenduitkering bij aandelen/certificaten. Deze beloning motiveert medewerkers om mee te denken en goed te presteren. Gaat het goed, dan profiteert iedereen mee van de gemaakte winst en groei. Waarbij dividend de winstuitkering is van het afgelopen jaar en de koersstijging van aandelen/certificaten is de beloning voor in de toekomst en de lange termijn. Hoe langer je de aandelen kan vasthouden, hoe meer deze in waarde kunnen gaan stijgen. 
  3. Commitment effect: medewerkers die mede-eigenaar zijn gaan zich meer identificeren met de onderneming waar zij werken en de belangen van de medewerkers en de onderneming worden meer gelijk. Medewerkers gaan meedenken met de onderneming. Immers wanneer het goed gaat met de onderneming profiteren zij hier ook van. Ook wanneer het minder goed gaat, dan zie je dat medewerkers mee gaan denken en sneller bereid zijn om aanpassingen te doen om zo weer in de plus te komen. 

Al die bedrijven in de wereld die een goede mix hebben weten te vinden van al die verschillende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief de financiële medewerkersparticipatie weten zich op deze overspannen arbeidsmarkt te onderscheiden van andere bedrijven en zullen makkelijker medewerkers weten aan te trekken en te behouden.

Wie zijn wij?

SNPI is het expertisecentrum voor financiële participatie in Nederland en helpt bedrijven bij het mede-eigenaar maken van medewerkers in het bedrijf waar zij werken. Dit doen wij al meer dan 25 jaar en onze werkwijze is heel praktisch en pragmatisch. SNPI is onafhankelijk en non-profit. Kijk voor meer informatie op www.snpi.nl.

New Call-to-action

Topics: financiele werknemersparticipatie, personeelsaandelen, financiële medewerkersparticipatie, medewerkeraandeelhouders, aandelen voor medewerkers, medewerkersparticipatie, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs