SNPI Blog

Goed voornemens van SNPI

Door Pascale Nieuwland-Jansen | dinsdag 16 januari 2018

Januari is een periode waarin de meeste mensen met goede voornemens aan de slag gaan. Persoonlijk heb ik ze niet, maar wel voor SNPI. Die deel ik graag met jullie. Mijn goede voornemen voor 2018 is om nog duidelijker aan de buitenwereld te laten zien wat SNPI is en waar we voor staan.

Door Pascale Nieuwland

 

SNPI is onafhankelijk 

SNPI een kleine stichting met drie medewerkers (parttime) in dienst en een goede flexibele schil. We kunnen onze onafhankelijkheid borgen door alles wat wij doen kostendekkend uit te voeren en met hulp van een kleine subsidie van de stichting Werkgemeenschap (ooit één van onze oprichters). We hoeven geen winst te maken en kunnen schappelijke tarieven hanteren. We werken graag samen met partners, maar behouden altijd onze eigen stem en visie.
Onafhankelijkheid is voor ons erg belangrijk bij alles wat wij doen. Wij kunnen onafhankelijk activiteiten oppakken en als expertisecentrum onafhankelijk kennis opbouwen.

New Call-to-action

SNPI is kenniscentrum en community

In de loop der jaren hebben wij ons als kenniscentrum op het gebied van medewerkersparticipatie doorontwikkeld naar een onafhankelijk adviesbureau met een community van bedrijven die al een participatieplan hebben om zo met elkaar praktijkkennis op te bouwen en te delen. 

SNPI adviseert duurzaam succesvol plan

In onze adviespraktijk kunnen we altijd de keuze maken voor een participatieplan dat goed kan worden ingevoerd en eerlijk aangeven als een plan ontstaat dat te weinig effecten zal sorteren. Als wij ons niet “senang” voelen bij de doelstellingen van een DGA en deze passen in de verste verte niet bij ons duurzame Nederlandse model, kan het best zo zijn dat wij de opdracht niet aannemen. Want met het model staan we voor ontwerpen waar een duidelijke win-win is voor de organisatie en haar medewerkers en er een duidelijk duurzame continuïteit wordt nagestreefd.

boomplant.jpg

SNPI helpt stakeholders en hun belangen verbinden

De ervaring leert ons namelijk dat echte participatie draait om die wederkerigheid. Het is nooit alleen financieel gewin. Iets wat je bij familiebedrijven van nature ziet. Die bedrijven kijken naar de toekomst en het voortbestaan op langere termijn. Het mooie van participatie met medewerkers is dat deze bedrijven een model creëren waar de belangrijkste stakeholders samen gaan werken. Bij bedrijven zijn dat de eigenaar/eigenaren cq aandeelhouders samen met de medewerkers. Medewerkers zijn tegenwoordig in veel bedrijven de belangrijkste assets. Door medewerkers de mogelijkheid te geven ook aandeelhouder te worden, creëer je een situatie waarbij de belangen van beide stakeholders gelijk worden en je samen de juiste besluiten kan nemen en de juiste koers kan varen.

SNPI helpt stakeholders en hun belangen verbinden

Tijdens ons laatste SNPI-diner leerde ik van Gijs Stigter van 2ndSense dat het belangrijk en prettig is als je een duidelijke purpose hebt als organisatie. Iedereen kan dan zijn of haar werkzaamheden toetsen aan deze purpose. Voor SNPI was deze er altijd al wel, maar wollig omschreven in een missie en een visie. Goed moment dus om onze purpose eens duidelijk op te schrijven.
De purpose van SNPI is het helpen van bedrijven met financiële medewerkersparticipatie. Dat kan zijn bij de invoering van een plan, maar ook bij het optimaliseren of verbeteren van een bestaand participatieplan.

Ook hulp nodig bij uw participatie, bel ons gewoon! Wij helpen u graag!

Onze medewerkers

Pascale Nieuwland-Jansen.png

Pascale Nieuwland-Jansen 

Directeur 

Neem contact met Pascale op

 

Henk van der Schaft.pngHenk van der Schaft

Juridisch Adviseur

Neem contact met mij op

 

Anne Veenman.jpgAnne Veenman

Marketing & Communicatie

secretariaat

Topics: financiële medewerkersparticipatie

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs