SNPI Blog

Samen is trending

Door Karen Ubachs | donderdag 18 oktober 2018

De telefoon rinkelt vaker dan voorheen bij SNPI. Er worden meer kopjes koffie met geïnteresseerden gedronken. Maken bedrijven medewerkers vaker mede- eigenaar? Zijn ‘we’ een trend geworden?

Een trend is een ontwikkeling in een bepaalde richting op langere termijn. Welke richting gaan we op? Gaan we de kant op waarin medewerkers niet alleen tijd maar ook geld investeren in het bedrijf waarvoor ze werken? Zetten ze liever hun geld in op de plek waar ze werkzaam zijn dan bijvoorbeeld op een spaarrekening. Willen ondernemers meer dan alleen maar snel veel verdienen, met mensen als kostenpost en zetten zij liever in op het ontwikkelen van een cultuur waarin we samen het succes bepalen. Gaan we allemaal mee in de trend van meedoen, meepraten en delen? Wij bij SNPI denken van wel, we merken het aan de vele vragen die we krijgen.

‘We’ zijn terug van weggeweest

In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw kozen bedrijven voor financiële participatie vanuit ideologische motieven. Het ging om het principe van meebesturen in de onderneming. In de jaren negentig verschoof de aandacht naar het binden en boeien van talent met een interessante prikkel: financieel en inhoudelijk boeiend. Vanaf het millennium gaat het om de rol van medewerkers in ondernemerschap en eigenaarschap. Meepraten gaat niet over formele procedures maar krijgt de vorm van permanent met elkaar aan de knoppen draaien en goed opletten wat er gebeurt. Mede-eigenaar worden van het bedrijf is de volgende, vanzelfsprekende stap.

Verantwoord(ing) delen

Ook de economie van een periode speelt mee. In de jaren ’80 konden sommige bedrijven alleen maar overleven doordat de medewerkers een deel van het bedrijf overnamen. Economische motieven – duurzaam, succesvol voortbestaan van het bedrijven – worden daarna steeds belangrijker bij de keuze voor financiële participatie door medewerkers. Nu zien we een nieuwe verbinding ontstaan tussen economische en ideologische doelen. Maatschappelijk ondernemen is de nieuwe uitdaging voor bedrijven en de nieuwe weg naar economisch succes omdat daarbij ook de maatschappelijke rol van de onderneming gewicht in de schaal legt. Mensen werken liever voor een bedrijf dat geen schade aanricht voor mensen of milieu en daarnaast willen ze meedelen in de winst.

Bedrijf met toekomst

Wij horen steeds vaker het woord ‘samen’. Je gunt de medewerker die er vanaf de eerste dag bij was een aandeel, samen groot geworden, betekent samen delen. In alle situaties waarin er sprake is van een participatieplan is het over een lange termijn realiseren van positief resultaat essentieel. Familiebedrijven doen dit van nature erg goed. Het is duidelijk dat bij een familiebedrijf de toekomstige aandeelhouders, de kinderen, ook nog moeten kunnen werken en geld verdienen in het bedrijf.

Vaak zijn jonge bedrijven gestart door vrienden, studiegenoten en zijn ze door de vele uren die ze met elkaar doorbrengen net een gezin. Samen ondernemen is leuk. Maar er zullen altijd mensen het nest verlaten. Er zullen altijd medewerkers weggaan en nieuwe medewerkers komen.

Een participatieplan zal dat niet kunnen tegenhouden maar kan de oprichters wel helpen om het bedrijf en de medewerkers een lange toekomst te bieden.

Download de handleiding

 

Topics: medewerkersparticipatie, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs