SNPI Blog

Hoge Raad doet uitspraak over een aandelenplan

Door Henk van der Schaft | maandag 11 juli 2016

Verllies_op_aandelenplan.jpgVerlies op werknemerscertificaten wegens gedwongen verkoop bij einde dienstverband is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zo heeft de Hoge Raad bepaald. Wat betekent dit voor uw aandelenplan?

Door Henk van der Schaft

Steeds vaker komt het voor dat werknemers op grond van een aandelenplan certificaten van aandelen hebben gekocht in het bedrijf waar ze werken. In de regeling is vaak opgenomen dat als het dienstverband eindigt, de certificaten op dat moment moeten worden terug verkocht aan de onderneming. De onderneming wil dat alle aandelen in handen blijven van medewerkers die actief zijn in de onderneming en heeft dit vastgelegd in het reglement.

Winstverwachting certificaten
Uiteraard hoopt iedere werknemer die certificaten heeft in het bedrijf waar hij werkt deze weer met winst te kunnen verkopen, ook als het moment van verkopen niet helemaal vrij gekozen is door hem of haar zelf. De opbrengst valt overigens voor de medewerker geheel in box 3, voor de belastingaangifte.

Verkoop bij ontslag
Toch kan het voorkomen dat de werknemer/certificaathouder op dat verkoopmoment een lagere prijs ontvangt dan hij bij aankoop heeft betaald. Omdat hij de certificaten moest verkopen vanwege einde dienstverband vond een medewerker, die dit overkwam, het redelijk om het verlies op te mogen voeren als negatief loon voor de inkomstenbelasting.

Relatie met dienstbetrekking
De Hoge Raad heeft op 15 april dit jaar bepaald dat: "Indien een werknemer op grond van een beding in een overeenkomst met (een concernmaatschappij van) zijn werkgever gehouden is om bij beëindiging van zijn dienstbetrekking een transactie te verrichten, en hij met die transactie een nadeel lijdt in de vermogenssfeer, moet dat nadeel aan de dienstbetrekking worden toegerekend en als gevolg daarvan als negatief loon in aanmerking worden genomen."

De crux zit in het feit dat de werknemer moet verkopen in verband met het einde van het dienstverband. Indien dat niet zo is bepaald, zal niet snel een verlies als negatief loon aangemerkt kunnen worden. Daarmee kan de werknemer die in (hopelijk weinig) voorkomende gevallen zijn certificaten met verlies moet verkopen wegens einde dienstverband zijn verlies beperken door dit op te geven als negatief loon.

Iets om rekening mee te houden in de techniek van het aandelenplan voor medewerkers.

Topics: aandelenplan

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs