SNPI Blog

RTLZ Nieuws: toename aandeelhouderschap van medewerkers in Nederland!

Door Pascale Nieuwland-Jansen | dinsdag 18 januari 2022

Afgelopen vrijdag kwam het bericht voorbij van I-Care in het Belgische Mons en dit werd uitgebreid besproken in het RTLZ Nieuws van die dag (14 januari - item start op 5min50).

Pascale Nieuwland, directeur van SNPI, mocht in de uitzending vertellen waarom steeds meer bedrijven ook in Nederland hiermee starten. Wij zien een duidelijke toename van het aantal bedrijven in Nederland dat een aandelenplan wil gaan invoeren. 

Vooral organisaties waar het om mensen gaat en de mensen de organisatie maken, zien de toegevoegde waarde van mede-eigenaarschap. Voor de hand liggende voorbeelden zijn  adviesorganisaties, ICT of ingenieurs. Maar we zien ook hoveniers en andersoortige bedrijven waar mensen het belangrijkste kapitaal vormen. Het is voor alle ondernemingen steeds moeilijker om goede mensen te vinden en te behouden.

Betrokkenheid vergroten

Bedrijven zoeken naar manieren om de betrokkenheid van medewerkers verder te vergroten en hen te belonen voor goede resultaten. Via mede-eigenaarschap wordt iedereen mede-aandeelhouder en kan je de winst onder aan de streep met elkaar verdelen via dividend.

Dat gecombineerd met een stukje waardestijging van een aandeel is voor medewerkers en onderneming erg interessant. Het gaat verder dan winstdeling, want dat blijkt in de praktijk niet altijd de meest duurzame oplossing te zijn. Winstdeling kijkt naar het verleden en is na verloop van tijd een primaire arbeidsvoorwaarden geworden, die je bijna verplicht bent jaarlijks toe te passen.

Als iedereen aandeelhouder is en het gaat onverhoopt een beetje minder met de onderneming, kijk maar naar de coronaperiode, dan kan je makkelijker met elkaar om tafel gaan zitten. Medewerkers  kan je vragen mee te denken, anders te gaan werken of zelfs tijdelijk meer te werken. Als medewerkers via aandelen meeprofiteren van de ups, dan kan je ook makkelijker een tegenprestatie vragen, als het even wat minder gaat. 

Klein beginnen

Net zoals het bedrijf I-Care starten alle bedrijven met een kleine regeling en kleine bedragen. Beleggen, zelfs in het eigen bedrijf, moeten medewerkers vooral doen met geld dat zij kunnen missen. In een aantal jaren kunnen medewerkers dan een pakket aandelen opbouwen. Zo kan iedereen naar draagkracht steeds iets inleggen. Managers leggen meestal iets meer in. Maar als je een plan goed ontwerpt kan ook een gewone medewerker op den duur een pakket aandelen  van € 35.000,- of meer bezitten. Zo kan een bedrijf na een aantal jaren geheel in handen komen van de medewerkers. 

Zoals we bij I-Care ook zien hebben veel medewerkers allemaal een klein stukje van de aandelen. Samen zorgen zij voor de resultaten en weten zij precies wat er speelt.  

Toename van medewerkers die mede-eigenaar worden in het bedrijf waar zij werken!

Ook in Nederland zien wij een toename van het aantal medewerkers die mede-eigenaar worden in het bedrijf waar zij werken. Steeds meer bedrijven zoeken naar manieren om medewerkers te betrekken bij de onderneming en hen mee te laten delen in de groei en winst die het bedrijf maakt. Vooral platte organisaties, waarbij mensen het kapitaal zijn en die samen de onderneming maken, stappen over naar bedrijfsbrede aandelen- of certificatenplannen. Salarissen laten stijgen en winstdelingen zijn meestal geen duurzame oplossingen. Een aandelenplan geeft betere mogelijkheden om het bedrijf mee te laten bewegen met de economie. Gaat het goed, dan is er dividend te verdelen. Gaat het minder, dan ga je met elkaar om tafel en pas je de strategie en werkzaamheden aan. Onderzoeken uit binnen- en buitenland laten zien dat participatieve bedrijven flexibeler zijn en beter uit een crisis komen, dan bedrijven zonder financiële participatie. 

Wie zijn wij?

SNPI is het expertisecentrum voor financiële participatie in Nederland en helpt bedrijven bij het mede-eigenaar maken van medewerkers in het bedrijf waar zij werken. Dit doen wij al meer dan 25 jaar en onze werkwijze is heel praktisch en pragmatisch. SNPI is onafhankelijk en non-profit. Kijk voor meer informatie op www.snpi.nl.

Kennismakingsgesprek inplannen
New Call-to-action

Topics: financiele werknemersparticipatie, personeelsaandelen, financiële medewerkersparticipatie, medewerkeraandeelhouders, aandelen voor medewerkers, medewerkersparticipatie, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs