Nieuwsberichten

Een streep door de dividendbelasting in 2019

Anne Veenman donderdag 12 oktober 2017

Het kan u deze week vast niet ontgaan zijn dat de formatie van Kabinet Rutte III eindelijk rond lijkt te zijn. Na meer dan 200 dagen aan formatiebesprekingen is dit de langste formatie periode in de Nederlandse geschiedenis ooit, sinds de formatie van Kabinet Den Agt I. Dat kabinet diende echter geformeerd te worden tijdens een economische crisis en een koude oorlog. Deze formatie duurde dus écht lang. Maar waar is nu zo lang over onderhandeld, en wat is belangrijk voor participatie?

Wat gaat er nu veranderen?

Welke plannen zijn belangrijk voor SNPI en voor ons platform van ondernemingen met of geïnteresseerd in medewerkersparticipatie? Hoewel het nog tot 2019 zal duren tot deze plannen doorgevoerd zullen worden, is vooral het afschaffen van dividendbelasting voor SNPI en ons netwerk interessant.

denhaagformatieregeerakkoord.jpg

Afschaffen dividendbelasting

Het nieuwe kabinet zal in 2019 dividendbelasting uit het Nederlandse belastingstelsel schrappen om het Nederlandse ondernemingsklimaat gunstiger te maken voor buitenlandse bedrijven. 

Wanneer een onderneming dividend uitkeert, bijvoorbeeld aan medewerker-aandeelhouders, dient de onderneming 15% dividendbelasting in te houden en aan te geven bij de Belastingdienst. Op deze regeling was al veel kritiek vanwege de administratieve rompslomp die hierbij komt kijken. 

Bovendien is het schrappen van deze maatregel niet alleen gericht op winst voor bedrijven, maar ook voor de fiscus. De belastingdienst heeft namelijk veel werk aan het controleren van de uitgifte van dividendbelasting, en dit zal dus vanaf 2019 niet meer nodig zijn.

Vennootschapsbelasting verlaagd, tarief box 2 omhoog

Naast het afschaffen van de dividendbelasting wordt ook de vennootschapsbelasting verlaagd, van 25% naar 21% en van 20% naar 16% voor een winst tot €200.000. 

Echter, de overheid geeft geen gratis geld weg. Deze regeling wordt weer gecompenseerd door een belastingstijging voor ondernemers in box 2, namelijk een verhoging van het tarief van 25 naar 28,5%. 

Reacties en gevolgen

Het FD meldt dat Kabinet Rutte III op deze manier bedrijven probeert te stimuleren om meer en voordeliger dividend uit te keren bij winst in de onderneming. Belastingadviseurs waarschuwen dat de positie van de dga's er door deze maatregel wel eens op achteruit zou kunnen gaan wanneer zij er niet voor kiezen om dividend uit te keren. Zij profiteren dan niet van het afschaffen van de dividendbelasting, maar betalen wel belasting over de winst.

Voor medewerker-aandeelhouders zijn de gevolgen van het afschaffen van de dividendbelasting gering maar gunstig, omdat bedrijven wellicht sneller geneigd zijn om dividend uit te keren. Bovendien hebben zij niets te maken met de compensatie van deze maatregel in het tarief van box 2. Wanneer medewerker-aandeelhouders minder dan 5% van de aandelen van de onderneming bezitten (wat gebruikelijk is) en zij dus geen aanmerkelijk belang hebben in de onderneming, vallen hun inkomsten uit participatie niet in box 2 maar in box 3. Niet de lasten, wel de lusten dus!

Echter, deze maatregelen worden allemaal pas vanaf 2019 geimplementeerd, met als voorwaarde dat de Belastingdienst deze veranderingen daadwerkelijk kan verwerken. Aangezien de Belastingdienst momenteel nog kampt met achterstanden, zal het wellicht nog wel langer duren.

Topics: nieuwsberichten, medewerkersparticipatie