SNPI Blog

Tips & Tricks

Door Karen Ubachs | donderdag 4 oktober 2018

Werknemersaandelenparticipatie is van kracht. De mensen zijn betrokken bij de onderneming en het ondernemen zelf. Van werknemer naar eigenaar. Wat kun je allemaal leren van bedrijven die al langer een participatieplan hebben.

 

Tips uit de community

Participatieplannen stimuleren dat medewerkers langer bij het bedrijf blijven. Het is belangrijk om voldoende jonge deelnemers te werven om het vertrek vanwege bijvoorbeeld pensioen op te kunnen vangen.

Het is belangrijk dat de instapdrempel voor nieuwkomers laag blijft en dat deelname, zeker voor jonge high potentials aantrekkelijk is.

Bevorder deelname door een zekere schaarste aan te houden. Je kunt ook ervoor kiezen om alle medewerkers minimaal te laten participeren via een winstdelingsregeling.  Houd dan wel de mogelijkheid open dat mensen die per se niet mee willen doen, bij de eerstvolgende handelsdag hun aandelen of certificaten kunnen aanbieden.

Een stabiel hoog rendement is fijn voor deelnemers en helpt je participatieplan tot een succes te maken, maar risico's horen ook bij het ondernemerschap. Praat daar over met elkaar.

Wees terughoudend in het koppelen van deelname aan functies. Wil je graag verschillende stappen of niveaus in de participatie aanbrengen, probeer dat dan toch zoveel mogelijk los te koppelen van functies in de lijn.

Kun je behalve opbouwen ook stapsgewijs afbouwen? Als je toch een koppeling met bepaalde functies wilt, bijvoorbeeld omdat je denkt dat het management niet geloofwaardig is zonder een redelijk stevige deelname, denk dan ook na over hoe zij een keer een stapje opzij zullen willen of moeten doen - eventueel zonder het bedrijf te verlaten - en wat dat betekent voor hun deelname.

Houd er rekening mee dat je in slechte tijden extra financiële ruimte nodig hebt om de aandelen of certificaten van vertrekkers terug te kopen. Ofwel de onderneming ofwel de aandeelhouders zullen dit moeten opbrengen. 

Wanneer je ook deelnemers in het buitenland hebt, zoek dan goed uit of het lokale erfrecht toestaat dat aandelen na overlijden verplicht terugverkocht worden aan de onderneming. Kan dat niet, zoek dan een oplossing.

Handboek financiële medewerkersparticipatie

Belangrijk is dat al bij de start gedacht wordt aan verschillende scenario’s, ook de worst case scenario’s. Het klinkt misschien wat raar, maar het is belangrijk om deze scenario’s in het begin te benoemen en te regelen. Hoe maak je iedereen aandeelhouder

New Call-to-action

 

 

Topics: aandelen voor medewerkers, werknemersparticipatie

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs