SNPI Blog

Hoe nu verder..

Door Pascale Nieuwland-Jansen | donderdag 26 maart 2020

In de hele wereld zien we nu het coronavirus opduiken. De wereld was zo klein geworden. We konden overal naartoe reizen en overal komen. Het reizen bracht ons altijd veel goeds, maar nu bracht het ons dit nare virus. 

Ineens kunnen we ons niet meer vrij in de wereld bewegen en worden we beperkt in onze mogelijkheden. Dat is voor iedereen wennen. 

Sommige groepen mensen, zoals zorg, politie, maar ook de supermarkten hebben het ontzettend druk en zijn onmisbaar. Mensen in de dienstensector kunnen gelukkig vanuit huis werken, maar er zijn ook sectoren die niet meer kunnen en mogen werken. 

Waar staat SNPI nu voor?

Deze periode zorgt ook voor zelfreflectie. Wat kunnen wij en onze stichting in deze tijd doen? Ons team blijft thuis en afspraken doen we telefonisch. 

Er zijn heel veel bedrijven in Nederland die nadenken over het mede-eigenaar maken van de medewerkers. Logischerwijs is dit voor hen niet echt het moment om te starten met een participatieplan. Eerst moet de crisis voorbij zijn. 

Maar het is wel het moment om alvast na te denken over dit concept van het mede-eigenaar maken van de medewerkers. Samen ondernemen betekent samen de ups delen, maar ook samen een crisis beslechten. Nu zie je vaak dat de ondernemer alle risico's draagt en alle verantwoordelijkheden heeft. 

Nu is het crisis. De kosten lopen door en de ondernemer loopt alle risico's. We zien overal lokale initiatieven om lokale ondernemers te steunen en misschien willen medewerkers ook wel iets doen. Maar hoe?

SNPI promoot aandelen voor medewerkers. Waarom doen wij dit? Meer dan 40 jaar onderzoek uit binnen-en buitenland laat zien dat mede-eigenaarschap van medewerkers heel veel positieve effecten laten zien. Deze manier van organiseren goed is voor de onderneming, de maatschappij en de economie.

Participatieve ondernemingen hebben een systematiek van een  basissalaris aangevuld met winstdeling en mede-eigenaarschap via certificaten van aandelen of rechtstreeks aandelen. In goede jaren profiteert iedereen naar rato mee van de winsten en heeft iedereen een mooie aanvulling via dividend en eventueel ook winstdeling.

In mindere jaren heeft men alleen een basissalaris en moet samen worden gekeken hoe het bedrijf weer winst kan gaan maken. Strategieën worden samen opgezet. De markt wordt goed gemonitord en aanpassingen worden gedaan waar nodig. De flexibiliteit van medewerkers wordt groter, maar ook de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid die zij voelen. Continuïteit is erg belangrijk. Hoe kan het bedrijf financieel gezond blijven, zodat iedereen werk heeft en een toekomst. 

Medewerkersparticipatie is dan een perfect middel om sneller uit een crisis te komen. Bij deze participatieve bedrijven zie je wel dat er meer samen wordt gewerkt en dat de risico's worden gedeeld. Of dat ook werkt bij deze enorme crisis, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Dat weten we pas over een aantal jaren. 

Wel weet ik dat veel ondernemers het fijn vinden dat zij niet alleen voor deze crisis staan. Het samen dragen van een crisis, het samen delen van pijn en kosten maakt een crisis voor iedereen beter te dragen. 

Bestel het boek "Iedereen Aandeelhouder"

Zit je in quarantaine en kan je even niet zoveel doen, bestel dan ons boek en verdiep je in medewerkersaandeelhouderschap. Wellicht is dat iets om op te pakken na deze crisis. 

Bestel het boek

Topics: aandeelhouders, personeelsaandelen, financiële medewerkersparticipatie, aandelen voor medewerkers, mede-eigenaarschap

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs