SNPI Blog

Eating the apple: wat betekent dat nu eigenlijk?

Door Anne Veenman | vrijdag 10 november 2017

Vorige maand publiceerden wij de tweede, bijgewerkte druk van het Handboek Iedereen Aandeelhouder. Dit handboek behaalde eerder de top 100 van Managementboek. Het is hét handboek met brede en objectieve informatie over hoe financiële medewerkersparticipatie toe te passen is in moderne ondernemingen, met cases van bedrijven en bijdragen van experts uit ons netwerk. Aan de tweede druk hebben we met name twee nieuwe interessante cases toegevoegd van jonge bedrijven: 2nd Sense en ViCompany.

Door Anne Veenman

Waarom een appel?

De appel is een terugkerend beeld in het handboek. Zo staat hij op de cover en staat het kopje ‘Eating the apple’ boven de cases van ondernemingen die vertellen over het succes van hun participatieregeling. Maar wat bedoelen we nou met ‘Eating the apple en waarom hebben we voor de appel gekozen als symbool, zodat hij zelfs op de cover van het handboek prijkt? 

SNPIappels.jpg

Win-winsituatie

‘Eating the apple’ staat voor de win-win situatie die (brede!) participatieregelingen opleveren voor zowel medewerkers én de onderneming. Het staat voor een systeem waar beide de vruchten van plukken, en het consumeren van dat succes hebben wij verwoord in ‘Eating the apple’. Werknemers met een aandeel in het resultaat van de onderneming zijn gemotiveerder, blijven langer bij het bedrijf werken, investeren meer tijd en energie in het uitwerken van nieuwe ideeën en belangrijk: zijn gelukkiger in hun baan. Wij merken vaak dat het niet eens de financiële component is die medewerkers gelukkig maakt, maar het gevoel van erkenning, je een belangrijk onderdeel voelen van de onderneming. Dit gevoel wordt met name versterkt wanneer deelnemende medewerkers ook zeggenschap in de onderneming hebben.

Niet vanzelf zoet

Een participatieregeling wordt niet vanzelf een successtory en de appel wordt niet vanzelf zoet en sappig. Daarvoor is het belangrijk om de goede ontwerpkeuzen te maken en om het plan regelmatig bij te stellen en aan te passen aan de tijd. Je moet er met elkaar voor zorgen dat de appel goed groeit. Het boek geeft dan ook heel veel handvatten en tips om de regeling tot een succes te maken in je eigen bedrijf. Aan deze tweede druk hebben we het vernieuwde Nederlands Model toegevoegd, waarin jaren praktijkervaring met ontwerpen en bijstellen van regelingen is samengevat. En een kader met tips voor starters, zodat ondernemers meteen al kunnen sturen op ondernemerschap en betrokkenheid bij de mensen die meehelpen het bedrijf te ontwikkelen.

Duurzame win-winsituatie

Wetenschap en historische voorbeelden tonen aan dat een breed participatieplan een duurzamer (link naar blog over brede plannen) succes biedt voor de toekomst. Dit komt omdat medewerkers gemotiveerder zijn. Omgekeerd werkt een aandelenregeling die beperkt blijft tot een selecte groep demotiverend. Uiteindelijk heeft dat natuurlijk een invloed op hoe medewerkers in hun baan staan en zo werkt dit vaak door op het bedrijfsresultaat.

Hoe krijg je deze win-win-situatie?

In ons handboek leggen wij uit welke componenten je met elkaar in balans moet brengen om deze win-winstituatie te bereiken. Bestel het handboek of maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek om meer te weten te komen over deze componenten, en of u en uw onderneming ook de vruchten kunnen plukken van een participatieregeling.

Bestel het handboek hier.

Topics: financiële medewerkersparticipatie, werknemersaandelen

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs