SNPI Blog

Hoe beloon je een Agile team?

Door Anne Veenman | donderdag 16 augustus 2018

Scrum en Agile projectmanagement, de afgelopen vijf jaar zijn veel Nederlandse bedrijven met dit soort methoden gaan werken. Zij hebben daarbij product ownership en zelfsturing door medewerkers voor ogen. Hoe je dat financieel kunt belonen is vaak de volgende vraag. Financiële werknemersparticipatie is een geschikt instrument.

Wat zijn Agile en scrum?

In de zogenaamde Chaos Reports (link) van de Standish Group werd onderzocht dat ruim eenderde van de software producten gecanceld werd voordat het product gelanceerd kon worden en dat deze industrie dus moest komen met een nieuwe manier van werken. Deze nieuwe manieren werden Scrum en Agile. Kern is dat multidisciplinaire teams werken aan een product of project tegelijk en dat gedurende korte periodes met een oplevering aan het eind van elke periode. Vanwege de korte tijdsduur en de toegenomen productiviteit worden deze periodes Sprints genoemd. Door dit opknippen wordt het gemakkelijker om kwaliteit te meten, het product te testen en bij te sturen. Na iedere cyclus wordt een proefversie van het product opgeleverd, waardoor de klant eerder in het proces kan bepalen of het aan zijn eisen voldoet. Deze methodiek is ontwikkeld in softwarebedrijven en verspreidt zich over andere organisaties en bedrijfstakken. Het helpt om efficiënt te werken, resultaat te behalen voor de klant of eindgebruiker en tijdig bottlenecks te zien aankomen.

sprint

Ownership en zelfsturende teams 

Een van de principes van Agile is dat gemotiveerde medewerkers weten wat ze kunnen en waar zij om hulp moeten vragen. In dagelijkse stand-up meetings overleggen teams hoe de projecten verlopen en vertelt iedere werknemer over zijn of haar voortgang en welke problemen worden ervaren. Zo weet iedereen waar het project zich bevindt en kunnen problemen sneller worden opgelost. Teams nemen verantwoordelijkheid en “ownership” van het project. Medewerkers kunnen keuzes maken die in een traditionele organisatie door het management worden gemaakt. De functie van het management wordt faciliterend, het voorzien van medewerkers van de juiste informatie en middelen om dit uit te voeren. Sommige organisaties gaan er zelfs toe over om het management als aparte laag af te schaffen. Teams worden zelfsturend en/of zelforganiserend.

Medewerkers worden ondernemers

In deze teams worden medewerkers dus voor een groot deel direct verantwoordelijk voor het succes van de onderneming, in plaats van het management. Medewerkers worden voor een gedeelte ook ondernemer in dit verhaal. Daarbij past beloningsbeleid dat medewerkers hiervoor waardeert en ook feitelijk mede-eigenaar maakt van de onderneming, met andere woorden: het ownership doortrekt naar de beloning.

Agile belonen is transparant

Bij de participatieplannen van Starbucks en Morrisons is een punt uit ons handboek heel duidelijk te herkennen. Deze twee bedrijven zijn voorbeeldig in duidelijke communicatie naar medewerkers over het participatieplan en hun eigen deelname. Door in te loggen op een persoonlijk portal is het bijvoorbeeld heel makkelijk om als medewerker je persoonlijke investering in te zien te volgen wat dat betekent. Het is voor alle medewerkers belangrijk dat zij begrijpen hoe het plan werkt en wat deelname betekent. Een duidelijke regeling heeft meer tevreden deelnemers.

SNPI en meer informatie

Wilt u meer weten over financiële werknemersparticipatie, werknemers met aandelen in de onderneming of andere vormen van participatief belonen? Download dan gratis onze handleiding, of neem contact met ons op via mail of telefoon. Een eerste adviesgesprek met ons is gratis.

Download de handleiding

 

Topics: personeelsaandelen, werknemersaandelen, aandelen voor medewerkers, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs