SNPI Blog

Een fiscaliteit voor financiële participatie verbetert de koopkracht

Door Pascale Nieuwland-Jansen | maandag 22 augustus 2022

Financiële medewerkersparticipatie is in Nederland nog steeds een niche en de voordelen van dit instrument zijn helaas nog niet bekend bij iedereen.

Dat is jammer want bij een bedrijfsbrede toepassing van financiële medewerkersparticipatie zien we allerlei voordelen voor de onderneming, de medewerkers en de nationale economie.

Graag leggen we kort in dit blog uit wat de voordelen zijn van een fiscaliteit en hoe die zichzelf terug kan betalen en wat de landen om ons heen doen op dit gebied. Laten we met dat laatste beginnen.

Wat doen de landen om ons heen?

België, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen hebben allemaal één of ander fiscaal voordeel voor financiële participatie in de vorm van winstdeling, aandelen of certificaten van aandelen ("restricted shares").

Veel Europese landen hebben eenvoudige regelingen zoals de mogelijkheid om jaarlijks een belastingvrij bedrag als winst, aandelen of certificaten van aandelen te schenken aan de medewerkers van het bedrijf. De bedragen liggen tussen de € 1.000,- en € 12.000,-. Geen wereldschokkende bedragen, maar wel genoeg om financiële participatie een zetje in de rug te geven en om financiële participatie op de kaart te zetten bij bedrijven. 

Landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben verdergaande fiscale regelingen. Daar staat financiële participatie hoog op de agenda van politiek en overheid. Deze landen hebben allerlei modellen met fiscaliteiten waar een bedrijf uit kan kiezen. In deze landen is het dan ook niet de vraag of bedrijven dit toepassen, maar welk model zij kiezen. In Frankrijk is het zelfs verplicht om vanaf 50 medewerkers financiële participatie toe te passen. In het VK zijn de fiscaliteiten zo aantrekkelijk, dat de meeste bedrijven wel mee moeten doen, omdat de medewerkers er gewoon om vragen.  

Evidence based - Het bewijs ligt er al lang

Dat financiële medewerkersparticipatie duidelijk positieve effecten heeft is al lang bekend. Honderden, als niet duizenden onderzoeken van de afgelopen 50 jaar laten allemaal duidelijke voordelen zien van bedrijfsbrede employee ownership van medewerkers. Bedrijfsbreed betekent dat iedereen ongeacht inkomen of functie kan meedoen aan de participatieregeling.

De effecten zijn enorm: bedrijven presteren beter, medewerkers kunnen extra vermogen opbouwen, betere secundaire voorwaarden voor het personeel, innovatievere bedrijven, de economie lokaal en landelijk profiteert van het extra vermogen van de medewerkers, het verkleint inkomensverschillen en de bedrijven zijn participatiever, dat wil zeggen dat medewerkers meer inspraak hebben. 

Zie ook mijn vorige blog of kijk eens op de website van SNPI. Er is al heel veel onderzoek in Nederland en in de wereld gedaan naar de voordelen van een bedrijfsbrede financiële participatie. 

Hoe kunnen we in Nederland medewerkers wat extra koopkracht geven?

In Nederland kunnen we wel wat fiscale voordelen gebruiken voor medewerkersparticipatie. Er is nu een discussie dat werkgevers de medewerkers meer salaris moeten gaan geven voor een verbetering van de koopkracht. Maar laten we fair zijn, we kunnen niet steeds de rekening neerleggen bij de (MKB-)ondernemingen. Laten we dan een fiscaliteit creëren, die eenvoudig in te zetten is en bedrijven mogelijkheden biedt om medewerkers wat extra's te geven, zonder dat die ondernemers meteen idioot worden belast met een loonheffing van 80% (want dat is het tarief als je als ondernemer boven het percentage van de werkkostenregeling uitkomt). Laten we deze extraatjes nu eens belastingvrij houden. 

In Nederland is het eenvoudig om de werkkostenregeling uit te breiden voor het schenken van een winstdeling, aandelen of certificaten van aandelen. Laten we zeggen dat elk bedrijf € 5.000,- (het gemiddelde van de landen om ons heen) belastingvrij mag schenken aan een medewerker (1fte). Deze schenking gebeurt in de vorm van winstdeling, aandelen of certificaten van aandelen en mag alleen bedrijfsbreed worden toegepast. Dat wil zeggen dat alle medewerkers, ongeacht positie of leeftijd hetzelfde bedrag ontvangen. 

Een dergelijke simpele faciliteit is eenvoudig in te voeren. Maar het effect dat het zal hebben zal enorm zijn. We zullen al snel gaan zien dat meer bedrijven financiële medewerkersparticipatie gaan toepassen. Organisaties kunnen een winstdeling belastingvrij geven of een combinatie van een stukje winstdeling met een aandeel of certificaat, waarmee medewerkers kunnen gaan sparen en in waarde kunnen laten groeien. Winstdeling is van het afgelopen jaar en een aandeel of certificaat kijkt naar de toekomst.

Alleen al door het creëren van dit fiscale voordeel gaan bedrijven financiële medewerkersparticipatie overwegen. Dat is de kracht van een fiscaliteit. Financiële medewerkersparticipatie zal dan gemeengoed worden en niet meer zoals nu een niche.

Veel bedrijven willen nu ook heel graag participatie toe te passen, maar worden tegengehouden omdat de fiscale regels rondom financieel participeren niet duidelijk zijn, er geen fiscaliteiten zijn en dus risico's met zich meebrengen voor de bedrijven. Een betere regulering van financiële participatieplannen volgt na een fiscaliteit vanzelf, omdat zoveel bedrijven het toe gaan passen.

Hoe betaalt een fiscaliteit zich terug? 

  1. De organisaties die de medewerkers allemaal mede-eigenaar te maken, zullen zien dat de organisatie beter gaat presteren.
  2. Bedrijfsbrede financiële participatie zorgt voor meer betrokkenheid en ownership bij de medewerkers, want medewerkers delen mee in de winst en de groei.
  3. Medewerkers die financieel meedelen kunnen meer vermogen opbouwen en kunnen dit sparen of gebruiken om hun koopkracht te verbeteren.
  4. Deze betrokkenheid en motivatie van vertaalt zich in een hogere productiviteit en betere innovatie en flexibiliteit.
  5. Betere bedrijfsresultaten betekent meer winst en meer belasting naar de overheid.

Een win-win voor iedereen. Win-win voor de overheid en win-win voor de onderneming. Wij zeggen altijd "Wie kan delen, kan vermenigvuldigen!"

Wie zijn wij?

SNPI is het expertisecentrum voor financiële participatie in Nederland en helpt bedrijven bij het mede-eigenaar maken van medewerkers in het bedrijf waar zij werken. Dit doen wij al meer dan 25 jaar en onze werkwijze is heel praktisch en pragmatisch. SNPI is onafhankelijk en non-profit. Kijk voor meer informatie op www.snpi.nl.Download de Whitepaper

Topics: financiele werknemersparticipatie, personeelsaandelen, financiële medewerkersparticipatie, medewerkeraandeelhouders, aandelen voor medewerkers, medewerkersparticipatie, werknemersparticipatie, mede-eigenaarschap, inkomensongelijkheid

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs