Nieuwsberichten

Aandelen voor werknemers fiscaal gunstiger

SNPI donderdag 2 februari 2017

Vanaf 2017 worden aandelenplannen voor medewerkers fiscaal gunstiger door de invoering van een schijventarief in de vermogensbelasting.

Medewerkers met aandelen in hun eigen bedrijf betalen belasting over het rendement op hun verworven aandelen. Tot en met 2016 was dat over een vastgesteld voordeel van 4% van het belegde bedrag. Met ingang van 2017 heeft de Belastingdienst een schijvensysteem ingevoerd in de vermogensbelasting. Het berekende voordeel voor de eerste schijf tot 75.000 euro wordt dan maximaal 2153 euro in plaats van 3000 euro. Het nieuwe systeem past een mix van twee tarieven toe in drie schijven. Voor grootaandeelhouders met een belegd vermogen vanaf 975.000 euro is het nieuwe systeem minder gunstig.

Meer informatie over de wijziging

Topics: nieuwsberichten