SNPI Blog

Wat gebeurt er in Europa?

Door Pascale Nieuwland-Jansen | maandag 20 april 2015

EFES heeft in kaart gebracht welke Europese landen tijdens de crisis de fiscale faciliteiten voor financiële participatie hadden afgeschaft en welke landen juist de faciliteiten hadden uitgebreid.

Door Pascale Nieuwland-Jansen

SNPI heeft contact met verschillende zusterorganisaties in Europa en wereldwijd en is actief aangesloten bij een aantal internationale platforms. EFES (The European Federation of Employee Share Ownership) is daar één van. De organisatie heeft het fiscale beleid rond financiële participatie in Europa geïnventariseerd sinds het begin van de economische crisis. Veel Europese landen hebben de crisis aangegrepen om hun fiscale beleid bij te stellen, onder meer om kosten te besparen.

Negatief
Sommige landen besloten regelingen voor financiële werknemersparticipatie te schrappen of te versoberen. Dat waren Frankrijk, een land met een  diepgewortelde traditie in financiële participatie, maar ook Denemarken, Griekenland, Ierland en Nederland. Nederland kende weliswaar geen specifieke regelingen voor fiscale participatie maar schafte in 2012 de spaarloonregeling af. Deze regeling was bij uitstek geschikt om te combineren met een aandelenplan voor medewerkers en was juist een mooie regeling omdat ook medewerkers die niet deelnamen, konden profiteren van de fiscale regeling.

Extra prikkels
Na 2012 zijn er ook landen geweest die extra positieve maatregelen namen ten aanzien van aandelenparticipatie van medewerkers. Dat zien we in Groot-Brittannië, Spanje, Hongarije en Oostenrijk. In Groot-Brittannië is op basis van de zogenaamde Nutall Review in 2012 werknemersaandeelhouderschap echt een onderdeel geworden van het regeringsbeleid. Een beleid wat duidelijk gericht was op het stimuleren van ondernemerschap. In 2013 kwamen er nieuwe modellen voor het belastingvrij schenken van aandelen. In 2014 zijn deze modellen nog weer verder verruimd. In Groot-Brittannië is het bedrag voor belastingvrij aandelen schenken nu 3.600 pond voor medewerkers. Interessant daarbij is dat zogenaamde partneraandelen niet tot ditzelfde bedrag belastingvrij geschonken mogen worden, maar slechts voor de helft tot een bedrag van 1.800 pond.
In Oostenrijk is het schenken van aandelen nu belastingvrij 3.000 euro per jaar. Dat was eerder 1.460 euro. In Spanje kunnen werkgevers tot 1.200 euro belastingvrij aandelen schenken, maar in 2015 is deze regeling aangepast. Het bedrag is nog steeds 1.200 euro per jaar, maar is alleen van toepassing wanneer er sprake is van een bedrijfsbrede aandelenparticipatie.

Werkt het?

De overheden die kiezen voor het fiscaal stimuleren van aandelen voor medewerkers, doen dit over het algemeen juist voor bedrijfsbrede plannen. Het gaat om relatief kleine vrijstellingen, dat maakt de stap om mee te doen voor alle medewerkers relatief aantrekkelijk en veilig. De hamvraag is uiteraard op  deze landen het economisch ook beter doen dan de landen die de fiscale mogelijkheden hebben versoberd of afgeschaft?
De economie van GB doet het significant beter dan die van de rest van Europa. En laat GB nu net het land zijn dat de meeste fiscale mogelijkheden voor  werknemersaandelen heeft gerealiseerd. Het is ook het enige land dat werknemersaandeelhouderschap in haar regeringsbeleid heeft opgenomen.

Interessant om verder te onderzoeken, maar vooral om uit te proberen of het ook in andere landen zo werkt.

Topics: financiële participatie, medewerkeraandeelhouders

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs