SNPI Blog

Winstdeling, aandelen en meer..

Door Jeanne Hoogers | dinsdag 25 februari 2014

Op donderdag 13 maart 2014 organiseert SNPI in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam het congres ‘Delen is het nieuwe ondernemen’. Op dit congres worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. In deze blog wordt alvast een tipje van de sluier opgelicht, namelijk dat veel werknemers maar ook werkgevers niet weten wat financiële participatie is.

DOOR SABRINA BROER

SNPI is van oorsprong een kenniscentrum en doet met dit onderzoek nieuwe kennis op over hoe financiële werknemersparticipatie beleefd wordt door werknemer en werkgever. Op deze manier kan SNPI organisaties nog beter van dienst zijn.

Financiële werknemersparticipatie, wat kun je ermee bereiken? Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven er een betere binding met hun collega’s mee willen bereiken. Door het invoeren van een financieel werknemersparticipatieplan, zetten medewerkers zich beter in. Ze voelen zich meer verantwoordelijk voor de organisatie, omdat ze niet alleen meedelen in de winst maar ook in de risico’s.

Binnen financiële werknemersparticipatie zijn tal van mogelijkheden voor het creëren van binding en een betere prestatie van werknemers. Certificaten van aandelen en aandelen, winstdeling en opties komen het meest voor in een financieel participatieplan.

Een aandeel is verhandelbaar. Het is een deelname in het kapitaal van een organisatie en het bezit van een aandeel maakt de werknemer deeleigenaar van de organisatie. Dit maakt ook dat de werknemer recht heeft op inspraak tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Echter, er is ook een mogelijkheid om dit te regelen via een STAK (Stichting Administratiekantoor in Aandelen). Dit heeft als doel het beheren en certificeren van aandelen.

Winstdeling is de lichtste vorm van financiële werknemersparticipatie. Bij deze vorm laat de organisatie medewerkers meedelen in de winst van de onderneming. Soms is winstdeling opgenomen in de cao van een organisatie. Is dit niet het geval, dan moet de winstdelingsregeling worden voorgelegd aan de ondernemingsraad bij wijzigen of intrekken. Met deze vorm ziet de werkgever de mogelijkheid personeel te binden aan het bedrijf en ze te stimuleren tot goede prestaties.

De derde vorm van financiële medewerkersparticipatie, die veel gebruikt wordt, zijn opties. Een optie geeft de werknemer het recht om bijvoorbeeld aandelen te kopen of verkopen binnen een bepaalde periode tegen een van tevoren vastgestelde prijs. Aan deze opties hangen wel risico’s. Zoals de waarde van aandelen schommelt, schommelt ook de waarde van de optie. Met deze methode creëert de werkgever een hoge betrokkenheid, omdat de werknemer niet alleen deelneemt in de winst, maar ook in de risico’s.

Bij iedere organisatie past een andere vorm van financiële werknemersparticipatie. Wilt u meer weten over dit onderwerp of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Vraag hier een gratis adviesgesprek aan of meld u aan voor het congres ‘Delen is het nieuwe ondernemen’.

Topics: financiële participatie, STAK

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs