SNPI Blog

Eindelijk een praktisch boek over financiële medewerkersparticipatie

Door Pascale Nieuwland-Jansen | maandag 13 juli 2015

De ervaring leert mij nu dat een boek schrijven bijna net zoiets is als het implementeren van een participatieplan. Je doet het niet alleen. Wij zeggen altijd dat financiële participatie niet complex hoeft te zijn, als u maar weet waar u uit moet kiezen. Dat geldt ook voor een boek.


Door Pascale Nieuwland-JansenVoorkant boek

Vorig jaar zat ons team van SNPI bij elkaar en keken we naar de plannen voor de komende tijd. Waar gaan we naartoe met SNPI en welke activiteiten gaan we de komende tijd oppakken? U kent dat wel. Waarschijnlijk doet u elk jaar hetzelfde met uw eigen managementteam. Als kleine stichting met beperkte financiële middelen moeten we elk jaar keuzes maken.

Nu heeft SNPI jaren geleden een handboek uitgegeven. Een boek waar destijds heel veel vraag naar was. Terugkijkend met de kennis van nu, was dat boek helemaal niet zo praktisch. Het was een verzameling van artikelen geschreven door verschillende deskundigen en wetenschappers. Maar dat handboek gaf niet echt antwoord op heel veel vragen uit de praktijk. Hierdoor ontstond het plan om een echt praktisch handboek te gaan schrijven. Na bijna 10 jaar voor SNPI werkzaam te zijn en enorm veel praktische ervaring te hebben vergaard over participatieplannen, leek het mij ook een goed moment om mijn kennis en ervaring in een boek vast te leggen. Natuurlijk zien we heel graag verdergaand wetenschappelijk onderzoek en willen we ook daarover publiceren. Maar in dit boek gaat het ons echt om de hele toegepaste kennis, om antwoord te kunnen geven op de  vragen die wij op ons kantoor krijgen:

Wat is financiële participatie?
Welke vorm is voor ons interessant om toe te passen?
Waarom zou ik financiële participatie toepassen?
Hoe werkt het in de praktijk?
Ons plan werkt niet goed, wat moet ik wijzigen?
Wat hebben andere bedrijven gedaan en waarom werkt het daar zo goed (of niet)?

Met die vragen in het achterhoofd ben ik aan de slag gegaan. We hebben aanvullende kennis en informatie verzameld door interviews met experts, casussen, korte artikelen van wetenschappers en vooral heel veel tips.

Velen vragen ons of een participatieplan moeilijk is om te implementeren. Wij zeggen altijd dat financiële participatie niet complex hoeft te zijn als u maar weet waar u uit moet kiezen. Op dit moment leggen we de laatste hand aan een boek voor directeuren, aandeelhouders en bestuurders die zich willen oriënteren op financiële participatie en genoeg kennis willen vergaren om te kunnen zeggen: ja ik durf die stap te nemen voor mijn onderneming. Het is ook een boek voor de mensen in de dagelijkse praktijk van financiële participatie, die met het plan moeten werken en wellicht tegen problemen aanlopen: De HR-medewerkers, de ondernemingsraad, andere stakeholders en niet te vergeten de werknemers die de vraag krijgen om aandelen te kopen of deze ontvangen als beloning voor hun werk.

Van idee tot het daadwerkelijk schrijven van het boek was best een stap. Maar de afgelopen maanden begon het boek zijn uiteindelijke vorm te krijgen. Er zijn ondernemingen en experts geïnterviewd en ik heb mij dagen opgesloten om de SNPI-modellen eens goed uit te schrijven en al mijn ervaringen over participatieplannen  op papier te zetten.

De ervaring leert mij dat een boek schrijven bijna net zo iets is als het implementeren van een participatieplan. Dit doe je niet alleen. Zonder mijn collega’s Henk van der Schaft en Simone Visser was het nooit gelukt. Ze hebben niet alleen inhoudelijke bijdragen geleverd, ze hebben steeds meegelezen en vragen gesteld, zodat de teksten steeds beter werden. Zo ook onze eindredacteur Jeanne Hoogers die de eerste teksten heeft samengevoegd en de eindredactie heeft gedaan.

Het resultaat mag er zeker zijn. Vandaag gaat het boek naar de vormgeefster, daarna volgt een laatste check en is het Handboek in september klaar en te koop via onze website.

Bent u nieuwsgierig geworden? Reserveer dan nu Iedereen aandeelhouder – Handboek financiële medewerkersparticipatie.

Reserveer nu  Iedereen aandeelhouder Handboek financiële  medewerkersparticipatie >>

Topics: DGA, financiële medewerkersparticipatie, medewerkeraandeelhouders

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs