SNPI Blog

Waardering van je onderneming. Wat moet je weten?

Door Pascale Nieuwland-Jansen | zaterdag 23 maart 2019

Voor een medewerkers-aandelenregeling is het belangrijk om de waarde van een bedrijf vast te stellen. Wat is dan belangrijk om te weten?

Voor niet-beursgenoteerde bedrijven die met een aandelenplan willen starten zal een waardering van de onderneming moeten plaatsvinden. Wat is de actuele waarde van de organisatie en wat is de koers die wij gaan hanteren voor de interne markt van aandelen of de certificaten van aandelen. 
 
Er zijn bedrijven die zelf een formule bedenken voor het waarderen van de aandelen. SNPI is hier geen voorstander van en adviseert een onafhankelijke waardeerder in te schakelen. Voor een participatieregeling is transparantie over de waarde van de aandelen erg belangrijk. Hierover moeten geen onduidelijkheden bestaan. Een externe toets geeft ook een inkijk in de toekomst en helpt medewerkers om risico's van het beleggen in de aandelen beter in te schatten en te overzien.
 
Het is aan te bevelen dat deze externe waardeerder kennis van medewerkersparticipatie hebben. De waardering is immers niet voor de verkoop aan derden. Voor een verkoop aan derden ga je op zoek naar de hoogst mogelijke waarde. Voor verkoop van aandelen aan de medewerkers voor een medewerkersparticipatie ben je op zoek naar de actuele waarde. 
 
Wat is waarde? Ik citeer even uit een eerdere blog van Ben Kaal van FBM, een waardeerder met wie SNPI geregeld samenwerkt bij de invoering van participatieplannen. 
 
"Het vaststellen van de waarde van een bedrijf gebeurt aan de hand van criteria en beproefde methoden. Waarde is iets anders dan de prijs. Het komt wel voor dat bedrijven worden overgenomen voor bedragen die de waarde van het bedrijf ver overtreffen. De overnemende partij gelooft dat 1+1=3 en soms is dat ook zo. Als medewerkers gaan participeren gebeurt er met het bedrijf feitelijk niets. Geen 1+1=3 verhaal. De prijs die medewerkers betalen voor aandelen ligt dicht bij de feitelijke waarde.

Waarderen heeft te maken met een teller en een noemer. In de teller kijk je wat de verdiencapaciteit is. De noemer bestaat uit de risico’s. De risico’s hangen samen met de sector. Sommige bedrijven zijn bijvoorbeeld heel erg afhankelijk van subsidies en overheidsregels, zoals de zorgsector. Risico’s kunnen ook samenhangen met personen, hoe belangrijk is de directeur of zijn bepaalde medewerkers?"

De waarde van de onderneming is de basis voor het vaststellen van een waarderingsgrondslag. Het waarderen zelf gaat veelal aan de hand van een DCF-methode. De waarderingsgrondslag is een afgeleide hiervan. Vaak een formule op basis van meerdere jaren. 

Voor medewerkersparticipatie raden wij aan om de regeling en de waardering, incl. de waarderingsgrondslag voor te leggen aan de Belastingdienst. Dit is niet verplicht, maar kan problemen achteraf voorkomen.

SNPI begeleidt jaarlijks tientallen bedrijven bij het ontwerpen en invoeren van een aandelenplan. Het waarderen van de organisatie laten wij graag over aan de specialist, zoals een FBM, maar het voorleggen van de regeling aan de Belastingdienst doen wij wel voor de bedrijven die wij assisteren en dit hebben wij in het implementatiepakket opgenomen als dienstverlening. Meer weten over onze dienstverlening? Kijk dan hier 

Klik hier voor meer informatie over FBM en hun diensten.

Topics: overname, dividend, waardering, waarde, participeren

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs