Witteveen+Bos over ondernemerschap

Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft een medewerkersparticipatiegraad van 80%. De aandelen van Witteveen+Bos zijn al sinds 1992 volledig in handen van de werknemers. Het doel van dit systeem is het bevorderen van motivatie en ondernemerschap onder de werknemers. De winst wordt jaarlijks volledig uitgekeerd aan de werknemers.

logo_Witteveenbos

New call-to-action