SNPI Blog

Nederland moet de bonusbril vaker afzetten

Door Pascale Nieuwland-Jansen | maandag 22 februari 2016

belastingdienst_aandelen_medewerker.jpgDe Nederlandse overheid en de sociale partners bekijken aandelenplannen voor medewerkers vaak te veel door de ‘bonusbril’, ook de belastingdienst doet dit met fouten in de ruling als gevolg. SNPI zet zich samen met de leden van het SNPI-platform in voor een betere ruling en stimulerend beleid.

Door Pascale Nieuwland

Anders dan in landen als Groot-Brittannië of Frankrijk zijn er in Nederland niet veel bedrijven met bedrijfsbrede financiële participatie door medewerkers. Dit heeft te maken met het overheidsbeleid en met onze opvattingen over de relatie tussen medewerkers en hun bedrijf. Wij zien aandelen voor werknemers te vaak als een luxe, een bonus voor de top en veel minder als een vorm van eigenaarschap voor alle werknemers – die dat willen - en als de organisatievorm die een bedrijf kan kiezen om samen ondernemen te stimuleren. In het voetspoor hiervan zien we dat ook inspecteurs van de Belastingdienst te vaak niet het onderscheid maken tussen top-bonussen en aandelenregelingen die bedrijfsbreed zijn.

Geen lucratieve bonus

In de procedures met de belastingdienst gaat het om het afstemmen van de waarde van de aandelen van een niet-beursgenoteerde onderneming en om het bepalen van de waarde van de aandelen voor de medewerkers die deelnemen: in hoeverre gaat het om krijgen of kopen en wat zijn de bepalingen in de regeling die de waarde op het moment van verkrijgen beïnvloeden? Dit zijn gegeven regels die de belastingdienst uiteraard uitvoert. Maar daarbij is kennis en inzicht zeer relevant en daaraan ontbreekt het duidelijk bij veel inspecteurs. Het komt niet zelden voor dat een inspecteur alleen maar kijkt of er cadeautjes worden weggegeven aan het personeel (loonheffing) en helemaal niet kijkt naar de waarderingsgrondslag van de aandelen. Inspecteurs zetten te vaak de ‘bonusbril’ op en toetsen op lucratief belang. Dat is ooit in het leven geroepen om excessieve beloningen in de vorm van aandelen bij de top te ontmoedigen en niet relevant voor het beoordelen van bedrijfsbrede aandelenkoopplannen van MKB-bedrijven, waar de risico’s van deelname best heel groot kunnen zijn en de kans om de aandelen snel met grote winst van de hand te doen nagenoeg afwezig. SNPI heeft uiteraard overlegd met de belastingdienst over de procedure en de punten die relevant zijn voor beoordeling, maar daarmee is niet vooraf gegarandeerd dat alle inspecteurs dit juist toepassen.

Stimulerend beleid

Er zijn in Nederland veel meer bedrijven met aandelenplannen voor medewerkers dan het aantal aangesloten leden bij het SNPI-platform, zoals ik in mijn vorige blog al heb aangegeven. Met meer leden kunnen we een steviger vuist maken bij de overheid en sociale partners en laten zien dat eigenaarschap door medewerkers in de vorm van aandelen zoveel positieve dynamiek creëert dat deze organisatievorm meer aandacht behoeft en dat bedrijven met een plan gesteund en gefaciliteerd moeten worden. We willen niet alleen een snelle en juiste toepassing van bestaande regels maar ook nieuw beleid dat bedrijven en hun medewerkers stimuleert om samen te ondernemen. Welk bedrijf met aandelenplannen wil dat nou niet? Samen delen waardoor de koek groter wordt, gaat ook op voor het SNPI-platform.

 

platform_medewerksaandelen

Topics: aandelenplan

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs