SNPI Blog

Fintech trend: beleggen in het eigen bedrijf

Door Anne Veenman | zaterdag 2 juni 2018

Onder onze klanten en partners zitten een aantal fintech bedrijven, en wij volgen deze sector met veel interesse. Wij zien een toename van speelse applicaties voor het beheren van varianten op werknemersparticipatie en zeker nu de spaarrente zo laag is, zijn dit soort initiatieven leuk om te volgen. 

Wat zijn de trends?

Forbes signaleerde aan het begin van dit jaar onder andere automatisering en nieuwe financiële producten als dé trends in fintech 2018. Het helpen van de nieuwe consument met nieuwe geautomatiseerde functies in nieuwe producten dus. Op de Nederlandse markt herkennen we deze trends én een opvallende derde trend: een focus op employee benefits, financiële werknemersparticipatie dus. En dat is mooi, want uit onze ervaring zien wij dat bedrijven waar medewerkers participeren het beter doen! 

New call-to-actionNieuwe vormen van werknemersparticipatie

De nieuwe employee benefits zijn uiteraard vaak toegankelijk via apps met functies waarbij medewerkers kunnen investeren in "tokens" of andere cryptocurrencies die een afgeleide van de waarde van het bedrijf vormen. De drie fintech trends komen samen. Leuk en hip.

In principe is het een heel goed idee om participatie een moderne vorm te geven. Zeker als het onderliggende programma voldoet aan de uitgangspunten die succes verzekeren. Dat laatste is bij veel nieuwe applicaties niet altijd even duidelijk. Dus als u iets nieuws wilt doen, kijkt u dan goed naar wat het precies is. 

Een paar belangrijke aandachtspunten die we mee willen geven: Kijk goed naar wat het is. Wat is het voor een participatievorm? Worden aandelen overgedragen of is het alleen een financiële incentive? Is het model toepasbaar bij u en wordt er een goede juridische, financiële en fiscale controle gedaan. Narigheid achteraf kan veel ellende veroorzaken en kan bijna altijd vooraf worden voorkomen. Standaardmodellen lijken heel mooi, maar passen deze wel bij u en uw doelstellingen.

Een goed aandachtspunt is. Wilt u een winstdeling of zoekt u naar echte aandelenoverdracht. Kiest u voor een SAR, SARS of andere economische afgeleide van de aandelen of wilt u echt eigenaarschap. Zoek vooraf afstemming met de Belastingdienst, om teleurstelling achteraf te voorkomen. Denk goed na  of en hoe uw programma de relatie van de medewerkers met het bedrijf positief versterkt en bijdraagt aan succes in de toekomst. Puur en alleen een financiële prikkel geven voor bereikte resultaten doet dat (helaas) niet. 

Het succes dat je kunt bereiken? 

In onze blogs beschrijven we vaak de voordelen van werknemersparticipatie, dat zijn er vier - als je het goed toepast. Ze leidden allemaal tot een win-winsituatie voor werknemer en bedrijf. Hier zetten we ze nog eens op een rijtje: 

1. De bedrijfsresultaten zijn beter

De wetenschappers verbonden aan ons platform deden verschillende onderzoeken en concludeerden dat bedrijven in Nederland die een bedrijfsbrede vorm van financiële werknemersparticipatie in de vorm van aandelen of certificaten van aandelen kennen, betere resultaten hebben. Ook uit internationaal onderzoek blijkt dit, in deze TEDX talk wordt uitgelegd waarom (al heeft het natuurlijk wel sterk te maken met reden 2 tot en met 4): 

2. Medewerkers worden ondernemer 

Wanneer medewerkers mogen meedelen in de winsten, worden zij automatisch een klein beetje mede-eigenaar en dus ook een beetje mede-eigenaar. De belangen van de aandeelhouders en medewerkers worden gelijke.


3. Medewerkers worden gelukkiger

Medewerkers die mogen meedelen in de winsten van het bedrijf zijn gelukkiger, omdat zij meer verdienen, maar ook omdat zij in een bepaalde mate mogen meedelen in het ondernemerschap en de zeggenschap in het bedrijf. 


4. Goed imago van het bedrijf 

Een bijkomend effect van een goede regeling voor het personeel, zoals werknemersaandelen, is dat dit vaak het imago van het bedrijf ook verbeterd. Hierdoor wordt het makkelijker om geschikt personeel aan te trekken en een positief imago bij consumenten op te bouwen. 

Fintech en SNPI

Wij volgen nieuwe ontwikkelingen in de vorm van apps en toepassingen altijd graag. Maar voordat u als ondernemer zo ver bent, dat u een keuze kunt maken in welke applicatie of software past bij uw participatieplan, is het fijn als iemand u helpt met informatie en assisteert bij het maken van keuzes.  
Wilt u sparren over de onderliggende uitgangspunten en te maken keuzes, dan helpen we u graag of kom naar onze workshop op 5 juli a.s. SNPI is een onafhankelijk kenniscentrum. Wij helpen bedrijven graag met goed en onafhankelijk advies over participaties waar medewerkers bij betrokken zijn.

Workshop

Wilt u ook weten of financiële werknemersparticipatie iets voor uw bedrijf kan zijn? Schrijf u in voor onze workshop op 5 juli 2018.

Of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met ons via 0307531462 of mail@snpi.nl? U kunt ook gratis onze handleiding downloaden via onderstaande button. 

Download de handleiding

 

Topics: opties, werknemersaandelen

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs