SNPI Blog

Help mee het nieuw Nederlands Model bouwen

Door Pascale Nieuwland-Jansen | dinsdag 9 mei 2017

Lessen delen voor Nederlands model -2.jpegOndernemingen met vragen over aandelen voor medewerkers hebben veel aan geleerde lessen uit de praktijk. Wat werkt en wat werkt niet?

Deel uw ervaringen
Medewerkers, collega’s met aandelen of certificaten zijn betrokken bij de toekomst van de onderneming. Het gaat om delen in het proces van succes opbouwen en samen genieten van de resultaten. Daarvoor zijn enkele ingrediënten onmisbaar: transparantie en informatie, vertrouwen en oprechte inspanning om de participatie tot een succes te maken – ook als de bedrijfsresultaten tegenvallen of moeilijkheden opdoemen.

Geen roze wolk
Juist in de afgelopen jaren hebben we gezien dat het gaat om het goed opzetten van een plan, om het goed te blijven evalueren en ontwikkelen en om tijdig in te grijpen en de juiste dingen te doen als er een crisis dreigt. En net als bij een huwelijk gaat het erom niet alleen te bouwen op optimisme en een mooie roze wolk, maar ook goede afspraken te maken voor als er iets mis zou kunnen gaan.

Meer dan de 5 keyelements
In de vorige blog hebben we de 5 keyelements voor het succes van een financiële participatie benoemd:

  1. De participatie moet goed zijn voor onderneming en werknemers. Er is sprake van een win-win situatie. 
  2. Medewerkers hebben formeel zeggenschap (mag indirect via STAK-bestuur) als medewerkers wordt gevraagd eigen geld te investeren in de participatie.
  3. Er mogen geen onnodige of onevenredige risico’s bij de medewerkers neergelegd. Risico’s zijn prima, maar moeten in verhouding staan tot een positie, salaris en de gedane belegging. Risico’s moeten inzichtelijk gemaakt worden.
  4. De rechten en plichten van alle aandeelhouders (grootaandeelhouders en minderheidsaandeelhouders) worden duidelijk vastgelegd.
  5. Bedrijven volgen de corporate governance code en houden zich aan de regels van goed bestuur.

Deel uw tips
Met deze vijf keyelements als vertrekpunt putten we uit onze ervaring als adviseur en die van de bedrijven in onze community om te komen tot tips en concrete handvatten voor het inrichten van een financiële participatieregeling voor medewerkers, die veel kans maakt om succesvol te zijn. We zijn al een tijd druk bezig om tips en handvatten te verzamelen. We verdelen ze onder in de vier componenten uit het SNPI model: Beleid & Strategie, Financieel, Techniek, Communicatie & HRM.

Componenten
Beleid & Strategie gaat over wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat het plan in je DNA gaat zitten. Financieel gaat over waarde en waarderen en de vraag hoe je optimaal financieel resultaat kunt realiseren. Dat is niet per se het hoogst haalbare. Techniek gaat over het ontwerp en alle afspraken en documenten. Hoe stem je je plan af op je doelen en op regelgeving? En Communicatie & HRM gaat over de verbinding tussen plan en alle andere dingen die je doet om medewerkers uit te rusten om een bijdrage te leveren aan het bedrijf die goed is voor het bedrijf en voor henzelf.

Hebt u een tip, een geleerde les of een andere waardevolle ervaring te delen over een van deze gebieden? Hebt u geleerd hoe aandeelhouderschap door medewerkers goed blijft werken in goede en juist in slechte tijden? Geef het aan ons door.

Mail uw tip naar mail@snpi.nl

 

Download Het Nederlands Model

Topics: aandelen voor medewerkers

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs