SNPI Blog

Aandeelhouders met en zonder beurskoers

Door Anne Veenman | vrijdag 22 september 2017

Plannen voor het invoeren van financiële participatie zijn uiteraard per bedrijf verschillend. Het maakt bijvoorbeeld veel uit of het gaat om een groot of kleiner bedrijf en of het bedrijf beursgenoteerd is of een bv. Met of zonder beursnotering, aandeelhouderschap door medewerkers kan altijd.

Aandeelhouderschap en het MKB

Vaak leeft de gedachte dat aandeelhouderschap door medewerkers alleen kan bij een beursnotering. Dat is gelukkig niet waar. Ook alle bv’s hebben aandeelhouders. In feite is het merendeel van de aandelen van Nederlandse bedrijven niet ondergebracht op de beurs, maar in handen van de ondernemers, soms samen met investerende partners, familieleden of… medewerkers.

Het verschil zit in de manier waarop aandeelhouders aandelen kunnen verwerven – besloten handel in plaats van beurshandel – en in de manier waarop de waarde van de aandelen wordt vastgesteld – met behulp van een waarderingsexpert in plaats van via vraag en aanbod. Aandeelhouderschap door medewerkers is in het MKB mogelijk zelfs aantrekkelijker, er is minder grilligheid in de ontwikkeling van de waarde van de aandelen en vaak meer direct waarneembare invloed door deze aandeelhouders op de bedrijfsresultaten.

Voor kleinere bedrijven met een DGA, die erover denkt om meer afstand te nemen van zijn bedrijf, kan het zelfs aantrekkelijk zijn om de aandelen helemaal in handen te leggen van medewerkers. Dit kan een duurzame oplossing zijn voor bedrijfsoverdracht en voor het voortbestaan van het bedrijf.

Opties of geen optie

In de blog van vorige week zijn we al uitgebreid ingegaan op opties. Wie zich een optieregeling in een bv probeert voor te stellen, ziet al snel dat het voor het gros van het MKB gewoon niet past. Werken met opties vraagt een situatie waarin aandelen heel gemakkelijk en voortdurend aangeschaft en verhandeld kunnen worden. Op elk moment moet duidelijk zijn wat de handelswaarde is. Het oplopen van de koers is een voorwaard voor succes, anders leveren de opties niets op.

Die omstandigheden zijn in een bv zeker niet aanwezig. De handel is sterk gereguleerd, beperkt tot insiders en er is vaak maar één handelsdag per jaar. De waardeontwikkeling van de aandelen is relatief voorspelbaar, meestal uiterst stabiel en wordt grotendeels intern bepaald met hulp van een extern deskundige. Vaak gebeurt dit ook maar maximaal eenmaal per jaar.
Opties passen gewoon veel beter bij beursgenoteerde bedrijven die medewerkers, vaak alleen de toplaag, proberen te binden met een uitgestelde beloning. Opties leveren in zo’n bedrijf voor deze medewerkers weinig risico op en zij kunnen eenvoudig mee profiteren. Opties uitgeven is voor het beursgenoteerde bedrijf relatief simpel, voor de bv is het eigenlijk geen optie.

Brede participatieplannen

Onderzoeken uit binnen- en buitenland tonen aan dat bedrijfsbrede medewerkersparticipatie in de vorm van aandelen heel veel positieve effecten heeft op de financiële prestaties van het bedrijf en op de betrokkenheid van de medewerkers. In kleinere bedrijven is bedrijfsbrede participatie met een redelijk hoge deelname juist weer gemakkelijker te realiseren dan in een heel groot bedrijf. Als alle collega’s bij wijze van spreken elkaar bij naam kennen, is het gemakkelijker om aan elkaar uit te leggen dat het een goed idee is om mee te doen. In grotere bedrijven is dat een grotere uitdaging en komt het voor dat mensen uit verschillende groepen, lagen en functies nauwelijks contact met elkaar hebben en meer of minder afstand voelen tot het aandeelhouderschap. De overtuiging dat alle medewerkers aandeelhouder kunnen zijn, moet dan echt in het DNA van het bedrijf ingebouwd zijn.


Waarom koersstijging niet uitmaakt

 

newspaper-series-1-1239253.jpg

Aandeelhouders kunnen op twee manieren voordeel behalen. Ze kunnen winst halen uit het verhandelen van hun aandelen. En ze kunnen dividend krijgen uit het bezit van aandelen. Wie opties heeft, krijgt dus geen dividend, maar profiteert alleen als de koers stijgt. Een hoog dividend met en een sterke koersontwikkeling is uiteraard ideaal, zeker in de beursgenoteerde onderneming. Maar er is – in de harde werkelijkheid – meestal sprake van een keuze- ga je voor een betere koers of voor dividend. In de beursgenoteerde onderneming slaat de keuze om begrijpelijke redenen vaak door naar de koersontwikkeling. In de bv is het precies andersom. Daar is het voor de aandeelhouders minstens zo aantrekkelijk om tijdens de vaak langere looptijd van het aandeelhouderschap al opbrengst te hebben. De waarde hoeft niet per se hoog op te lopen. Een stabiele koers is het aantrekkelijkst. De incentive voor medewerkers om te blijven én om aandeelhouder te blijven is dan groot en het versterkt elkaar.

Advies

De dienstverlening van SNPI is toegesneden op de verschillende vragen uit de markt: van oriëntatie tot het geheel implementeren van een participatieplan, evaluatie van bestaande plannen en advisering bij bedrijfsovername met personeel.

SNPI informeert en adviseert bedrijven vanuit de gedachte dat alle bedrijven,
ook mkb-bedrijven, de mogelijkheid moeten hebben om een aandelenplan in te voeren. Voor meer informatie over vormen van aandeelhouderschap voor medewerkers kunt u altijd ons mailen en bellen op mail@snpi.nl of 030-7531462.

Voor meer informatie over de keuze tussen de verschillende vormen van aandelen, willen wij u graag wijzen op de handleiding.

Deze is gratis te downloaden via de afbeelding hieronder: 

Download de handleiding

 

Topics: opties

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs