SNPI Blog

5 keyelements voor succes bij participatie met aandelen of certificaten

Door Pascale Nieuwland-Jansen | dinsdag 25 april 2017

Sinds 2010 hebben we bij SNPI veel participatieregelingen gezien die het goed hebben gedaan, maar ook mislukkingen. Er zijn 5 keyelements voor succes.

Keys to Success - Concept on Golden Keychain over Black Wooden Background. Closeup View, Selective Focus, 3D Render. Toned Image..jpegHet eerste Nederlands Model van 2010 is tot stand gekomen in samenwerking met ondernemingen met een participatieplan, SNPI en een aantal adviseurs. Dit model gaf principes en richtlijnen voor het ontwerpen en uitvoeren van een aandelenplan met medewerkers met als doel duurzaam aandeelhouderschap voor medewerkers. Het model gaf goed alle ontwerpkeuzen weer en vormde een aanvulling op wetgeving en de Corporate Governance Code maar was zeker niet bedoeld als garantie voor succes en evenmin als dwingende standaard.

Het Nederlands Model
In 2010 zag de wereld er anders uit dan nu en SNPI is ook veranderd. We hebben veel regelingen gezien die het goed hebben gedaan, maar we hebben in de crisis ook veel organisaties gezien die de regeling niet overeind konden houden. Tijd voor een nieuwe versie van het Nederlands Model. Wat niet verandert, is dat we zoeken naar echte participatie van medewerkers en hoe je dit kan bereiken en inrichten met aandelen of certificaten van aandelen. We willen meer dan een bonusregeling of een winstdeling – waarbij je mensen beloont met de rug naar de toekomst.

Succes in de toekomst
We zoeken naar het geheim van de succesvolle regeling die mensen uitdaagt om bij te dragen aan de resultaten van morgen, die medewerkers kan binden en boeien en enthousiast maakt voor ondernemerschap. Wat gebeurt er in bedrijven die hele goede resultaten boeken en waar medewerkers financieel participeren? Hoe hebben zij hun plan ingericht en verbonden met de rest van de organisatie? Hoe zorgen ze ervoor dat de regeling blijft werken in goede en wat minder goede tijden? Dan zien we vijf key elements voor succes.

Key elements voor succes bij participatie met aandelen

  1. De participatie moet goed zijn voor onderneming en werknemers. Er is sprake van een win-win situatie.
  2. Medewerkers hebben formeel zeggenschap (mag indirect via STAK-bestuur) als medewerkers wordt gevraagd eigen geld te investeren in de participatie.
  3. Er mogen geen onnodige of onevenredige risico’s bij de medewerkers neergelegd. Risico’s zijn prima, maar moeten in verhouding staan tot een positie, salaris en de gedane belegging. Risico’s moeten inzichtelijk gemaakt worden.
  4. De rechten en plichten van alle aandeelhouders (grootaandeelhouders en minderheidsaandeelhouders) worden duidelijk vastgelegd.
  5. Bedrijven volgen de corporate governance code en houden zich aan de regels van goed bestuur.

Een participatieregeling met personeel vraagt om een investering, niet alleen in geld bij de oprichting, maar vooral erna in de vorm van tijd en aandacht. Voor succes kan een echte organisatie- en cultuurverandering nodig zijn. Allemaal om een participatie volledig tot zijn recht te laten komen, de organisatie te optimaliseren, medewerkers te laten floreren en optimaal gebruik te maken van hun kennis, capaciteit en inzet. Doel is samen te profiteren van groei, waardecreatie, maar ook duurzaamheid en continuïteit.

Nieuw Model bouwen
Met deze vijf key elements als vertrekpunt putten we uit onze ervaring als adviseur en die van de bedrijven in onze community om ze aan te vullen met tips en concrete handvatten en zo te komen tot een vernieuwd Nederlands Model voor het inrichten van een financiële participatieregeling voor medewerkers die veel kans maakt om succesvol te zijn.

U hoeft daar niet op te wachten om nu al te starten met een succesvolle participatie.

Download de brochure

 

Topics: aandelen voor medewerkers

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs