SNPI Blog

Doe- het- samen is ook bij een participatieplan de beste methode

Door Pascale Nieuwland-Jansen | dinsdag 7 april 2015

Ook al ben je een hele goede ondernemer, dan betekent dat niet automatisch dat je goed bent in het meekrijgen en enthousiasmeren van medewerkers voor een financieel participatieplan. En dat is dan nog een van de schijnbaar gemakkelijkste aspecten van financiële participatie.

Door Joost Roosen

Het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor financiële participatie is voor sommige experts dagelijks werk, maar meestal niet voor de enthousiaste ondernemer. Wat moet u vooral wel zelf doen en waarvoor kunt u wellicht beter samenwerken met anderen? Tips van Joost Roosen en Rutger Gevers Deynoot, Van Lanschot Equity Management Services.

Op het onderwerp oriënteren
Dit doet de ondernemer uiteraard zelf. Ga niet alleen af op de mening van uw huisaccountant, huisjurist en huisbankier, maar zoek iemand die echt weet wat financiële participatie is, bijvoorbeeld SNPI, of vraag ons om informatie. Het inschakelen van experts op het gebied van financiële participatie scheelt uiteindelijk veel geld en tijd en helpt om goede keuzes te maken.

Het doel bepalen
Het vergroten van de verbinding tussen medewerkers en de organisatie zien wij bij relaties als belangrijkste argument voor het invoeren van een participatieplan. Het bepalen van het doel doet u uiteraard zelf. Schakel experts in om verder te sparren over het doel van het plan. Zij kunnen u helpen om het doel scherp en helder te formuleren en om het plan zo vorm te geven dat het u helpt om uw doel te bereiken.

Medewerkers bij het plan betrekken
Ondernemingen met veel aandacht voor het betrekken van medewerkers bij het beleid en de cijfers van de onderneming bereiken vaak een hoge participatiegraad. Een voorwaarde is dat u bereid bent om het vertrouwen van de medewerkers in het bedrijf te winnen. De kunst is om de vertaalslag te maken naar uw medewerkers en een regeling te ontwerpen die simpel is en gemakkelijk te begrijpen voor alle medewerkers, zodat zij goed kunnen beoordelen wat deelname in kan houden. Hier kunnen experts u bij helpen.

Over het plan communiceren
Natuurlijk is het belangrijk dat u zelf enthousiast bent, dat geeft een positieve swing aan de regeling. Ook al ben je een hele goede ondernemer, dan betekent dat niet automatisch dat je goed bent in het meekrijgen en enthousiasmeren van medewerkers voor dit plan. Een tweede kenmerk van bedrijven met een hoge participatiegraad is dat zij goed communiceren met medewerkers. Het opzetten van een juist communicatieplan is een vereiste voor succes. Zij bereiken dat medewerkers hun participatie positief ervaren, vooraf en gedurende de periode van deelname en geven hen voortdurend het gevoel dat het plan een vitaal onderdeel van het bedrijf is. Bijvoorbeeld een online platform, in de look & feel van de onderneming, helpt enorm bij de beleving onder medewerkers en straalt bovendien professionaliteit uit..

Plan afstemmen op medewerkers
Een derde factor die bijdraagt aan een hoge participatiegraad is het opleidingsniveau van de medewerkers. Voor veel mensen zijn aandelen of certificaten van aandelen immers lastige begrippen. Daarnaast is met een hoog opleidingsniveau vaak een hoger salaris gemoeid wat resulteert in meer financiële ruimte om te investeren in een aandelenplan. Ook de positie van de medewerker in de onderneming en daarmee de betrokkenheid bij cijfers en strategie speelt een rol in de participatiegraad. Dit betekent niet dat financiële participatie alleen maar is weggelegd voor ondernemingen met hoogopgeleide medewerkers. Bovendien vinden ook zij geldzaken al snel ingewikkeld en willen zij ontzorgd worden. Het beheren van het plan kan door een HRM afdeling voortvarend opgepakt worden, in de praktijk blijkt echter dat een participatieplan naast vele andere verantwoordelijkheden van HRM niet voldoende aandacht krijgt of meer deskundigheid vraagt dan verwacht. Koersinvloeden kunnen grote impact hebben. Een goede strategie hier achter voorkomt problemen in de toekomst. Het is belangrijk dat medewerkers een goed antwoord krijgen op hun vragen en op het moment dat die vraag bij hen opkomt. Een goede persoonlijke ondersteuning op het juiste niveau en voor alle lagen in de onderneming zorgt voor een passende fit bij de oorspronkelijke doelstellingen en zorgt voor een ondersteuningen voor iedereen binnen de organisatie en niet alleen de top.

Onderlinge handel stimuleren
Een onderneming of fonds haalt met een onderhandse markt  kapitaal op, realiseert meer liquiditeit en stimuleert de handel. Bij een professionele aanpak inzake het mogelijk maken van de  verhandelbaarheid, staat centraal wat voor de investeerder, aandeelhouder of medewerker interessant is. Wij zien dat binnen ondernemingen met een participatieplan instrumenten vaak onderling al verhandeld worden door de medewerkers via een Stichting administratiekantoor (STAK). Juist de onderlinge handel bezorgt de deelnemers een positieve (of negatieve) ervaring met het plan. Daarom is het erg belangrijk dit goed te faciliteren, bijvoorbeeld met een online platform en de juiste persoonlijke ondersteuning. Bij beursgenoteerde ondernemingen spelen ook andere aspecten een belangrijke rol, zoals koersdruk bij koop en verkoop door medewerkers, wat zou kunnen resulteren in een negatief signaal naar de markt. Dit is te voorkomen en ook daar kunnen experts u bij helpen.


Topics: STAK

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs