SNPI Blog

Wie koopt de aandelen van de DGA?

Door Pascale Nieuwland-Jansen | dinsdag 15 september 2020

Aan wie gaat een DGA de aandelen verkopen? U bent DGA en u bent toe aan een volgende stap. U zou graag met pensioen willen of een stapje terug willen doen. Maar het kan ook zo zijn dat u liever ondernemer bent en minder graag directeur. 

Hoe kunt u dit organiseren in uw organisatie? Aandelen overdragen is vaak een onderdeel van deze transitie en verandering. 

SNPI is gespecialiseerd in het overdragen van aandelen of certificaten van aandelen aan het personeel. Wij helpen u graag met het uitwerken van uw ideeën.

Waar moet u allemaal aan denken als u als DGA een stap terug wilt doen

Er komt altijd wel een moment dat u gaat nadenken over het overdragen van de aandelen. Wat zijn de aandachtspunten voor u als DGA.

1. Organisatiestructuur

Hoe is uw organisatie georganiseerd? Heeft u een managementteam dat de dagelijkse sturing kan overnemen? Heeft u op een andere manier mensen om u heen verzameld, die uw werkzaamheden kunnen overnemen?

Heeft u deze nog niet, dan wordt het tijd om met een organisatieadviseur te gaan praten om de structuur in de organisatie aan te passen. Bij het aanpassen komen zaken als strategie en HR kijken. Op basis van uw doelstellingen en wensen, kan een nieuwe organisatiestructuur worden gebouwd en profielen worden opgesteld. Deze fase neemt even tijd in beslag. 

2. Aan wie wilt u aandelen overdragen?

Na het vaststellen van een toekomstbestendige organisatiestructuur, de governance, rollen en verantwoordelijkheden, kan aan de volgende stap worden gewerkt. U als DGA gaat verantwoordelijkheden en taken uit handen geven. U gaat uw organisatie voorbereiden op de volgende stap en dat is dat u de aandelen gaat overdragen. Om dat te kunnen doen, moet U "misbaar" worden. 

U kunt pas uit een onderneming stappen, als de onderneming zonder u kan blijven doordraaien op hetzelfde niveau. De eerste stap is misbaar worden en de volgende stap is loslaten. 

Dit is ook het moment om goed na te denken aan wie u de aandelen zou kunnen verkopen. Zoekt u een externe partij/directeur of gaat u met het MT en de medewerkers in gesprek. Of gaat u beide mogelijkheden in kaart brengen?

Werk beide scenario's uit en maak overzichten van de voors en tegens. Wat zou u wel willen en wat niet. Wat is haalbaar en wat niet? Wat houdt de onderneming toekomstbestendig en wat vindt u persoonlijk het beste resultaat?

3. Waarde van de onderneming

Belangrijk in deze fase is het dat u een idee heeft van de waarde van uw organisatie. Zoek een goede waardeerder (Register Valuator en aangesloten bij NIRV) en laat de waarde van uw organisatie uitrekenen. Belangrijk hierbij is dat dit een onafhankelijke partij is. Voor een MKB-bedrijf met een eenvoudige structuur bent u ongeveer € 4.000,- euro kwijt. 

Neem in uw verhaal al uw scenario's mee, dus zowel een verkoop aan een derde partij als een geleidelijke overdracht aan MT en eventueel de andere medewerkers. 

De verschillende scenario's kunnen invloed hebben op de prijs van de aandelen. Een derde partij die vanuit strategisch oogpunt de aandelen overneemt, zal mogelijk een andere prijs willen betalen, dan MT leden, die een minderheidsaandeel kopen. 

Hoe kan SNPI u hierbij helpen?

Als organisatieadviseur zie ik veel bedrijven worstelen met deze vraagstukken. Belangrijk is het om uw eigen wensen en ideeën goed in kaart te brengen. Wat wilt u wel en wat niet. Op basis van uw wensen kunt u heel gericht op zoek naar de juiste experts om u te begeleiden. 

SNPI kan u hier ook bij helpen. Dit traject kunnen we voorafgaand aan het overdragen van de aandelen met u doorlopen. Wij brengen de organisatie in kaart, alle rollen en verantwoordelijkheden en gaan samen met u bouwen aan een nieuwe structuur en een nieuwe governancestructuur. 

In de tweede fase gaan wij met u kijken aan wie u de aandelen kunt overdragen. Kiest u voor een overdracht aan uw eigen personeel, dan gaan wij dit samen met u uitwerken. Kiest u voor een externe partij, dan brengen wij u in contact met onze partners op dit terrein en zullen zij u verder gaan begeleiden. 

De DGA bepaalt altijd de route en SNPI zorgt ervoor dat u de benodigde informatie hebt om deze route te bepalen. Er is niets op voorhand goed of fout in deze trajecten. Het zijn altijd keuzes. 

Neem contact op met SNPI!

SNPI is gespecialiseerd in juridische ondersteuning op het terrein van aandelen overdragen aan het personeel, MT of bedrijfsbreed. Daarnaast heeft SNPI experts op het gebied van HR, bedrijfsstrategie, verandermanagement, governance en communicatie.

Wilt u eens verder praten over de mogelijkheden, neem dan contact op en we plannen een call in om eens vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en toepassingen die er zijn!

SNPI heeft over de jaren al honderden bedrijven geholpen met het overdragen van de aandelen naar de medewerkers, MT of bedrijfsbreed. SNPI kan u daar altijd bij assisteren. Wij helpen u graag.  

Hebt u in corona-tijd ons boek besteld, dan komen wij deze nazomer graag naar u toe. Als u ons de aankoopmail van Managementboek kan laten zien, dan komen wij graag langs. Uiteraard houden wij bij het bezoeken van uw onderneming wel de coronamaatregelen in acht.  

lees meer

 

Topics: aandeelhouders, aandelenplan, personeelsaandelen, financiële medewerkersparticipatie, aandelen voor medewerkers, medewerkersparticipatie, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap, start-up

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs