SNPI Blog

Werknemers met aandelen doen het beter- de feiten

Door Anne Veenman | vrijdag 8 juni 2018

Graag verwijzen wij in onze blogs, artikelen en gratis te downloaden whitepapers naar deze wetenschappers, maar hier hebt u de feiten nog eens op een rijtje. Op 5 juli organiseren wij een workshop over de voordelen van financiële werknemersparticipatie, hoe het invoeren hiervan in zijn werk gaat en of dit ook bij uw onderneming past.

Grotere betrokkenheid

Een vergelijking van internationale onderzoeken door Eric Poutsma laat zien dat de invoering van financiële werknemersparticipatie de betrokkenheid bij de organisatie vergroot. Opvallend is hierbij dat de omvang van het aandelenpakket niet uit maakt voor de mate van betrokkenheid. Ook medewerkers met slechts een aantal certificaten voelen zich al meer betrokken.

New call-to-action

Meer motivatie

Uit onderzoek van Poutsma en Braam (2010) blijkt dat aandelenplannen werknemers meer motiveren. Echter, hierbij gaat het wel om brede plannen. Een breed plan betekend dat niet alleen de top, maar een brede verdeling van medewerkers ook aandelen hebben in het bedrijf. 

 

istocklangetermijn

Productiever 

Deze toegenomen betrokkenheid en motivatie leidt tot een verhoogde productiviteit van medewerkers in de organisatie. Dit is ook logisch, want als je meedeelt in de winst van de organisatie, ben je ook gemotiveerder om deze winst te verhogen. 

Meer winst voor bedrijven

Meerdere onderzoeken tonen aan dat bedrijven met financiële werknemersparticipatie ook betere resultaten behalen. Dit maakt participatie dus een echte win-winsituatie. Een van de belangrijkste onderzoekers Amerikaanse wetenschapper Joseph Blasi deed ook veel onderzoek naar werknemersaandelen. In een grote survey (NBER Survey) onder 40.000 Amerikaanse werknemers, onderschrijft hij de eerste drie bevindingen: een verhoging van motivatie, productiviteit en betrokkenheid. Daarnaast bewijst Blasi ook dat werknemersparticipatie voor bedrijven gunstig is. Deze gemotiveerde en ondernemende werknemers brengen de bedrijven naar een beter resultaat. Dit laat hij zien door er op te wijzen dat een aanzienlijk deel van de New York Stock Exchange en de Nasdaq Stock Exchange, de fortune 100 en de "100 best place to work for"-lijst  een vorm van financiële participatie kent. Poutsma en Braam deden onderzoek onder Nederlandse bedrijven genoteerd aan Euronext, en daarbij bleek dat bedrijven met brede participatieplannen een hoger dividendrendement hadden van maar liefst 3,2%. Andersom werkte aandelen aan de top negatief: bedrijven met alleen aandelenuitkeringen aan de top van het bedrijf hadden een dividendsrendement dat juist 2,5% lager was dan bedrijven zonder winstuitkering. Wanneer alleen de top van een bedrijf aandelen krijgt, komt dit de motivatie van het "gewone" personeel niet ten goede, net als nu bij de ING Bank.

Bedrijven met participatie groeien sneller 

In een artikel in Harvard Business Review meten Roosen en Quarry de prestatie van ondernemingen af aan de groei van de bedrijven. Bedrijven met  financiële werknemersparticipatie in de vorm van aandelen sneller groeien dan andere bedrijven. Dit zien zij als een maatstaf voor de groei van bedrijven, in deze bedrijven namen namelijk ook met evenredige snelheid de verkoopcijfers toe. 

Winstdeling of aandelen?

maar wat is nu de beste structuur van financiële werknemersparticipatie? Poutsma vergeleek een tijdje terug ook al eens bedrijven die werknemers lieten participeren in de winst en bedrijven die deze participatie uitbreidden met het meedelen in het kapitaal van de onderneming, via een certificaat van aandelen of rechtstreekse aandelen. Hierbij werd gevonden dat winstdeling zonder enige vorm van medezeggenschap of mede-eigenaarschap slechts op de korte termijn goede incentives zijn voor medewerkers. Bij het behalen van doelen op de korte termijn bieden deze vormen van participatie dus ook een verbetering, maar op de lange termijn hebben zij niet dezelfde voordelen als mede-aandeelhouderschap.

Workshop

Wilt u ook weten of financiële werknemersparticipatie iets voor uw bedrijf kan zijn? Schrijf u in voor onze workshop op 5 juli 2018 via de onderstaande button.

Of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met ons via 0307531462 of mail@snpi.nl.

New call-to-action

 

Topics: opties, werknemersaandelen, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs