SNPI Blog

Is uw participatieplan crisisbestendig? (deel V)

Door Pascale Nieuwland-Jansen | donderdag 28 augustus 2014

Wat maakt een participatieplan crisisbestendig? Deze week – als laatste component, maar zeker niet de onbelangrijkste – communicatie.  Dan gaat het over communicatie met werknemers over het plan, maar ook over communicatie met medewerkers als aandeelhouders.

Door Pascale Nieuwland

Communicatie over het participatieplan is niet alleen belangrijk bij de start van het plan: Wat zijn voordelen en risico’s voor medewerkers, wat zijn voordelen en risico’s voor de onderneming als geheel? Wat is het doel van het plan en (hoe) wordt dit doel bereikt? Loopt het plan eenmaal dan neemt het STAK vaak een rol in de communicatie van zaken rond het plan. Maar ook de communicatie vanuit het management moet voortaan gericht zijn op de twee rollen die medewerkers hebben, zij zijn personeel maar ook aandeelhouders om zo de doelen van het participatieplan te versterken.

Logica verdwijnt

Wie de voorgaande blogs over het crisisbestendige participatieplan heel kort samenvat zou kunnen zeggen: het gaat om logisch nadenken. Maar juist in een crisissituatie verdwijnt de logica nogal eens. Het gaat niet langer om het zorgvuldig afwegen van mogelijkheden en consequenties op korte en lange termijn. De termijn is nu: vandaag overleven en dit te bovenkomen, alle hens aan dek. Dit gevoel van urgentie dringt bij (kleinere) MKB-bedrijven vaak redelijk snel door in het hele bedrijf – of u daar nou wel of niet bewust op heeft aangestuurd als DGA.

Transparantie

Uw medewerkers weten het echt wel als het niet goed gaat met uw onderneming, dat hoeft u ze niet meer te vertellen. Wel moet u uw medewerkers vertellen wat er precies aan de hand is, wat u denkt daaraan te gaan doen en welke rol zij hierin kunnen nemen om te helpen het tij te keren. Lieg nooit en stel zaken niet anders voor dan ze zijn. Passeer de medewerkers niet. Voorkom dat ze uit de krant of andere externe media moeten horen wat het management vindt. Help medewerkers door met ze te bespreken wat ze wel en niet kunnen delen met leveranciers en klanten en haal signalen van klanten en leveranciers op bij medewerkers. Geef medewerkers regelmatig updates en inzicht in het reilen en zeilen van het bedrijf en in de gekozen koers - vaker dan in rustige tijden - zodat ze kunnen zien of hun inspanningen effect hebben. Medewerkers die financieel participeren, hebben een extra belang in een duurzaam positief resultaat voor de onderneming en een duurzaam voortbestaan van de onderneming.

Op straat?

In grotere ondernemingen kunnen medewerkers niet altijd zien dat het niet goed gaat. Dan is het belangrijk om extra te investeren in interne communicatie. Laat u niet leiden door de angst dat informatie via de gangbare kanalen snel op ‘straat ligt’. Kies dan kanalen die minder openbaar zijn. Ook in een grote(re) onderneming geldt dat het van levensbelang is dat medewerkers weten wat en hoe zij kunnen bijdragen aan het overwinnen van een crisis, informatie hebben over hoe het ervoor staat, over nieuwe ontwikkelingen en over de effecten van hun (extra) inspanningen, en weten hoe zij het beste kunnen communiceren met andere stakeholders.

Crisisbestendig plan

Juist in tijden van crisis ligt de kans om de kracht van financiële participatie te bewijzen. Een onderneming met een goed doordacht plan, komt niet voor vervelende verrassingen te staan – die je op zo’n moment ook echt niet kunt gebruiken – en durft juist dan te vertrouwen op de kracht van het plan. Werk dit uit voor de vier componenten: Strategie en beleid, Techniek, Financieel en Communicatie. Schiet niet in de reflex om het plan bij tegenslagen zoveel mogelijk te willen omzeilen maar denk vooraf goed erover na hoe een participatieplan de onderneming, de medewerkers en hun onderlinge relatie kan versterken, ook in moeilijke tijden. SNPI kan hierin met u meekijken.

aanmelden SNPI Platform

Topics: STAK

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs