SNPI Blog

Combineren kan werken

Door Jeanne Hoogers | vrijdag 19 september 2014

De New York Fashion week is weer geweest. Het combineren van stoffen, kleuren en prints, is hier erg belangrijk. Wat past bij elkaar, wat werkt? Binnen financiële werknemersparticipatie is het ook belangrijk om te kijken wat werkt. Vind de participatie die bij je past.

Door Sabrina Broer

Een financieel participatieplan invoeren is maatwerk. Voor iedere organisatie werkt een andere vorm of een andere combinatie van deze vormen. De vormen van participatie zijn: winstdeling, opties, certificaten van aandelen en aandelen.

Winstdeling is de lichtste vorm van participatie. Hierbij wordt de winst van de onderneming verdeeld onder de werknemers. De resultaten van het afgelopen jaar spelen hierbij een rol. De werknemer hoeft er veelal niet veel voor te doen en na verloop van de tijd hoort het bij de primaire voorwaarden. Een goede winstdeling houdt rekening met: prestaties van de gehele onderneming, prestaties van de afdeling, persoonlijke resultaten en een eventueel percentage dat gekoppeld is aan de functieniveau van de medewerkers. Deze vorm is eenvoudig toe te passen en de kosten zijn beperkt.

Zeggenschap stroomlijnen

Opties zijn een recht om in de toekomst aandelen te kopen tegen een bepaald bedrag. Ook dit is te beschouwen als een lichte vorm van financiële werknemersparticipatie. Het doel van opties is om een zo hoog mogelijke koers te hebben op het moment van uitoefenen. Is de koers te laag, dan oefen je de optie niet uit. Deze vorm geeft weinig risico’s voor de werknemers.

Bij certificering blijven de aandelen zelf in het bezit van een speciaal voor dit doel opgerichte stichting, vaak administratiekantoor of stichting medewerkersparticipatie (STAK) genoemd. Dit administratiekantoor geeft vervolgens zelf weer certificaten uit die in het bezit komen van de medewerkers. De stichting sluist het dividend van de aandelen door naar de certificaten en de houders daarvan. Doordat de certificaten dezelfde vermogensrechten hebben als de aandelen zullen ze ook dezelfde waardeontwikkeling hebben als de aandelen. Het bestuur van het administratiekantoor oefent de zeggenschapsrechten uit die aan de aandelen verbonden zijn. Overigens is het mogelijk om in de statuten van het administratiekantoor aan de certificaathouders advies- en of instemmingbevoegdheden te verlenen. Op die manier wordt de zeggenschap enigszins gestroomlijnd.

Verassingen

De mogelijkheid voor werknemers om aandelen te kopen in de eigen organisatie is de meest vergaande vorm van financiële participatie. Het wordt door sommigen ook wel gezien als de enige echte vorm van financiële participatie. Door het bezit van de aandelen deelt de werknemer in de ontwikkeling van de aandeelhouderswaarde van zijn eigen organisatie. Met het bezit van aandelen verwerven werknemers vermogensrechten, hieronder vallen onder andere dividend en koersontwikkeling van het aandeel. Dit houdt ook in dat zij hetzelfde risico lopen als gewone aandeelhouders. Het is daarom zaak de medewerkers van tevoren goed in te lichten over deze risico’s, zodat er achteraf geen onaangename verrassingen komen.

SNPI organiseert weer een oriëntatieworkshop over de verschillen van financiële werknemersparticipatie en alles wat er bij komt kijken om te beoordelen of dit iets is voor uw bedrijf. Ziet u kansen door het invoeren van financiële werknemersparticipatie of bent u gewoon benieuwd naar de mogelijkheden en de combinaties die passen bij uw organisatie? Kom dan op 11 december naar onze oriëntatieworkshop.

 

Topics: winstdeling, opties

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs