SNPI Blog

Bedrijven te koop. Personeel als nieuwe aandeelhouders.

Door Pascale Nieuwland-Jansen | maandag 1 juni 2015

Regelmatig schrijf ik op verzoek een blog voor anderen, onlangs was het verzoek om iets te zeggen over de mogelijkheden van financiële participatie bij bedrijfsovernames.

Door Pascale Nieuwland-Jansen

Ondernemers die hun bedrijf te koop aanbieden, en dat zijn er door de vergrijzing heel veel in Nederland, zoeken meestal naar een derde partij die het bedrijf in zijn geheel overneemt. In de harde werkelijkheid van nu zijn die partijen moeilijk te vinden. Er is veel aanbod, kandidaten zijn niet altijd geïnteresseerd in overname van het complete bedrijf en investeerders staan niet te springen om aandelen in een bedrijf waarvan de directeur op het punt staat op te stappen. Wat dan?

Inclusief goede mensen

We horen uit de private equity-hoek dat één van de voorwaarden voor het willen overnemen van een bedrijf is dat het beste personeel blijft zitten en niet vlak na de overname de benen neemt, weggelokt door een concurrerende onderneming. Dit is eigenlijk altijd een belangrijke voorwaarde en nog meer bij een kennisintensief bedrijf. Er is dus alle reden voor om de medewerkers te betrekken bij het voortbestaan van de onderneming en uit te nodigen zich daarmee te verbinden.

Investeringsbereidheid

Een tweede reden om eens goed naar het personeel te kijken is dat werknemers potentiële aandeelhouders zijn. Het betrekken van het personeel bij een overname kan veel verder gaan dan het formeel informeren van of om advies vragen aan de ondernemingsraad. Medewerkers kunnen ook het bedrijf overnemen of deelnemen aan het bedrijf in de volgende fase. Ook al is de investering te groot voor de medewerkers om het bedrijf helemaal over te kunnen nemen, dat medewerkers daartoe bereid zijn maakt een bedrijf extra aantrekkelijk voor investeerders van buiten.

Mooi afscheid

Ten derde zullen medewerkers het waarderen als een eventueel afscheid gepaard gaat met een gebaar waardoor zij extra zullen kunnen profiteren van het voortbestaan van het bedrijf, dus ook het geven van een klein stukje aandeelhouderschap kan onderdeel zijn van de overgang van het bedrijf naar een volgende fase.

Kansen grijpen

Er zijn heel veel mogelijkheden en varianten, afhankelijk van het bedrijf, de medewerkers en de aanwezigheid van overnamekandidaten en investeerders en hun inschattingen. Een DGA kan de overnamekansen in elk geval een stuk verbeteren door goed te kijken naar de mogelijke rol van financiële participatie door het personeel. Niet alleen profiteren uw medewerkers als aandeelhouder persoonlijk mee in een eventuele overname, ze zullen de overname ook formeel steunen en informeel. Het helpt om het gewenste draagvlak al bij uw medewerkers te vinden. De onderneming zal beter kunnen profiteren van de overname doordat uw medewerkers niet massaal wegrennen, maar als mede-aandeelhouder er het beste van zullen maken. Ondernemingen waar de medewerkers ook aandeelhouder zijn presteren beter dan bedrijven waarbij de medewerkers alleen maar medewerker zijn. Bijna jammer om dan afscheid te nemen? Ook gedeeltelijk overnemen kan met medewerkers of fasegewijs.

Topics: financiële participatie, medewerkeraandeelhouders

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs