SNPI Blog

Het kan zo simpel

Door Jeanne Hoogers | vrijdag 27 juni 2014

Werknemersparticipatie fiscaal faciliteren. Bij SNPI zijn we blij met de aanbeveling van de WRR om winstdelingsregelingen en werknemersaandelen in te voeren en fiscaal te faciliteren. Dat kan heel simpel.

Door Pascale Nieuwland

Eén van maatregelen om de effecten van de ongelijkheid weg te nemen is - ik citeer de WRR:  “het bevorderen van bezitsopbouw en bezitsvermeerdering voor gewone mensen. Dit zou kunnen door voor alle werknemers, en niet alleen voor de top, algemene winstdelingsregelingen en werknemersaandelen binnen het Nederlands bedrijfsleven in te voeren. Eventueel zou dit fiscaal gestimuleerd kunnen worden.” Ook Vermeend en Van der Ploeg hebben het hier in De Telegraaf over, dat was al in het voorjaar.

Sober

Het rapport van WRR geeft ook aan dat werknemers niet gewend zijn om zelf iets op te bouwen. De werknemer gaat er vanuit dat er straks een pensioen zal zijn voor de oude dag en tot die tijd een sociaal stelsel voor het opvangen van inkomensschokken. Helaas blijkt steeds vaker dat deze zogenaamde zekerheden geen zekerheden zijn. Aan het sociale stelsel wordt gesleuteld en als ik om mij heen kijk, zie ik dat werkenden relatief snel,hard achteruit gaan in inkomen als zij werkloos worden. Een overheid die het sociaal stelsel versobert, doet er goed aan werknemers te stimuleren om zelf vermogen op te bouwen, zodat zij zelf wat achter de hand hebben bij inkomenschommelingen, dalende huizenprijzen of een ander doel wat nogal wat geld vergt. Ik deel de mening van de WRR en van Vermeend en Van der Ploeg, werknemersparticipatie is bij uitstek een manier om dat te doen. Helaas wordt het de werknemer steeds moeilijker gemaakt om fiscaal gunstig te sparen. De werkgever op zijn beurt heeft weinig mogelijkheden om aan de werknemers iets fiscaal gunstig te schenken. Alle spaarprogramma’s zijn versoberd of afgeschaft

Consument van morgen

Consumenten moesten juist gaan uitgeven, vond de overheid. Maar de spaarder van vandaag, is de consument van morgen. Met de spaarloonregeling kon je fiscaal gunstig sparen. Je spaarde bruto en na een blokkering van 4 jaar kon je netto over dit bedrag beschikken. Een bedrag van iets meer dan 600 euro per jaar werd na verloop van tijd een leuk zakcentje en hiermee kon je je huis opknappen, een reis maken, of vermogen opbouwen.  In Nederland was de spaarloonregeling de aangewezen manier om aandelen van de eigen onderneming aan te schaffen. Een werknemer kon zo per jaar voor ruim 1200 euro fiscaal gunstig aandelen van de eigen onderneming kopen – dus het dubbele van het normale spaarloonbedrag.  Geheel in lijn met de spaarloonregeling kwamen de aandelen  na 4 jaar vrij. Ook hier hadden werknemers het verschil netto bruto als winst en als het goed was gegaan was de waarde nog verder toegenomen en ontving je elk jaar ook nog eens een stukje dividend op je aandelen. Het meest gehoorde bezwaar bij werknemersaandelen is toch wel het risico. Maar met het bruto netto verschil van de spaarloonregeling is juist het risico als het ware afgedekt. In onze ogen was dit een mooi instrument voor zowel de werkgevers als de werknemer om vermogen op te bouwen, risico’s te beperken en te profiteren van alle mooie effecten van werknemersaandeelhouderschap.

Dure box 3

Het bezitten van aandelen wordt belast in box 3, net als elke andere vorm van opgebouwd vermogen. Er is een  brede  consensus bij alle experts dat het belastingvrije bedrag in deze box erg laag is en dat het belasten van het vermogen met een fictieve opbrengst van 4% niet reëel is. Maar de politieke wil om hier iets aan te veranderen ontbreekt vooralsnog. Al heel lang wordt gesproken over een vereenvoudiging van het belastingstelsel , maar voorlopig is het vooral iets waar staatssecretarissen hun tanden op stukbijten. Laten we dan maar  hopen dat dit betekent dat in een volgende plan om het belastingstelsel te vereenvoudigen meer fiscale ruimte is voor ‘gewone mensen’ om vermogen op te bouwen en een speciale prikkel om dat te doen in de  vorm van aandelen in de onderneming waar zij werken. Dat is ook nog eens goed voor de Nederlandse economie. Alle onderzoeken die er zijn op het gebied van werknemersaandeelhouderschap laten immers zien dat het hebben van een bedrijfsbrede werknemersparticipatie, bij voorkeur een combinatie van winstdeling en aandelen, positieve effecten heeft op een onderneming.

Een simpele aanpak

Andere landen om ons heen pakken dit heel anders aan. Een tip voor Nederland die de schatkist niets kost. Laat werkgevers jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken aan  het hele personeel. Als ze dat doen in de vorm van aandelen loopt de schatkist helemaal niets mis,  want de meeste Nederlandse bedrijven schenken op dit moment helemaal geen aandelen aan hun personeel. Er zijn behoorlijk veel ondernemers die best graag iets met aandelen willen doen voor het personeel, maar zonder faciliteiten en met de complexiteit van de wetgeving nu vinden ze het allemaal te veel gedoe en zien ze er maar vanaf. Dat is toch jammer.

Wilt u meer weten over hoe u een winstdelingsregeling of werknemersaandelen in kunt voeren of faciliteren, kom dan naar onze oriëntatieworkshop op 11 september.

 

Topics: aandelenplan

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs