SNPI Blog

Medewerkersparticipatie - Meer dan alleen een bonus

Door Pascale Nieuwland-Jansen | donderdag 27 augustus 2020

Medewerkersparticipatie is meer dan een bonus. Er zijn heel veel manieren om medewerkers meer betrokken te maken en te laten participeren, dat wil zeggen met uw organisatie mee te laten denken.

Medewerkersparticipatie bestaat uit verschillende lagen. Als je een goed beeld hebt van de lagen, dan kan je ook heel gerichter keuzes maken en kijken wat er bij de aandeelhouder, de organisatie en de medewerkers past.

Financiële medewerkersparticipatie is de kers op de taart of het begin van een verandertraject naar een cultuur van participatie en samenwerken en het samen delen van de winsten.

Welke route te nemen

Wil je eerst een participatieve cultuur en dan financiële participatie of begin je met financiële participatie en gebruik je dat  als kapstok om de organisatie participatiever te maken.

Beide routes zijn prima. De eerste route is het makkelijkst. In een participatieve organisatie waar informatie wordt gedeeld en medewerkers inspraak en verantwoordelijkheden hebben, is het een natuurlijke stap om over te gaan tot een financiële participatie en  iedereen een stukje mede-eigenaar te maken. Zelfsturing en inzicht in de cijfers zijn in dit soort organisaties heel normaal. Als je als medewerker weet hoe het gaat met de organisatie, zowel financieel als strategisch en je weet hoe jij als individu het verschil kan maken, dan is participeren een hele kleine vervolgstap en weet je wat je koopt.

Financiële participatie invoeren bij bedrijven, waar medewerkers weinig informatie ontvangen en alleen weten wat hun taken zijn is een lastiger route op weg naar een meer participatieve organisatie. De certificaten of aandelenregeling kan de verandering echter wel versnellen. Om succes te kunnen bereiken met de regeling moet de organisatie echt aan de slag. Het management of de directie moet de eerste stappen nemen. Starten met het delen van informatie. Daarna aan de slag met een cultuur van samenwerken, transparantie, informatie en kennisdeling. Als laatste ga je het samen als aandeelhouders hebben over de toekomst, strategie, investeringen etcetera en daarbij geldt nog steeds dat de directie de kapitein op het schip is en de grootaandeelhouders alleen een belangrijke stem hebben in bepaalde besluitvorming. Minderheidsaandeelhouders hebben invloed en een stukje inspraak naar rato.  

Welke cultuur past?

Een participatieve cultuur moet allereerst de directie aanspreken. Hoe wil je leiding geven aan je personeel? Vind je het plezierig om verantwoordelijkheden bij de mensen te leggen of wil je daar juist naartoe werken? Elke onderneming creëert zijn eigen cultuur en manieren van samenwerken en bepaalt zelf hoever te gaan. 

Verandering aanbrengen in een bestaande cultuur vraagt iets van de directie en managers en zeker ook van de medewerkers. Veranderen betekent vooral doen en uitproberen. Wat werkt goed bij de organisatie en wat werkt minder goed? Wees niet bang om nieuwe methodes te proberen. Evalueer en pas aan. Gaat het samenwerken goed, dan bevordert dat de betrokkenheid en productiviteit van een organisatie. En als het goed is, is er onder aan de streep ook meer winst te verdelen. 

Wat doet SNPI anders dan andere adviseurs

SNPI geeft al meer dan 15 jaar advies aan bedrijven. Onze kracht is dat wij bedrijven helpen alles eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Wij zijn van mening dat een regeling voor medewerkers niet onnodig ingewikkeld moet zijn, maar juist zo eenvoudig mogelijk. Als winstdeling voldoende is om de doelstellingen te behalen, dan vinden wij dat top. Wij hebben dan kunnen voorkomen dat het bedrijf een dure regeling gaat invoeren.

Ons doel is namelijk niet om alle bedrijven aan een brede medewerkersparticipatie te helpen. De ondernemer bepaalt zelf wat hij/zij wil doen met de aandelen. Van ons hoeft niets, maar mag alles. Er is altijd sprake van keuzes en er is geen goed of fout. Wil je als ondernemer liever geen brede regeling en alleen managers laten deelnemen, dan is dat ook helemaal prima. Wie weet is het een eerste stap naar meer, maar het hoeft niet.

Wij vinden het wel erg leuk om bedrijven te helpen die heel bewust kiezen voor mede-eigenaarschap en een duidelijk doel voor ogen hebben. Bij voorkeur een beetje meer dan alleen een financieel motief. Dat participatie financieel iets op moet leveren, dat is zeker waar. Maar puur financiële regelingen zijn toch te vaak gericht op het individuele gewin en vaak te weinig op samenwerken en cultuur en het zijn van mede-eigenaar. Winst is leuk, maar continuïteit en behoud van banen is vaak net zo belangrijk. 

Nu goede periode om te starten met medewerkersparticipatie

Medewerkersparticipatie invoeren kost even tijd. Er moet het een en ander worden ingeregeld. Begin hier op tijd mee. Nu is een goede periode om te starten. Je hebt tot einde van het jaar tijd om de regeling uit te werken en aan te laten sluiten bij je bedrijf en medewerkers. Begin 2021 kan je dan op basis van de cijfers van 1/1/2021 starten. De meeste regelingen starten in de periode april-juli van elk jaar (binnen drie maanden na het vaststellen van de jaarrekening). 

Neem contact op met SNPI!

Wil je eens verder praten over de mogelijkheden, neem dan contact op en we plannen een call in om eens vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en toepassingen die er zijn!

SNPI heeft over de jaren al honderden bedrijven geholpen met een participatieplan. SNPI biedt adviespakketten aan tegen een vast bedrag. 

Heb je in corona-tijd ons boek besteld, dan komen wij deze zomer graag naar je toe. Als je ons de aankoopmail van Managementboek kan laten zien, dan komen wij graag bij je langs. Uiteraard houden wij bij het bezoeken van je onderneming wel de coronamaatregelen in acht.  

lees meer

 

Topics: aandeelhouders, aandelenplan, personeelsaandelen, financiële medewerkersparticipatie, aandelen voor medewerkers, medewerkersparticipatie, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs