SNPI Blog

Aandelen voor medewerkers: perfect als beloning en behoud medewerkers!

Door Pascale Nieuwland-Jansen | dinsdag 21 december 2021

Goede medewerkers zijn moeilijk te vinden en als je ze hebt gevonden wil je ze graag behouden. Maar hoe kan je dat doen? 

Heb je wel eens gedacht aan het mede-eigenaar maken van de medewerkers? Steeds meer bedrijven ontdekken dat het mede-eigenaar maken van de medewerkers een perfecte manier is om medewerkers mee te laten delen in groei en winsten van het bedrijf en de salarissen constant te houden. 

Mensen binden en laten meedelen in de winst en groei

Wil je goede mensen hebben in je organisatie, dan moet je ze ook een goed salaris bieden, maar je kan ook niet steeds het salaris laten stijgen.

Wij zien in de praktijk dat heel veel bedrijven medewerkers willen laten meedelen met de winst, via een mooie winstdeling, maar de belastingen hiervoor te hoog vinden. Winstdeling wordt optimaal belast en van de uitkering gaat de helft naar de Belastingen.

Het uitkeren van dividend is voor bedrijven veel interessanter om te doen. Dividend wordt uitgekeerd van de winst na belastingen aan alle aandeelhouders. Bij het uitkeren van dividend moet de B.V. 15% dividendbelasting betalen en de reden dat Unilever en Shell Nederland hebben verlaten. 

Maar wist je ook dat in Nederland de kleine aandeelhouders deze dividendbelasting terug kunnen vragen via de jaarlijkse inkomstenbelasting. Dus per saldo ontvangen deze kleine beleggers (<5%) zoals medewerkers met aandelen, 100% van de uitgekeerde dividend. 

Maar dan moet je wel de medewerkers eerst medeaandeelhouder maken. Veel ondernemingen doen dit, vooral kennisintensieve bedrijven, die sterk afhankelijk zijn van goede mensen.

De grote toegevoegde waarde van medewerkersparticipatie bestaat uit meer dan alleen medewerkers aandeelhouder maken en hen mee laten delen in de groei en winst van een onderneming. Medewerkers mede-eigenaar maken laat zien dat de medewerkers belangrijk zijn voor een onderneming en deze waardering is terug te zien in de betrokkenheid, de flexibiliteit, de cultuur en de financiële resultaten van een onderneming. Medewerkers blijven langer werken in de onderneming. 

Meedelen in de winsten

Aandelen en certificaten van aandelen zijn bij uitstek geschikt voor winstuitkeringen en bewegen mee met hoe het gaat met een onderneming. Gaat het goed stijgt de koers en is er meer dividend te verdelen en gaat het minder dan is er minder dividend en daalt mogelijk de koers. Dividend wordt immers uitgekeerd op basis van het bedrag wat er onder aan de streep over blijft. Hoe meer te verdelen, hoe meer dividend. 

Gaat het even minder goed dan wil iedereen meedenken over hoe het weer beter kan om samen het tij te keren. Iedereen is immers een stukje mede-eigenaar. En gelukkig is het ook weer zo dat alle medewerkers samen behoorlijk wat invloed kunnen uitoefenen op de resultaten, vooral bij de kleinere bedrijven. Dat maakt een brede participatieregeling vaak effectiever bij de kleinere bedrijven tot 250 medewerkers en niet beursgenoteerd. 

We zien uit allerlei onderzoeken dat bedrijven die geheel in handen zijn van de medewerkers sneller uit de crisis zijn, dan bedrijven die geen medewerkersparticipatie hebben. Deze bedrijven kunnen goed meebewegen met de economie, omdat iedereen mede-eigenaar is.

Alleen als medewerkers ook meeprofiteren van de ups, dan kan je ook medewerkers vragen extra in te zetten als het even wat tegenzit en minder gaat met de onderneming, zoals bijvoorbeeld in deze corona-periode. 

Maar dan moet u het wel aandurven om medewerkers echt mede-eigenaar te maken via aandelen of certificaten van aandelen en echt samen moet gaan ondernemen. Is iedereen in je onderneming naar rato een stukje mede-eigenaar dan zijn de belangen van medewerker en ondernemer gelijke geworden. Iedereen loopt risico, iedereen praat mee en iedereen deelt mee in de waarde en groei van het bedrijf.

Wie zijn wij?

SNPI is het expertisecentrum voor financiële participatie in Nederland en ondersteunt bedrijven bij het mede-eigenaar maken van medewerkers in het bedrijf waar zij werken. SNPI is onafhankelijk en non-profit. Kijk voor meer informatie op www.snpi.nl.

Wij helpen jaarlijks tientallen bedrijven met medewerkersparticipatie en hanteren zoveel mogelijk vaste bedragen voor onze dienstverlening. Heeft u nog geen regeling, maar denkt u er wel over? Nu is een goed moment om te starten met een eigen participatieplan. Het inregelen kost een paar maanden en het voorjaar is altijd een mooi moment om een plan te lanceren.

Lees in de kerstvakantie het boek "Iedereen aandeelhouder" en kijk of het mede-eigenaar maken van medewerkers ook iets voor jou kan zijn. 

 

New Call-to-action

Topics: financiele werknemersparticipatie, personeelsaandelen, financiële medewerkersparticipatie, medewerkeraandeelhouders, aandelen voor medewerkers, medewerkersparticipatie, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs