SNPI Blog

Nieuw Nederlands Model een echt how-to-model

Door Pascale Nieuwland-Jansen | vrijdag 23 juni 2017

Ondernemingen staan voor uitdagingen om duurzaam te ondernemen in een voortdurend snel veranderende economische werkelijkheid. Hoe kan aandeelhouderschap voor medewerkers de onderneming hierbij helpen? En hoe moet je dit dan inrichten?

Dit zijn de vragen waarop we al in 2010 bij de lancering het eerste Nederlands Model een antwoord wilden geven. In het eerste model brachten we alle relevante ontwerpkeuzes voor een duurzame participatieregeling bij elkaar. De tijd en de ervaring hebben geleerd dat er behoefte is aan meer inspiratie en praktische tips om ondernemingen te helpen de goede keuzen te blijven maken, niet alleen bij het ontwerp maar ook bij evaluatie en onderhoud van aandelenplannen en in tijden van crisis.

How-to-model
Ook nu heeft SNPI ervaringen en expertise van bedrijven, experts en uiteraard de SNPI-adviseurs gebundeld en geconcentreerd in een handzaam document. Het Nieuw Nederlands Model is een echt how-to-model geworden met als optimaal houvast de vijf key-elementen voor succes en inzicht uit onderzoek. De rijkheid aan ervaring en geleerde lessen in de Nederlandse praktijk hebben we gebundeld in de vier componenten uit het SNPI-model: Strategie&beleid; Techniek; Financieel en HR&Communicatie en uitgewerkt naar de fasen: opzet, onderhoud en crisis.

Werknemersaandelen Nederland


Crisis, what crisis?
We zijn het al bijna weer vergeten, maar de afgelopen jaren hebben veel bedrijven harde lessen geleerd in de economische crisis. Wat we heel goed hebben kunnen leren is hoe een participatieregeling juist in een tijd van crisis in het bedrijf een sterke rol kan spelen. Maar we hebben ook gezien dat te laat of verkeerd handelen rond een plan een enorm negatief effect kan hebben. Dit zijn kostbare geleerde lessen en heel relevant voor de toekomst.

Onderhoud en duurzaam ontwikkelen
Ondernemingen die in 2010 en daarna ontwerpkeuzen hebben gemaakt aan de hand van het vorige Nederlands model of bedrijven die al eerder een participatieplan hadden, zullen regelmatig hun plan evalueren, bijstellen en ontwikkelen. Ook een goed plan vraagt onderhoud. Het Nieuw Nederlands model is intussen al in de praktijk getest als kader bij een evaluatie en blijkt ook dan goed te werken.

Ontwerp en war on talent winnen
De overlevers, de starters en scale-ups van vandaag vinden het intussen alweer de gewoonste zaak van de wereld dat niets zeker is en dat vele sectoren enorm in beweging zijn door disrupties – mogelijk door nieuwe technologie - nieuwe schaarsten en opkomende economieën. De war on talent gaat de komende tijd harder spelen dan hiervoor, op veel niveaus en in veel sectoren, en de vraag hoe waardevol talent te boeien, te ontwikkelen en te behouden is actueler dan ooit. Juist hier kan financiële participatie een doorslaggevende rol spelen, zeker wanneer we in het plan en de organisatie (de 4 componenten) een optimale combinatie weten te vinden van meesturen naar succes en meeprofiteren van succes.  

Kortom: we presenteren met trots het Nieuw Nederlands Model. Een handig kader om de juiste knopen door te hakken bij ontwerp en onderhoud van een participatieplan en als houvast bij een crisis.

New Call-to-action

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs