SNPI Blog

Medewerkersparticipatie is goed voor Nederland

Door Pascale Nieuwland-Jansen | donderdag 12 september 2019

De afgelopen weken hebben wij geblogd over communities en welke redenen er zijn om te starten met medewerkersparticipatie. In deze blog wil ik graag nog eens praten over waarom medewerkersparticipatie goed is voor Nederland. 

Ik heb het niet over alle vormen van medewerkersparticipatie, maar over bedrijfsbrede participatie in de vorm van aandelen of certificaten van aandelen. Bedrijfsbreed betekent dat alle lagen in de onderneming mogen participeren en nagenoeg iedereen in het bedrijf aandeelhouder is.

Managementparticipaties voor alleen de top, die bedoelen wij hier niet. Winstdelingen en bonussen laten wij ook buiten dit verhaal.

MKB-bedrijven zijn belangrijk voor Nederland

Multinationals zijn in bepaalde opzichten zeker belangrijk voor Nederland, maar ze dragen vaak weinig direct bij aan de schatkist. Zij kunnen voor nu (anno 2019) door hun aanwezigheid in verschillende landen, hun activiteiten zo verdelen, dat ze over het geheel genomen zo min mogelijk belasting betalen. MKB-bedrijven, die niet internationaal actief zijn, kunnen dat niet. 

MKB wordt niet voor niets de motor van de economie genoemd. Deze bedrijven zorgen met elkaar voor veel banen in Nederland en betalen in Nederland belasting, onder meer vennootschapsbelasting. Zij hebben niet de schaalvoordelen die de multinationals hebben. MKB-bedrijven moeten derhalve slim ondernemen om te kunnen bestaan.

Medewerkers zijn de belangrijkste asset voor het MKB

Medewerkers zijn heel belangrijk voor MKB-bedrijven. Zonder goede medewerkers kunnen deze bedrijven niet goed opereren. Maar medewerkers vormen ook een groot financieel risico, bijvoorbeeld als zij ziek worden, als er een conflict ontstaat of als de werkgever een andere reden ziet om afscheid van elkaar te nemen. Door te werken met flexkrachten en zzp'ers worden de risico's kleiner, maar dan is weer de vraag in hoeverre deze zich echt tot een asset voor het bedrijf kunnen ontwikkelen.

Nederlandse bedrijven met een bedrijfsbrede medewerkersparticipatie doen dingen anders

Onze achterban bestaat uit bedrijven die veel vaste medewerkers hebben en met deze medewerkers bouwen aan een sterke community. De meeste zijn Nederlandse MKB-bedrijven maar we hebben ook bedrijven in de achterban die multinationaal opereren. Voor deze bedrijven is de samenhang in het geheel erg belangrijk: de community, de medewerkers, de continuïteit en winst maken horen bij elkaar en groeien samen. Deze bedrijven weten hoe belangrijk de medewerkers zijn in dit verhaal. Zonder goede en betrokken medewerkers kan een onderneming namelijk niet goed acteren. Dat wil niet zeggen dat ze medewerkers tot in den treure vasthouden. Dat zeker niet. Als je niet meer samen kunt ontwikkelen, is het tijd om je eigen weg te gaan.

Hun financiële participatieplannen bevestigen de samenhang alleen maar. De plannen zijn zelden toegankelijk voor flexkrachten en zzp'ers. Zonder verbinding met elkaar is samen ontwikkelen lastig. 

De oplossing?

Is medewerkersparticipatie een oplossing voor het creëren van meer vaste banen in Nederland? Ik zou graag ja willen zeggen, maar zolang wij in Nederland een systeem hebben dat flex goedkoper is dan vast, gaat ook medewerkersparticipatie het verschil niet maken.

Wel vind ik dat de overheid zich bewust moet worden van bedrijfsbrede medewerkersparticipatie en dat deze vorm van eigenaarschap beloond zou moeten worden, of in elk geval beter fiscaal gefaciliteerd. Een schenking van aandelen aan medewerkers van een bedrijf wordt door de overheid nu niet gezien als loon en mag niet in aftrek worden gebracht van de vennootschapsbelasting. Schenkingen mogen alleen worden ondergebracht in de werkkostenregeling en die regeling is erg beperkt.

Meer geven

Voor alle bedrijven is het ongunstig om medewerkers iets te schenken. Maar als werken moet lonen, kunnen daar toch ook cadeautjes bijhoren? Kortingen, lunches, bonussen, cadeaus, maar ook het schenken van aandelen zouden in mijn ogen tot een bedrag van 10.000,- euro per persoon per jaar onbelast moeten zijn. Ik weet ook wel dat de regels zo zijn ontstaan om bijvoorbeeld te voorkomen dat mensen door willekeur ongelijk worden beloond. Maar daar kun je ook afspraken en regels over maken. Dat bedrijven behoefte hebben aan een stukje flexibiliteit in de beloning, kun je dan op deze manier realiseren en dan kun je altijd nog afspreken dat er geen verschil gemaakt mag worden tussen management en andere werknemers. Bedrijfsbreed extra belonen werkt ook beter. En bovendien maak je zo het toepassen van financiële participatie een klein beetje gemakkelijker. Dat is fijn voor MKB-bedrijven en dus goed voor Nederland.

Meer weten over het onderwerp en hoe je dit kan toepassen, bestel dan ons boek of kom een keer kennismaken met het team van SNPI en mail ons voor een afspraak.

Bestel het boek

 

Topics: werknemersaandelen, aandelen voor medewerkers, werknemersparticipatie

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs