SNPI Blog

Frisse start, nieuwe plannen. Hoe trek je nieuwe medewerkers aan en creëer je en duurzaam beloningsbeleid?

Door Pascale Nieuwland-Jansen | vrijdag 14 januari 2022

De feestdagen zijn weer voorbij. Het nieuwe jaar is begonnen en iedereen komt weer terug in een ritme. De kerstperiode is altijd een goed moment om even terug te kijken op een jaar, ook voor SNPI. Wat ging goed en hoe kunnen we dat versterken?

SNPI heeft een waanzinnig goed jaar gehad. Het aantal bezoekers op de website stijgt jaarlijks en is in de afgelopen drie jaar verdubbeld. Steeds meer bedrijven nemen contact met ons op voor informatie over financiële participatie en steeds meer bedrijven kiezen ervoor om participatie toe te passen met behulp van onze praktische kennis en ervaring.

We zien steeds meer ondernemingen die financiële participatie ontdekken als tool om goede medewerkers te binden en als de enige waarderingstool die wel flexibel mee kan bewegen met een onderneming en de markt. Misschien is het ook iets voor uw onderneming? 

Winstdeling is mooi, maar weinig duurzaam!

Bedrijven willen kunnen meebewegen met de markt en als het goed gaat, zien we dat bedrijven dit succes graag willen delen met het personeel. Veel bedrijven kiezen dan voor een winstdelingsregeling. Bedrijfsbrede winstdelingsregelingen zijn een mooie manier om medewerkers mee te laten delen in de winst. De effecten zijn ook behoorlijk positief.

Winstdelingen zijn echt wel leuk, maar niet heel duurzaam. Het uitkeren van een winstdeling kost veel geld. Winstdelingen vallen in het hoogste belastingtarief en een medewerker die een winstdeling ontvangt van € 500,- houdt hier netto nog niet de helft van over. Een tweede en groter nadeel is dat winstdeling na verloop van tijd wordt gezien als een verworven recht, net als bonussen en andere extra uitkeringen. Vooral voor kleinere ondernemingen is dat heel vervelend en helemaal niet de bedoeling van het delen van winsten. De vraag is dan: hoe kun je dit succes delen met medewerkers en daarmee het succes versterken?

Voordelen van een aandelenplan voor de medewerkers

Veel bedrijven beginnen nu in te zien dat mede-aandeelhouderschap van medewerkers een mooie tool is om goede medewerkers te binden en te boeien én hen via dividend mee te laten delen in de successen, zonder dat dit leidt tot een structurele stijging van de loonkosten. 

Steeds meer ondernemingen zien de voordelen van een aandelenplan. Medewerkers kunnen mede-eigenaar worden van het bedrijf waar zij werken en kunnen aandelen of certificaten van aandelen kopen, of ze ontvangen een pakket aandelen van de werkgever. De meeste bedrijven kiezen voor certificaten van aandelen en schenken en kopen wordt vaak gecombineerd. Via de aandelen ontvangen de medewerkers dan een winstuitkering in de vorm van dividend en na verloop van tijd kunnen de aandelen in waarde toenemen. 

Gaat het goed met de onderneming, dan wordt er dividend uitgekeerd. De vennootschap betaalt dan 15% dividendbelasting. Elke aandeelhouder en ook certificaathouder ontvangt een bedrag. Minderheidsaandeelhouders d.w.z. iedereen die minder dan 5% van de aandelen bezit, kunnen die dividendbelasting weer terugkrijgen via de jaarlijkse belastingaangifte. Per saldo houdt een medewerker hier meer aan over dan van een winstdeling. Want de eventuele waardestijging is ook onbelast. 

Aandelen zijn wel risicodragend. Als het goed gaat deel je mee in de winst, maar wat als het wat minder gaat? Dan ben je ook samen verantwoordelijk voor als het even minder goed gaat en moet je samen een plan maken om de resultaten te verbeteren. 

Wie zijn wij?

SNPI is het expertisecentrum voor financiële participatie in Nederland en helpt bedrijven bij het mede-eigenaar maken van medewerkers in het bedrijf waar zij werken. Dit doen wij al meer dan 25 jaar en onze werkwijze is heel praktisch en pragmatisch. SNPI is onafhankelijk en non-profit. Kijk voor meer informatie op www.snpi.nl.

Kennismakingsgesprek inplannen
New Call-to-action

Topics: financiele werknemersparticipatie, personeelsaandelen, financiële medewerkersparticipatie, medewerkeraandeelhouders, aandelen voor medewerkers, medewerkersparticipatie, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs