SNPI Blog

Belastingparadijs voor medewerkers met aandelen

Door Pascale Nieuwland-Jansen | woensdag 24 februari 2021

De nieuwe koers van de ondernemerskoepels is om de samenleving te gaan helpen problemen op te lossen. Een van de vele punten in het plan is om medewerkers te laten delen in de winst. Dat klinkt mooi maar  levert medewerkers nu netto weinig op. Dat kan beter.

Winstdelen is te hoog belast

In Europa krijgt het brave jongetje Nederland vaak kritiek op het belastingregime voor multinationals. Een imago als belastingparadijs past niet echt bij een land waarin bedrijven en overheid samen optrekken om problemen op te lossen. En terwijl de winsten van die multinationals extreem laag worden belast, is het belastingtarief op inkomsten uit een werkverband nog steeds vrij hoog, ondanks bijstelling in de kabinetten onder Rutte. Wanneer een gemiddeld MKB-bedrijf winst wil delen met medewerkers, ook iets wat terugkomt in de nieuwe koers van de koepels, dan blijft er zoveel aan de belastingstrijkstok hangen, dat de medewerkers er nauwelijks iets van terugzien op hun bankrekening.

Medewerkers-aandelen zijn fiscaal gunstig, maar ...

Medewerkers-aandelen zijn in principe veel belastingvriendelijker. Het tarief voor de dividendbelasting met 15% is niet zo hoog. Voor medewerkers met een minderheidsbelang in aandelen al helemaal niet, want zij kunnen die dividendbelasting zelfs terugvragen. Een mooie reden om te kijken aandeelhouderschap voor medewerkers, als je toch nadenkt over winstdeling.

Box 3 is het enige stukje fiscaal beleid is dat daadwerkelijk nog een beetje gunstig is voor aandeelhouderschap van medewerkers, maar om daar te komen, zal je als onderneming eerst een aantal obstakels moeten nemen.

In Nederland kennen we geen echte participatiemodellen, die door de overheid zijn goedgekeurd. Er zijn geen richtlijnen of fiscaliteiten voor het inrichten van een participatiemodel. Je zou zelfs kunnen stellen dat je door de overheid wordt gehinderd om een participatiemodel te starten. 

Hoe zou Nederland dit beter kunnen doen? 

SNPI heeft de volgende tips om aandeelhouderschap van medewerkers fiscaal te faciliteren en zo deze toekomstkoers van ondernemers een extra zetje te geven:

Maak richtlijnen voor het waarderen van een niet-beursgenoteerde onderneming 

Een niet-beursgenoteerde onderneming zal de onderneming eerst moeten waarderen, voordat zij met een financiële participatie kan starten en aandelen kan overdragen. Dit is wellicht de grootste struikelblok voor bedrijven. Er zijn geen wettelijke richtlijnen voor het waarderen van niet-beursgenoteerde bedrijven. De Belastingdienst beoordeelt waarderingen van niet-beursgenoteerde bedrijven op verschillende manieren. Dat is een echt probleem en zal moeten worden aangepakt. De wet spreekt nu alleen over een actuele waarde. Maak richtlijnen en spreek af dat de waardering door een erkende Register Valuators wordt geaccepteerd door de Belastingdienst.

Belastingvrij schenken van aandelen 

Maak het mogelijk voor ondernemingen om jaarlijks een bedrag in aandelen belastingvrij te schenken. Bijvoorbeeld € 1.000,- Zo wordt het financiële risico voor medewerkers kleiner en zijn meer bedrijven bereid om een financiële medewerkersparticipatie op te starten. Denk ook aan de mogelijkheid om naar keuze secundaire arbeidsvoorwaarden belastingvrij om te zetten in aandelen. Heel veel landen om ons heen hebben deze faciliteit wel. Nederland helaas (nog) niet.

Maak winstdelen belastingvrij

Maak winstdelen tot een bepaald bedrag, bijvoorbeeld € 5.000,-per jaar  belastingvrij. Laat medewerkers ook echt iets overhouden van die winstdeling. Medewerkers van bedrijven die een aandelenplan hebben, kunnen dit bedrag weer gebruiken om aandelen bij te kopen. 

Schenken van aandelen aftrekbaar maken van de vennootschapsbelasting voor de onderneming

Op dit moment is in de wet opgenomen dat het schenken van aandelen niet aftrekbaar is voor de vennootschapsbelasting. Dit is destijds ingesteld om topbeloningen tegen te gaan. Maar het hindert ook het bedrijfsbreed schenken van aandelen aan alle medewerkers. Maak schenkingen tot een maximumbedrag mogelijk als het een brede participatieregeling betreft en alleen wanneer alle medewerkers aandelen ontvangen.

Minderheidsaandelen aanmerken als duurzaam vermogen

Bij medewerkersparticipatie worden gewone mensen met gewone salarissen medeaandeelhouder in hun bedrijf. Zij beleggen hun geld in het bedrijf waar ze werken. Zij helpen mee hun onderneming meer duurzaam te maken, omdat ze belang hebben bij duurzaam succes. Als het goed gaat, bouwen ze wat extra vermogen op. Het gaat bij medewerkersparticipatie om een minderheidsaandeelhouderschap (< 5 procent) en de aandelen staan lang vast. Van het rendement moeten deze medewerkers optimaal kunnen profiteren en zij moeten niet aangemerkt worden als vermogend. Minderheidsaandelen vallen in Box 3. Aandelen in het kader van een bedrijfsbrede regeling zouden een extra heffingskorting moeten opleveren. Net zoals voor groene beleggingen geldt.

Waarom financiële participatie van medewerkers belangrijk is?

Kijk eens op onze website en download onze whitepapers en casussen van bedrijven in Nederland, die wel zo stoer zijn geweest om participatie in te voeren en de drempels hebben genomen, velen met hulp van SNPI.

New call-to-action

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs