SNPI Blog

Over de grens!

Door Pascale Nieuwland-Jansen | dinsdag 28 april 2015

 

Internationaal een plan uitrollen

Ondernemingen met vestigingen in meerdere landen lopen tegen specifieke problemen aan bij het uitrollen van een aandelenplan en verzinnen slimme oplossingen. Tijd om de ervaringen te delen.

Door Pascale Nieuwland-Jansen

Ondanks het feit dat Nederland bij de EU hoort en we altijd denken dat Europa één geheel vormt, zijn de landen qua wetgeving en belasting nog heel verschillend. Alle landen hebben hun eigen wetgeving, hun eigen belastingregels en hun eigen manieren om dit vorm te geven in de praktijk als het gaat om het uitrollen van aandelenplannen. Het uitrollen van Franse aandelenplannen in Nederland of Nederlandse plannen in Frankrijk blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk te zijn. Een eenvoudig plan, waarbij de medewerkers aandelen kopen is in de praktijk nog wel in meer Europese landen tegelijk te organiseren, maar wanneer het een beetje ingewikkelder wordt en het plan bijvoorbeeld verbonden is met secundaire arbeidsvoorwaarden, kan de onderneming tegen onverwachte zaken aanlopen.

Wereldwijd

Nog ingewikkelder wordt het als een onderneming vestigingen heeft in andere regio’s in de wereld. Voor het uitrollen van een plan in een ander land moet u als onderneming meestal een beroep doen op adviseurs aldaar. Adviseurs die vaak behoorlijk bedragen in rekening brengen voor hun werkzaamheden. Het is niet voor niets dat internationale platforms voor consultants en adviseurs het zo goed doen. Onze ervaring leert dat bedrijven deze adviseurs heel goed weten te vinden, maar daarnaast ook heel graag praten met hun multinationale concullega ’s. Het uitwisselen van informatie en ervaringen kan net zo waardevol zijn als een goede adviseur vinden. Ik denk dan aan de ervaringen die er zijn met regio’s en landen die nieuw zijn op het gebied van aandelenparticipatie, zoals Azië, China, India, maar ook Zuid-Amerika, Brazilië, Argentinië maar ook Europese landen zijn er nog veel ervaringen te delen.

Ronde tafel

SNPI heeft het initiatief genomen om te inventariseren welke belangstelling er is bij internationaal opererende bedrijven met bedrijfsbrede aandelenplannen om onderling ervaringen uit te wisselen over het implementeren en bijstellen van hun financiële participatieplannen. SNPI wil dit faciliteren met een speciale netwerkbijeenkomst.

Wij hopen op donderdag 19 november een eerste ronde tafel voor internationale bedrijven te kunnen organiseren. Bent u een internationaal opererende onderneming en heeft uw onderneming een bedrijfsbrede participatieregeling met aandelen of denkt uw onderneming erover om een internationaal plan te ontwikkelen, laat ons dan weten of u bent geïnteresseerd in deelname aan deze ronde tafel, en stuur ons een mail.

Topics: aandelenplan

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs